Kromě muslimů v Berlíně, tam se při páteční modlitbě sešli stovky muslimů, většina neměla žádné ochranné prostředky jako roušky, rukavice a pod., Když náboženské shromáždění skončilo, tak se rozcházely za pokřiku Allah Akbar!

Komentáře