Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku musí aj niekto upratovať. A je jedno, či je obdobie koronavírusu alebo nie. Lenže práve v čase, kedy zo všetkých strán počuť tlak na dodržiavanie hygienických a bezpečnostných opatrení sa na redakciu ceskoaktualne.cz obrátila jedna zo zamestnancov súkromnej spoločnosti Goldrein plus, ktorá má práve opačnú osobnú skúsenosť. „Firma i zamestnanci úradu práce nás nútia udržiavať čistotu, ale nikto nám neposkytol ochranné pracovné pomôcky. Nemáme ani len rúška, nemáme vôbec nič! Priestor úradu musíme dezinfikovať agresívnym Savom, ktorý na našom zdraví zanecháva zdravotne veľmi vážne dôsledky. Pýtam sa, ako je toto vôbec možné?,“ povedala nám pracovníčka. 
Ako dodala „Aj s naším zamestnávateľom je to viac než len zvláštne. Súťaž na upratovanie vyhrala firma z Bratislavy, ale tá zákazku posunula ďalšej firme, ktorá je pritom v platobnej neschopnosti a dlhuje, kde sa človek pozrie“.
Spoločnosť Goldrein plus so sídlom vo Včelinciach sme so žiadosťou o poskytnutie vyjadrenia sa oslovili. Doposiaľ sa nám ale nikto neozval. Opakovane sme priestor na zaujatie stanoviska poskytli aj tlačovému odboru Ústredia práce, sociálny vecí a rodiny v Bratislave. Bez akejkoľvek odpovede. 
 
Spoločnosť GOLDREIN PLUS s.r.o, ako píše na svojej web stránke, zastupuje Agneša Fűkőová a poskytuje služby v oblasti komplexnej správy budov a zaoberá sa aj upratovacími službami. V portfóliu má o.i. uvedené, že upratuje Úrady práce v okrese Lučenec, Rimavskej Sobote, Revúcej a v Rožňave. Spoločnosť Goldrein plus ako dodávateľ upratovacích služieb figuruje v Centrálnom registri zmlúv, kde nachádzame zmluvy o dodávaní služieb aj pre Finančné riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici (62 400 e) a Krajskú prokuratúru v Trenčíne (115 200 e). 
Redakcia ceskoaktualne.cz disponuje údajom, pre ktorý z Úradov práce pracuje zamestnankyňa, ktorá nás oslovila, ale spoločnosť Goldrein plus ho vo svojom portfóliu neuvádza. Na našu otázku, aby nám spoločnosť Goldrein plus daný údaj potvrdila alebo vyvrátila, sme odpoveď nedostali. Spoločnosť Goldrein plus sme našli aj medzi dlžníkmi Sociálnej poisťovni, kde je k 20.4.2020 evidovaný dlh na poistnom vo výške 1559,38 EUR a dlh na dani ku dňu 29.2.2020 vo výške 4311,75 EUR. 
 
„Celé je to zvláštne. Aj zmluvu máme tak postavenú. Zmluva je na 2 hodiny upratovania denne, ale v skutočnosti nás daná firma núti pracovať o hodinu dlhšie. Výplata nám na účet nepríde iba od Goldrein plus, s ktorou máme pracovnú zmluvu podpísanú, ale od viacerých spoločností, ktoré ani nevieme, čo sú zač. To nehovoriac o skutočnosti, že na účet príde jedna suma, ale páska je vystavená na oveľa nižšiu sumu a to 50 eur,“ povedala nám zamestnankyňa upratovacej spoločnosti.
„…Alebo firmou nútené šetrenie nielen dezinfekčnými prostriedkami. Na 10 litrov vody musíme, podľa nariadenia spoločnosti Goldrein plus, použiť iba 1 deci Sava a s tým umyť či skôr iba vyvolať dojem čistoty na vyčlenený obrovských priestor, ktorý upratujeme. Od začiatku marca, kedy koronavírus prepukol a boli sme nútené dezinfikovať priestor Úradu práce Savom, som bola už niekoľkokrát chorá a odniesli si to dýchacie cesty,“ povedala nám zamestnankyňa, ktorá pre obavu o stratu práce a prípadnú pomstu zo strany svojho zamestnávateľa nás požiadala o anonymitu.
Praktiky spoločnosti Goldrein plus sú nielen zvláštne, ale vyvolávajú silný dojem podozrenia, že niečo tu nie je v poriadku a dochádza k porušovaniu mnohých zákonov. Mlčanie nielen tejto spoločnosti, ale predovšetkým štátneho Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny tomu dáva svoju, hoci pre nich neželanú, váhu.
(Kop, il.foto: cleaning force)