Podle „Přehledu podnětů“ je nejdůležitějším požadavkem změna německé ústavy, do které má být zavedena zmínka o přistěhovalectví. Úřady všech úrovní mají mít také za povinnost financovat organizace a kulturní instituce imigrantů. Přehled se skládá ze čtyř hlavních bodů a řady podbodů.

„Cíl změn 1: různorodost a účast jako prožívané přesvědčení.“ Hlavním požadavkem v tomto bodu je zavedení do ústavy článku: „Spolková republika Německo je zemí různorodé imigrace. SRN podporuje rovnoprávnou účast, rovnost příležitostí a integraci všech lidí. Proto bude ústavou stanoveno, že Německo je zemí různorodé imigrace a státní úřady všech úrovní se zavazují k plnění tohoto státního cíle.“

„Cíl změn 2: účast v interkulturní otevřenosti.“ Na spolkové úrovni by měla vzniknout Státní rada interkulturní otevřenosti, podobné instituce je třeba zřídit i v jednotlivých spolkových zemích. Na úrovni obcí by měla vzniknout Správní střediska interkulturní otevřenosti. V tomto případě jde o vytvoření nových úřadů, které by se věnovaly rozdělováním peněz pro organizace imigrantů a financování různých sdružení, klubů a setkání imigrantů.

„Cíl změn 3: rovnoprávná účast v rozhodujících funkcí.“ V tomto bodě jde o požadavek zaměstnávání ve státní službě a institucích většího počtu imigrantů ve vedoucích funkcích.

„Cíl změn 4: rovnoprávná účast v [státních] příspěvcích.“ Toto je otevřený požadavek na větší financování imigrantských organizací, které „dosahují stejné kvality pro všechny občany nezávisle na jejich původu“.

zdroj: freeglobe.cz a zeit.de