„V uplynulých dňoch som bol svedkom toho, že napriek celoplošnému príkazu nosenia ochranných rúšok a zákazu združovania sa na verejných pieskoviskách, sa tak v našich Leviciach ale nedeje. Preto som bol nútený sa obrátiť na Mestskú políciu v Leviciach. Bohužiaľ, počas rozhovoru so službukonajúcim príslušníkom som bol nútený nasilu ukončiť náš rozhovor, pretože to nemalo zmysel,“ rozpovedal nám svoj zážitok náš čitateľ Dezider. „Tak sa pýtam, na čo nám je taká mestská polícia, čo tu nie je pre ľudí?,“ položil si otázku. Až neskôr si na stránke MsP Levice našiel oznam „Zvýšenú pozornosť venujeme kontrole uzatvorenia detských ihrísk, všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby, okrem tých, ktorým je udelená výnimka“. „Bohužiaľ, zrejme sa toto ani nezakladá na pravde podľa reakcie pracovníka MsP Levice, ktorý mi zodvihol telefonát. Bol by som na združovanie sa detí a dospelých bez rúšok na Mochovskej ulici upozornil aj motorizovanú hliadku, ale veď som ich nielen ja nevidel v uliciach už dva týždne,“ napísal nám čitateľ.

S jeho podnetom sme sa preto obrátili na náčelníka MsP Levice Jána Marcineka. Ten nám poskytol nasledovné stanovisko, z ktorého vyberáme.
„Dňa 27.03.2020 o 15,58 hod. na operačné pracovisko Mestskej polície v Leviciach
telefonicky oznámil oznamovateľ, že na ulici Mochovskej v Leviciach na ihrisku sa
nachádzajú rodičia s deťmi, ktorí nemajú na sebe rúška. Na základe uvedeného oznámenia bola operačným pracovníkom mestskej polície vyslaná hliadka na ul. Mochovskú na preverenie prijatého oznámenia. Hliadka po príchode na
ul. Mochovskú zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, nachádzali sa tam na lavičkách
rodičia s deťmi v celkovom počte 8 osôb, ktorí nemali na tvárach nasadené ochranné rúška.
Vzhľadom na uvedené zistenie, hliadka vyzvala tieto osoby na povinnosť nosiť ochranné
rúška, nakoľko opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
bolo s účinnosťou od 25.03.2020 zakázané do odvolania vychádzať a pohybovať sa na
verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško, šatka, atď..). Hliadka
MsP upozornila tam prítomné osoby, že existuje riziko šírenia vírusového ochorenia pri
stretnutí väčšieho počtu ľudí na jednom mieste bez prekrytia horných dýchacích ciest. Tieto
osoby uvedené upozornenie rešpektovali a z miesta odišli do svojich bytov. Záverom by som uviedol, že po prešetrení vyššie uvedenej udalosti telefonického oznámenia, som nezistil žiadne porušenia povinností operačného pracovníka a ani žiadne porušenie službukonajúcej hliadky mestskej polície Levice“.

  Hackeri sa vyhrážajú Slovákom! "Máme vás na videu ako masturbujete. Buď zaplatíte 950 eur alebo..."

Ale list nášho čitateľa z Levíc pokračuje. „Negatívnu skúsenosť má aj moja suseda, ktorá mi vravela čo sa odohralo v sobotu 28.3.2020, kedy bola na nákupe. Býva na Hviezdoslavovej ulici, čo je v centre Levíc. Bohužiaľ, v blízkosti, za Kalváriou, sa nachádza cigánska osada. Práve s tade sa objavil jeden Cigáň, ktorý ju dobehol pred MsÚ, teda pod kamerami. Predstavil sa, ukázal občiansky a požiadal ju o nákup potravín, lebo jeho deti sú hladné! Keď v šoku nevedela čo mu povedať a hľadala hliadku Mestských policajtov, samozrejme, že ich nikde nevidela – nevie, na čo ich teda máme a platíme z daní – jej tento Cigáň prikázal, aby mu teda dala peniaze, že on si nakúpi. Vtedy si všimla druhého Cigáňa, ktorý za bieleho dňa ozbíjal iného pána. Tento pán, ktorého Cigáň tiež obťažoval, sa snažil dovolať na Mestských policajtov, ale zbytočne. Ani jedna hliadka nebola v sobotu ráno, keď chodí veľké množstvo ľudí na nákupy, vonku,.Ani jedna! Keď ich netreba, tak sa objavia a teraz nie,“ píše sa v maily.

Zo stanoviska Mestskej polície v Leviciach:
„Dňa 28.03.2020 vykonávali hliadkovú činnosť počas dňa dve motorizované hliadky a operačný pracovník v budove MsP Levice. Po preverení som zistil, že všetky telefonické linky na MsP boli funkčné, taktiež aj tiesňová linka 159.
To, že práve v tú chvíľu, na mieste na ktorom sa nachádzala oznamovateľka sa práve nenachádzala hliadka MsP, to sa logicky nedá ovplyvniť. Skutočnosť, že sa nejaký pán snažil dovolať na Mestskú políciu zbytočne, neviem sa k tomuto vyjadriť, pretože v danom dni nemáme žiadne neprijaté hovory a telefonické linky boli funkčné.
Ďalej udalosť, ktorá sa mala odohrať pred Mestským úradom k tomu by som uviedol, že priemyselná kamera, ktorá je umiestnená na budove MsÚ je nastavená v automatickom režime a pokiaľ si pracovník nevšimne niečo
podozrivé v snímanom chode kamery, tak hliadka nie je vysielaná na dané miesto.
Čo sa týka invektív voči činnosti mestskej polície, k tomu sa vyjadrovať nebudem. Na záver k obom podnetom by som chcel uviesť, že pokiaľ občan má podozrenie na nečinnosť hliadok Mestskej polície, alebo zistí nedostatky v práci mestskej polície, bol by som rád, keby namiesto obracania sa so žiadosťami na redakcie, s týmito výtkami či podnetmi
občania prišli za Náčelníkom Mestskej polície a nahlásili mi tieto nedostatky, nakoľko iba tak
dôjde k rýchlemu prevereniu podnetu a k skvalitneniu našej práce v prospech občanov tohto
mesta,“ uviedol náčelník Mestskej Polície v Leviciach Ján Marcinek.

  Gretě Thunberg vymyli mozek, tvrdí Meat Loaf

Tlak širokej verejnosti, a to nielen v Leviciach, smerovaný na činnosť Polície a Mestskej Polície je veľký. Nielen v tomto období. Hlas ľudu, dopadajúc na hlavy príslušníkov levickej Mestskej polície a ich prácu ale nemá klesajúcu tendenciu. Svedectvom je niekoľko každoročne nahlasovaných podnetov nespokojných obyvateľov. Mnohé prípadu sú, bohužiaľ, označené ako bezdôvodné či neopodstatnené. No úlohou príslušníkov MsP akéhokoľvek mesta je sa nimi seriózne zaoberať. A nie sa bezdôvodne pozastavovať nad tým, že ich čitateľ napísal do redakcie alebo prezentoval inak. Možno by stálo za zamyslenie sa nad tým, prečo obyvateľ nedôveruje Mestskej polícii. Ale to je už iný príbeh…

Štefan Čambal

Komentáře