„Vláda Českej republiky rozhodla o zabezpečovaní štátnych rezerv okrem iného aj v sušenom mlieku. Vieme o tom, že Rumunsko ako prvá krajina EÚ zakázalo vývoz obilnín a olejnín. Taliansko sa potýka s nedostatkom múky a tak ako Nemecko zvažuje obmedzenia vývozu cestovín,“ približuje tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo a potravinárstvo SaS Jarmila Halgašová.

Upozorňuje na to, že aj Slovensku hrozí nielen problém s dovozom niektorých potravín, ale tiež s vývozom smerom von a hrozí, že prídeme o niektoré odbytištia. „Bulharsko zvažuje zákaz dovozu ovocia a zeleniny. V týchto ochranárskych opatreniach ho môžu nasledovať aj ďalšie krajiny,“ vysvetľuje Jarmila Halgašová.

K problémom s dovozom a vývozom treba prirátať aj fakt, že Česká republika zvažuje obmedziť technickú pomoc pri žatve, ktorú Slovensku každoročne poskytovala. „Nie je tajomstvom, že poľské spoločnosti skupujú rastlinné a živočíšne komodity na Slovensku. Trh v oblasti potravinárstva sa dramaticky mení a aj naša vláda na to musí myslieť, aby sme boli pripravení ochrániť slovenský trh. Dráma sa zatiaľ nedeje, hoci obyvatelia môžu v budúcnosti pocítiť výpadky niektorých potravín. A rovnako vývozcovia zrejme budú musieť riešiť viacero obmedzení,“ približuje Jarmila Halgašová a uzatvára: „Budeme presadzovať, aby ani slovenská správa  Štátnych hmotných rezerv nezabúdala na možné komplikácie v tejto oblasti a doplnila zásoby tak, aby neskôr zabezpečila zásobovanie.“

(SCa, il.foto: Pixabay)