„Vidíme problém v prípade rizika nedostatku pracovnej sily najmä počas leta a zbierania úrody. Hrozí, že nám bude v poľnohospodárstve chýbať viac ako 20% pracovnej sily. Zákonník práce schválený predchádzajúcou garnitúrou však vytvoril pri sezónnom zamestnávaní viaceré prekážky. Ide napríklad o nahlasovanie zamestnancov na Sociálnej poisťovni deň vopred, z čoho profitovali najmä pracovné agentúry. Práve preto je naším cieľom zmeniť Zákonník práce do leta, aby sme sezónne zamestnávanie mohli zvýhodniť aj na úrovní daní a odvodov,“ uviedla poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.
Strana SaS má ambíciu zjednodušiť podnikanie aj malým a veľkým farmárom. „Spolu s koaličnými partnermi sme našli zhodu, aby aj v programovom vyhlásení vlády bolo okrem zjednodušenia sezónneho zamestnávania aj zlepšenie podmienok pre začínajúcich farmárov či rodinné farmy. Je to spôsob, ako sa môže Slovensko v prípade produkcie vlastných potravín stať sebestačnejšie a nebyť odkázané len na dovoz,“ dodala Jarmila Halgašová.
(SCa)

Komentáře