Firma Moldex-Metric AG & Co. KG (dále jen Moldex) je výrobcem profesionálních produktů pro ochranu sluchu a dýchání. Dodávky do Evropy zajišťují závody v německém Walddorfhäslach poblíž Stuttgartu a závod v České republice v Ústí nad Orlicí.

 

Výrobní závody jsou z pohledu technologie výroby úzce propojené a jeden na druhém bezprostředně závislé. V závodě v Ústí nad Orlicí dochází ke kompletaci polotovarů dodávaných z německého závodu.

 

Moldex dlouhodobě do českého zdravotnického systému respirátory dodává.  Nyní přicházíme s nabídkou dodávek 10 tisíc kusů přímo centrálním orgánům.  Dodávky budou realizovány za standardní ceníkové ceny pro rok 2020, tzn. před vypuknutím epidemie koronaviru.

 

Výroba a dodávky respirátorů nesmí být za žádných okolností omezeny

 

Společnost Moldex důrazně varuje, že jakýkoliv možný zásah ze stran státní správy do logistického propojení obou výrobních závodů, vedoucí k omezení transferů jednotlivých komponentů, by znemožnil hladký průběh výroby a dodávek. Ještě více by omezil dostupnost respirátorů pro průmysl a zdravotnictví. V konečném důsledku by zamezil firmě Moldex, jako jednomu z posledních fungujících výrobců potřebných ochranných pomůcek, v avizovaných pravidelných dodávkách.

 

„Moldex vyrábí v Evropě všechny respirátory FFP a rovněž komponenty, které jsou zapotřebí pro výrobu respirátorů. Nejsme proto závislí na dodávkách z Asie, což je pro tento trh neobvyklé. Specifikem evropského trhu respirátorů je, že přibližně 70 % výrobků používaných v Evropě pochází z Asie,“ vysvětluje Martin Trojan ze společnosti Moldex.

 

Potřeba centrálního řízení dodávek respirátorů

 

Moldex se zaměřuje na vysoce kvalitní výrobky pro profesionální použití, zejména v průmyslu.  V situaci, která nastala, se firma snaží pomáhat dle svých možností také dodávkami příslušné ochrany do lékáren a zdravotnických zařízení.

 

Moldex zároveň vyzývá zodpovědné státní orgány k nastavení centrálního systému příjmu, uložení a efektivního nakládání s respirátory vhodnými proti šíření koronaviru. Pouze ten zamezí plýtvání těmito v této době zásadními ochrannými pomůckami.

 

Tento krok ze strany firmy Moldex má za cíl:

— ukázat společenskou odpovědnost v situaci vzrůstajících obav před šířením koronaviru a pomoci České republice v řešení nastalé situace

— zajistit centralizovaný dohled nad efektivním využitím omezených zdrojů respirátorů

 

„Nabádáme všechny zúčastněné strany ke konstruktivnímu řešení aktuální situace. Pro další součinnost jsme plně k dispozici,“ dodává Martin Trojan.

Komentáře