„Jenom v červenci se na naši neziskovou organizaci obrátilo přes 350 žadatelů o pomoc a srpnový trend je podobný. Nejčastěji nám chodí žádosti s prosbou o finanční pomoc na nájemné a potraviny. Ale také na školní pomůcky – vzhledem k blížícímu se návratu dětí do škol,“ uvedla Dana Pavlousková, ředitelka Klubu svobodných matek, který výsledky své velké dotazníkové akce poskytl.

Je zarážející, že téměř polovina dotazovaných (45 %) uvedla, že přitom nežádala o „Mimořádnou okamžitou pomoc“ od úřadu práce, i když ji skutečně potřebovala. Zato neziskovou organizaci žádalo o pomoc celých 70 procent dotázaných.

Většině z těch, kteří o mimořádnou dávku stát přece jen požádali, byla zamítnuta. I to vyplývá z nezávislého průzkumu, kterého se zúčastnilo 1528 matek a otců, kteří se sami starají o děti.

Brigáda. Na stejné peníze se teď musí pracovat víc?

Pětina samoživitelů v důsledku koronavirové krize přišla o zaměstnání. Části z nich se podařilo najít práci novou, většina ale nové zaměstnání stále hledá. Jen třetina z nich se vracela na svou původní pracovní pozici. „Jedna třetina samoživitelek nebyla před Covidem zaměstnaná – především z důvodu mateřské či rodičovské dovolené – a jedna desetina samoživitelů si musela k původnímu pracovnímu úvazku najít další brigádu pro zvládnutí rodinného rozpočtu,“ doplnila Pavlousková.

Při zjišťování rozdílů příjmu před a po krizi vyplynulo, že zatímco před krizí mělo nejnižší měsíční příjmy do 10 tisíc korun 16 procent samoživitelů, po krizi se to týká téměř jedné třetiny. Největší příjmový pokles zaznamenaly osoby s příjmy mezi 20 a 30 tisíci korun.

Průzkum zdůraznil i dlouhotrvající problémy, které krizi jen prohloubily. A to výživné pro děti: Jen každý šestý samoživitel pobírá takzvané alimenty.

Každý třetí sólorodič pobírá opakující se dávky státní sociální podpory. Jedna desetina uvedla v rámci příjmů důchod – invalidní, vdovský, sirotčí. Jedna pětina dotázaných však nepobírá kromě čistého příjmu ze zaměstnání žádný další příjem.

Někteří přišli o střechu nad hlavou

Výpadek příjmů se dotkl z valné části nájemného, které patří mezi prioritní měsíční platby. 16 procentům respondentů vznikl dluh na nájemném, 5 procent využilo možnosti odkladu platby nájemného a 2 procenta rodičů obdržela přímo výpověď z nájmu.

Devětapadesát procent respondentů si v otázce bydlení s úhradou nájmu poradilo bez problémů. Zbytek musel hledat „externí“ finanční výpomoc.

Čtyři pětiny nezvládají splácet

„Polovina samoživitelů se zadlužila. Pouhá pětina je schopná půjčky splácet pravidelně,“ poukazuje na alarmující zjištění ředitelka Pavlousková. 15 procent z nich splácí nepravidelně, 12 procent vůbec a 3 procenta respondentů si dokonce vzaly na splácení další půjčku.

„Míra zadlužení tak vzrostla. Dva měsíce po COVIDu byla zadlužena jedna třetina samoživitelů, nyní je to už polovina, což je alarmující,“ je nemile překvapena ředitelka Klubu svobodných matek.

Jedna třetina samoživitelů věří, že se jim podaří jejich finanční situaci do konce roku stabilizovat. Zhruba stejná část označuje svou situaci za stejnou bez jakéhokoliv zhoršení, avšak jedna čtvrtina – 26 procent – v urovnání nevěří. „Zbytek si není výhledem jistý,“ uzavírá Dana Pavlousková.

Průzkum „Situace samoživitelů po půl roce po COVIDU“ probíhal od 3. do 17. srpna 2020 a zúčastnilo se ho 1528 respondentů. Ankety se zúčastnili rodiče samoživitelé z celé České republiky.

zdroj: parlamentnilisty.cz

RSS Protext – kultura

  • Grawemeyerovu hudební cenu získal netradiční chorál
    Louisville (Kentucky) 4. prosince 2023 (PROTEXT/PRNewswire) - Srbsko-americká skladatelka Aleksandra Vrebalovová získala Grawemeyerovu cenu za hudební kompozici na Louisvillské univerzitě za rok 2024 za netradiční sborovou skladbu „Missa Supratext" pro smyčcové kvarteto a dívčí sbor.22minutové dílo poprvé předvedla v roce 2018 v San Franciscu skupina Kronos Quartet, dlouhodobě známá podporou hudebních inovací, a San Francisco […]
  • Špindlerovská Andělská křídla ukazují cestu k budoucnosti bez kouře
    Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) 4. prosince 2023 (PROTEXT) - Tradiční rozsvěcení vánočního stromu ve Špindlerově Mlýně bylo letos spojeno se slavnostním představením Andělských křídel. Tento nový foto point, umělecké dílo představující andělská křídla, je zároveň symbolem inciativy "Město bez kouře", k níž se Špindlerův Mlýn v letošním roce připojil. Jejím cílem je inspirovat obyvatele a návštěvníky […]
  • Podpora pozitivního chování u osob s PAS a intelektovým postižením: Vidět klienta jako individualitu
    Praha 4. prosince 2023 (PROTEXT) - Část lidí s intelektovým postižením nedokáže verbálně komunikovat. Když se jim něco nelíbí nebo s něčím nesouhlasí, nemají jinou možnost než vyjádřit se skrze náročné chování. Kniha o metodě podpory pozitivního chování přichází s jasnou změnou: vyjděme z potřeb klientů a přenastavme režim individuálně.Kniha Podpora pozitivního chování u osob […]