Matovič môže všetko. Aj vedome porušovať zákon

Pri svojom odvolávaní sa Matovič priznal aj k tomu, že s rodinou žije v ešte neskolaudovanom dome a ako sám povedal, je si toho plne vedomý, že tým porušuje zákon!
​”Porušujem zákon. Som si toho vedomý. Svoje kolaudačné rozhodnutie budem riešiť, hneď ako budeme mať koronakrízu pevne v rukách,” vyfarbil sa Matovič.
Ak by to spravil bežný Slovák “smrteľník”, vyšlo by ho to poriadne draho. Podľa slovenského platného zákona sa užívanie stavby bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia sa v zmysle § 105 ods. 3 písm. c) stavebného zákona považuje za priestupok proti stavebnému zákonu. Za tento priestupok stavebný úrad uloží tomu, kto užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie potrebné, pokutu až do výšky 1 milióna Sk (33 193,92 eur).
(SCa)

 

Přejít nahoru