Očkování proti chřipce je šarlatánský medicínský podvod. Zatímco některé vakcíny poskytují účinnou podporu imunitě, očkování proti chřipce mezi ně určitě nepatří.

Ne tak dávno se prokázalo, že očkování proti chřipce rapidně oslabuje imunitu na celé roky, které po očkování následují.

Jsou roky, když jsou chřipkové virové kmeny úplně špatné, nesprávné a neposkytují žádnou imunitní podporu vůči chřipkovým kmenům, které cirkulují ve světě.

Dokonce i tehdy, pokud je v vakcíně ten „správný“ kmen, doprovodné informace přiložené k vakcínám doslova připouštějí, že vakcína, kterou obsahují injekce, neprošla nezávislé odborné kontrole, ani křížové srovnávací kontrole placebem.

Neexistují žádné legitimní vědecké důkazy, které by podpořily tvrzení, že každoroční vakcína proti chřipce poskytuje skutečnou imunitu.

Studie, kterou uskutečnil Výzkumný ústav Scripps a byla zveřejněna ve vědeckém časopise PLoS, předložila veřejnosti pravé důvody toho, proč jsou očkování proti chřipce největším lékařským podvodům v historii vědy a medicíny.

Studie s názvem „Strukturované vysvětlení nízké účinnosti vakcíny proti sezónní chřipce H3N2“ dospěla k závěru, že samotná metoda výroby moderních vakcín proti chřipce způsobuje, že virové kmeny mutují na neúčinné struktury, které nevytvářejí imunitu, jaká je připisována vakcínám proti chřipce.

Způsob, jakým se vyrábějí vakcíny proti chřipce zapříčiňuje, že některé z chřipkových virových kmenů se stávají téměř nepoužitelnými.

To je samozřejmě do určité míry příčinou toho, proč lidé, kteří jsou očkováni proti chřipce, na ni stále dokáží onemocnět, a to dokonce i několikrát za sebou.

(Toto selhání účinnosti vakcíny proti chřipce se, ironicky, využívá v médiích na to, aby ještě více vybízely lidí na to, ať se dají opakovaně očkovat.

Člověk pak nabývá dojem, že několikanásobné očkování šarlatánské vakcínou by mohlo zvýšit její účinek.)

Uvádíme výňatek z abstraktu studie:

„Účinnost každoroční vakcíny proti chřipce v posledních letech klesla, hlavně pokud jde o její složku H3N2. Přitom jde o věc, která se týká globálního zdraví veřejnosti.

Za hlavní příčinu této nedostatečné účinnosti byl označen proces výroby vakcín na bázi vajec … Celkově tyto nálezy pomáhají vysvětlit nízkou účinnost sezónní vakcíny proti virům H3N2 …

Je běžné, že na kultivaci klinických izolátů a na výrobu vakcín ve velkých množstvích se používají kuřecí vejce. Virus chřipky však často mutuje, aby se přizpůsobil kultivování v kuřecích vejcích. To může následně ovlivnit antigenicitu, tedy účinnost vakcíny. “

  Sidney Powell o nových informacích ohledně volebního podvodu během prezidentských voleb v USA a angažovanosti Sorose

Ve shrnutí příspěvku autor otevřeně připouští, že vakcíny proti chřipce nefungují a naléhá na průmysl očkovacích látek, aby urychleně změnil své výrobní postupy:

„Naše studie popisuje mechanismus nízké účinnosti chřipkové vakcíny a potvrzuje naléhavost toho, že výrobu vakcín proti chřipce na bázi vajec třeba ukončit a nahradit je jinou složkou.“

Autor dokonce připouští, že propaganda očkování proti chřipce je do velké míry falešná. Popisuje i to, že ještě ani po 70 letech šarlatánské mastičkářství, propagandy a sociálního inženýrství se cíl očkování proti chřipce nedosáhl:

„Přesto, že první komerční vakcíny proti chřipce byly v USA schváleny před více než 70 lety, úplná a široká ochrana, kterou má vakcína proti chřipce poskytnout, zůstala mimo dosah.

