Podle nedávného odhadu Pew Research Center tvoří muslimská populace ve Švýcarsku 6,1 procenta, ale v zemi žijí i další statisíce cizinců. Mnozí z nich využívají místní sociální systém a zejména migranti ze zemí třetího světa mají často značný problém se zařadit na trh práce a úspěšně se integrovat. Masovou migraci do země by mohl zastavit nový zákon, který vstoupil v platnost letos.

Navzdory představě o Švýcarsku jako o zemi nakloněné migraci bylo obtížné získat tamní občanství již před jeho přijetím. Nyní jsou však podmínky získání povolení k pobytu ještě těžší a pro osoby jisté náboženské a etnické příslušnosti to bude v podstatě nemožné.

Nyní nemohou získat občanství lidé, kteří v uplynulých třech letech pobírali sociální dávky, dokud nevrátí peníze zpět státu. S vidinou švýcarského občanství se může rozloučit i každý odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody delší než tři měsíce. Zpřísňují a konkretizují se i podmínky týkající se udržování vztahů přistěhovalců s rodilými Švýcary.

Ve srovnání s Německem, Francií, Velkou Británií a dalšími západoevropskými státy hodlají jednotlivé švýcarské kantony ještě více zpřísnit již tak strohé imigrační zákony. Zvyšují například i nároky na znalost němčiny žadatelů o švýcarské občanství. Nejdále jsou v tomto směru v kantonu Thurgau, kde je požadovaná úroveň v psané formě B1 a ústní úroveň dokonce B2. Mimochodem, rakouský deník Kronen Zeitung v jednom ze svých vydání apeloval na vládu, aby se tímto zákonem inspirovala.

zdroj: napalete.sk