„Babiš nepřispívá potřebným, je to zrůda!” „Babiš přispívá potřebným, kde na to vzal, je to zrůda!” ‪Nenávistný svět českých novinářů,“ napsal na svém Facebooku mluvčí Miloše Zemana.

Ovčáček podle všeho naznačuje, že český tisk se chová vůči Andreji Babišovi předpojatě a nehledě na jeho kroky v době koronavirové krize vykreslují jeho obraz v negativním světle, ať činí jakékoli kroky.

Vládní podpora občanů
Vláda České republiky v čele s premiérem Andrejem Babišem podnikla v období koronavirové krize kroky na podporu občanů a podnikatelů v souvislosti s omezujícími opatřeními, které byly vládou vyhlášeny pro boj s rozšiřující se nákazou.

Jedná se například o balíček daňových úlev. „Ministerstvo financí připravilo pro fyzické a právnické osoby balíček daňových úlev, například prominutí červnových záloh na daň z příjmu či posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitostí,“ stojí na portálu vlády. Dále se jedná o prominutí některých správních poplatků. Silničním dopravcům byla například odložena platba mýta o tři měsíce.

„Stát vyplatí finanční příspěvek za ušlý výdělek – ošetřovné – pro osoby samostatně výdělečně činné, které po zavedení mimořádných opatření vlády pečují o děti mladší 13 let a o nezaopatřené děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I za podmínky, že druhý člen rodiny na toto dítě (děti) již nečerpá tuto dotaci či jiný kompenzační příspěvek, a to ve výši 424 korun za den,“ píše internetová stránka vlády, kde je dále napsáno: „Osobám samostatně výdělečně činným se v době od března do srpna 2020 odpouští minimální povinné platby na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění.“

Vládní podpora občanů
Vláda České republiky v čele s premiérem Andrejem Babišem podnikla v období koronavirové krize kroky na podporu občanů a podnikatelů v souvislosti s omezujícími opatřeními, které byly vládou vyhlášeny pro boj s rozšiřující se nákazou.

  V Praze se demonstrovalo proti omezování svobody

Jedná se například o balíček daňových úlev. „Ministerstvo financí připravilo pro fyzické a právnické osoby balíček daňových úlev, například prominutí červnových záloh na daň z příjmu či posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitostí,“ stojí na portálu vlády. Dále se jedná o prominutí některých správních poplatků. Silničním dopravcům byla například odložena platba mýta o tři měsíce.

„Stát vyplatí finanční příspěvek za ušlý výdělek – ošetřovné – pro osoby samostatně výdělečně činné, které po zavedení mimořádných opatření vlády pečují o děti mladší 13 let a o nezaopatřené děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I za podmínky, že druhý člen rodiny na toto dítě (děti) již nečerpá tuto dotaci či jiný kompenzační příspěvek, a to ve výši 424 korun za den,“ píše internetová stránka vlády, kde je dále napsáno: „Osobám samostatně výdělečně činným se v době od března do srpna 2020 odpouští minimální povinné platby na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění.“

Osoby samostatně výdělečně činné mohou také v souvislosti s koronavirem požádat o podporu o rozměru 25 tisíc korun, za podmínky splnění několika podmínek.

„Na podporu podnikatelů a k eliminaci dopadů epidemie koronaviru na zaměstnavatele a OSVČ zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou úvěrový program COVID,“ píše portál.

Zároveň byl schválen program podpory zaměstnanosti Antivirus, který  má pomoci firmám ochránit pracovní místa a kompenzovat zaměstnavatelům podstatnou část mzdových nákladů, pokud byla jejich hospodářská činnost ohrožena v důsledku šíření nákazy koronaviru. Rovněž vznikly podpůrné programy pro velké podniky.

Stav koronaviru v ČR
Potvrzených případů je nyní 6 359. Nákaze podlehlo 169 osob, uzdravilo se 972 lidí. To je o 141 lidí více než dnes ráno.

Největší počet nakažených hlásí stále Praha, následuje Středočeský kraj, poté Moravskoslezský a Olomoucký. Celkově se v zemi provedlo 146 004 testů.

  Muž na policisty mířil nabitou kuší a mečem

zdroj: cz.sputniknews.com

Komentáře