Kromě toho, účinnost sezónní vakcíny proti viru H3N2 byla v posledním desetiletí obzvláště nízká. “

Tenhle obrázek, vyjmut ze studie, znázorňuje mutaci fyzikální struktury virových fragmentů, což ji činí neúčinnou na imunizaci:

Porovnejte všechno toto se šarlatánství a lžemi průmyslu na výrobu vakcín, které absurdně tvrdí dvě absolutně falešné věci:

Nesprávné tvrzení č. 1: Všechny vakcíny fungují po celou dobu a ve všech lidech.

Nesprávné tvrzení č. 2: Vakcíny nepředstavují vůbec žádná rizika a jsou bezpečné vždy pro všechny.

Tyto dvě neodbytné lži jsou nadále protlačované kultivátory, lékaři, lékárníky, medicínskými analfabetů spravodajstiev a nekalými pseudozdravotníckymi šarlatány.

A právě proto CDC, výrobci vakcín a luhárski propagátoři vakcín, stále více vypadají před informovanou veřejností jako blázni a podomní obchodníci.

„Denializmus škodlivosti očkování“ je nyní v podstatě nebezpečná duševní porucha, která se v posledních letech rozšířila po celém zkorumpovaném zdravotnickém průmyslu.

Ten odmítá skutečnou vědu, aby uctíval jakýsi „kult očkování“, který popírá biologickou realitu.

Očkovací látky jsou medicínským podvodům … a oni to připouštějí přímo na příbalovém letáku
Nevyvratitelnou pravdou o vakcínách je to, že většinou nefungují. Zároveň však vystavují ty, kteří jimi byli očkováni riziku vážného poškození.

Jeho zdrojem jsou toxické složky namíchány do vakcín a zformulovány do vakcinačního koktejlu spolu s virovými kmeny. Tyto toxické látky jsou pořádně a seriózní zdokumentovány.

Proto můžeme s naprostou jistotou prohlásit, že způsobují paralýzu, komatickej stavy, záchvaty, neurologické poruchy a dokonce i smrt.

  P.C.Roberts: Americký sestup k fašizmu

To je důvod, proč program na náhradu škody způsobené očkováním ve Spojených státech – často nazýván jako „vakcinační soud“ – už vyplatil 3 miliardy dolarů za škody, způsobené rodinám poškozených dětí, které byly zmrzačené nebo zabity vakcínami.

Vládou spravovaná databáze VAERS, která je k dispozici veřejnosti online, potvrzuje, že pouze v roce 2016 bylo vakcínami zabito nejméně 144 dětí, přičemž tisícům dalších dětí bylo nebezpečnými očkováními způsobeno poškození na zdraví, zmrzačení nebo onemocnění.

Například jedna dívka z Texasu osleplo a bylo paralyzované jen dva dny po očkování. Vakcína proti hepatitidě B již rutinně zabíjí novorozenců systémovým šokem.

Vakcíny byly opakovaně a vědecky spojeny se zvýšeným rizikem autismu. Vakcíny značky Merck údajně zabily několik dětí v Mexiku a v jednom mexickém městě 75% dětí, které dostaly vakcíny injekce, skončily buď mrtvé nebo musely být hospitalizovány.

Propaganda a šarlatánství ukryté za očkováním je takové nebezpečné a nepopiratelné, že média hlavního proudu dokonce začali připouštět, že vakcíny šíří nemoci.

Na překvapení mnohých, příbalové letáky vakcín otevřeně připouštějí, že výskyt chřipky nikdy nebyl podroben lékařským studiím, které by prokázaly, že tyto vakcíny opravdu fungují.

Tento příbalový leták patří k vakcíně Flulaval 2014:

Vložený príbalový leták otvorene pripúšťa:

… neboli vykonané žiadne kontrolované štúdie, ktoré by dostatočne preukázali pokles ochorenia chrípky po očkovaní FLULAVALom.

