Vyděšené batole prchá před rasistickým dítětem:

Rasistický soused vyhnal z parkoviště černého taxikáře:

zdroj: orgonet-blogspot.com