Ne, právě naopak a jen to ukazuje na neobjektivnost a manipulačnost těchto neziskových organizací. Zde vám dávám aktuální příklad, kdy i české úřady musely uznat, že Česká televize lhala a manipulovala. Stížnost na toto lhaní a šíření desinformací redaktory České televize jsem podal já osobně a úřady jsem tak dlouho „otravoval“ až po několika měsících musely přiznat, že mám pravdu a Česká televize lže.

Dovolim si ocitovat z úředního dokumentu RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání):

Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu 168 hodin, respektive reportáže Vrtěti hladomorem dne 1. prosince 2019 od 21:35 hodin na programu ČT1, kde uvedl odkaz na článek s názvem V Brně na ZŠ Vejrostova propagují dětem lásku k islámu!, který věcně nesouvisel s tématem předmětné reportáže. Zatímco reportáž se zabývala kauzou projektu „Postavme se hladu“, odkazovaný článek pojednával o akci „Tolerance k náboženství se zaměřením na islám“, která na ZŠ Vejrostova proběhla již před několika lety. Spojením fakticky nesouvisejících informací tak bylo vyznění pro diváky značně zavádějící. Provozovatel tedy neposkytl divákovi objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné  vytváření názorů. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
O co přesně šlo: V reportáží České televize byl lživě spojen web Eurabia.cz z kauzou kritiky některých alternativních webů vůči konkrétním kampaním neziskových organizací na ZŠ Vejrostova. K těmto kampaním na webu Eurabia.cz nevyšel žádný článek a přesto Česká televize tvrdila, že ano a spojila web Eurabia.cz s případem uvedeným v reportáží. Toto lhaní  manipulování bylo tak otevřené a záměrné, že ho nešlo obkecat tvrzeními o chybě a to uznala i RRTV a označila Českou televizi za lháře a manipulátora.

Je to jen jeden z mnoha příkladů, kdy se snaží redaktoři České televize pomoci lhaní a manipulovaní s informacemi očernit a poškodit české odpůrce islámu, masové migrace muslimů do Evropy a multikulturalismu. Bohužel redaktoři ČT ve svém boji proti odpůrcům islámu využívají několikamiliardový rozpočet České televize a mnozí jsou i nejspíše napojeni na neziskovky čerpající dotace od EU a pod.

zdroj: eurabia.cz