Je toho však oveľa viac. Keď budete čítať príbalový leták očkovacej látky FLULAVAL, otvorene sa v ňom, čierne na bielom píše, že: „Bezpečnosť a účinnosť FLULAVALu u pediatrických pacientov nebola stanovená.“

Ten istý príbalový leták hovorí aj toto: „FLULAVAL nebol hodnotený z hľadiska karcinogénneho alebo mutagénneho potenciálu alebo zhoršenia plodnosti.“

Ako môžete ešte vidieť aj ďalej, ten istý leták vysvetľuje aj to, že keď vám bude injekčne podaná očkovacia látka proti chrípke, zároveň vám s ňou (v rámci nej) bude podaná aj ortuť, formaldehyd a ďalšie toxické zložky:

„Thimerosal, který je derivátem rtuti a přidává se jako konzervační látka. Každá dávka obsahuje 50mg thimerosalu.

Každá dávka může obsahovat i zbytkové množství ovalbuminu, formaldehydu a deoxycholátu sodného, ​​který vzniká během výrobního procesu. “

Jak dokumentuje tento článek zveřejněný v časopise Přírodní správy, vakcína proti chřipce způsobuje tyto nežádoucí účinky:

  Socha protestujícího BLM nahrazuje jednoho z otrokářů v Bristolu

bolesti očí a bolesti hrudníku
artritidu
závratě, zimnice a ztrátu vědomí (synkopu)
křeče a záchvaty
Gullainov-Barré syndrom
paralýzu kraniálního nervu nebo paralýzu končetin
otok mozku
částečnou paralýzu tváře (lidově nazývanou jako „faciálka“)
A nakonec, tento leták, přibalen k vakcíně proti chřipce ještě varuje, že byste ho nikdy neměli podávat nikomu, kdo předtím měl jinou chřipku, i když ji měl v předchozích letech:

Nepodávejte Flulaval nikomu … po předchozí aplikaci jakékoliv vakcíny proti chřipce.

Skutečná věda dokazuje, že očkování proti chřipce je trochu víc, než jen medicínské šarlatánství a marketingové woodoo
Uvedený vědecký materiál je jen posledním příkladem skutečné vědy, která odhaluje šarlatánství a podvody s vakcínami proti chřipce, které stále obsahují toxickou rtuť.

Ta je neurotoxinem poškozujícím mozek. V očkovací látce proti chřipce se nachází ve formě thimerosalu, toxického konzervačního činidla.

Skutečnost, že vakcíny proti chřipce obsahující rtuť jsou stále podávány dětem a těhotným ženám, je obžalobou z kolosální nečestnosti a opuštění lékařské etiky, kterou praktikuje neúspěšný zdravotnický systém v dnešním světě

Díky skutečné vědě, která se konečně začíná rozhýbává, už víme, proč vakcíny proti chřipce nefungují. Ve skutečnosti vědci, kteří studují, proč tyto vakcíny nefungují, nyní otevřeně přiznávají, že vakcíny nefungují!

Zajímalo by nás, zda nyní očkovací fanatici zavolají do Veřejné knihovny vědy za to, že zveřejnila „konspirační publikaci“ proto, že publikovala vědecký článek, který rozluštil hádanku o tom, proč vakcíny proti chřipce tak často selhávají.

Někteří vědci již před více než deseti lety varovali veřejnost, že očkovací látky proti chřipce nefungují. To, že očkovací látky proti chřipce nefungují, je ve vědecké komunitě takové známo, že samotná myšlenka už není ani považována za kontroverzní.

Tato studie už v podstatě ani nemusela určit, zda vakcíny proti chřipce skutečně fungují nebo nefungují … fakt je to, že ony nefungují … Studie se spíše snažila určit důvod, proč tyto vakcíny nefungují.

Proto osoba, která tvrdí, že vakcíny proti chřipce vždy fungují, je buď nekalá, vědecky negramotná nebo brutální nevědět.

zdroj: badatel.net, video zdroj: mojevideo.sk

Komentáře