„Pokud řeknete lež dostatečně velkou a budete ji opakovat, lidé tomu nakonec uvěří. Lži lze udržet pouze po dobu, kdy stát může chránit lid před jejími politickými, ekonomickými a / nebo vojenskými důsledky. Pro Stát se tak stává životně důležitým to, aby využil všechny své síly k potlačování disentu, protože pravda je smrtelným nepřítelem lži, a tedy v širším smyslu je pravda největším nepřítelem státu.“

 

Joseph Goebbels

Nacistický Politik, ministr propagandy 1933-1945
Je velice smutné mluvit o momentální situaci ve světě a odkazovat se na citát Josefa Goebbelse, účastníka a spolu iniciátora jedno z největších zvěrstev v historii lidstva. Vše to začalo jednou velkou lží. Následek toho všichni známe. Rýsuje se nám paralela v současným světě? Ta lež spočívá v tom že tady máme smrtelnou nemoc která je velice virulentní. Jelikož je těžké dokázat její velkou smrtelnost protože statistická čísla nám ukazují pravý opak, tak se musí opřít o její nakažlivost kterou proukazuji falešnými testy který dělá falešné nakažené / pacienty. Podívejme se na to trochu z blízka. Určitě jste slyšeli jak se lidi testovali a byli v jednom týdnu pozitivní, pak negativní pak zase pozitivní. Nebo jak prezident Tanzanie John Magufuli, sám vystudovaný chemik poslal vzorky do WHO na otestování. Byl to biologicky výtěr z různých zvířat a ovoce, dokonce i vzorek z motorového oleje a nazpět přišli pozitvni vysledky na pawpaw (ovoce), ptáka kware a kozu.(1) Jsou případy o tom jak se lidi zaregistrovali na testování pak se nedostavili kvůli velkým frontám a přišlo jim oznámení že jsou pozitivni. Další případ jak sestry v nemocnicich kterým se nelíbilo posílat někam svůj genetický materiál poslali štětinku na výtěr nazpět do laboratoře nepoužitou a …take byli pozitivní. Nebo jak na Floridě (USA) 95 testovacích laboratoří vykázalo 100% pozitivních testu. Nemocnice Orlando Health zveřejnila že má 98% pozitivity při testování. Když ale byla provedena kontrola tak se zjistilo že tam byla chyba ve zveřejnění. Že to tedy nebylo 98% ale 9%! (2)

 

RT-PCR (polymerázová řetězová reakce) test není určen na diagnostikaci nemocí. „PCR test v zásadě odebere vzorek biologického materiálu a amplifikuje jakoukoli DNA, aby hledal „virové sekvence“, tj. kousky nelidské DNA, které se zdají že odpovídataji částem známého virového genomu. Využívá „zesílení“(amplifikace), což znamená že se odebere velmi malé množství DNA a exponenciálně ji zvětšuje, dokud jí nebude možné analyzovat. Je zřejmé, že budou také zesíleny jakékoli nepatrné kontaminace ve vzorku, což povede k potenciálně hrubým chybám objevů. Kromě toho hledá pouze částečné virové sekvence, nikoli celé genomy, takže identifikace jednoho patogenů je téměř nemožná, i když ignorujete další problémy“. Podle Jasona Hommela „Myšlenka, že tyto testy mohou izolovat konkrétní virus, jako je COVID-19, je nesmysl“. (3)

 

První věc, kterou je třeba vědět, je, že test není binární. Ve skutečnosti neexistují nějaké testy na infekční onemocnění, které by buďto byly pozitivní nebo negativní. To, co dělají, je, že berou jakési kontinuum a libovolně říkají, že tento bod je rozdíl mezi pozitivním a negativním. V tomto RT-PCR testu se libovolně stanovují počty amplifikací těchto genetických sekvencí. Počet amplifikací také určuje jak pravděpodobně pozitivní ten test bude. S nízkým počtem aplifikací je větší šance na negativní test (s možností falešné negativity) a s vysokým zase na pozitivní (s možností falešné pozitivity). S maximálním počtem nastavených amplifikací 45 je prakticky každý pozitivní.

 

Když se Celia Farber (oceněná investigativní novinářka) zeptala Dr. David Rasnick, biochemik, vývojce proteáz a bývalý zakladatel laboratoře EM zvané Viral Forensics, na jeho názor, tak uvedl:

„Musíte mít ohromné množství jakéhokoli organismu, aby způsobil příznaky. Obrovské množství. Nezačínáte s testováním; začněte s posloucháním plic. Jsem skeptický, že test PCR je vždy pravdivý. Je to skvělý nástroj vědeckého výzkumu. Je to hrozný nástroj pro klinickou medicínu. 30% vašich infikovaných buněk bylo zabito dříve, než projevíte příznaky. V době, kdy projevíte příznaky … mrtvé buňky příznaky generují“
Na otázku Farbera, jaké jsou jeho rady lidem, kteří chtějí být testováni na COVID-19, odpověděl:
„Nedělejte to!, říkám, když se mě lidé ptají. Žádný zdravý člověk by neměl být testován. Neznamená to nic jiného, než že to může zničit váš život a udělat ho absolutně mizerným. Pokaždé, když vám někdo vezme vzorek tkáně s vaší DNA, jde to do vládní databáze. Jde jim o to vás sledovat. Nehledají jen virus. Vložte to prosím do svého článku.“ Přidal:
„PCR pro diagnózu je velký problém.“ Když to budete muset v tomto obrovském množství zesílit (amplifikovat), bude to generovat obrovské množství falešných poplachů. Znovu jsem skeptický, že test PCR je vždy pravdivý. “ (4)

 

„Tato metoda testování je takzvaně ‚náhražková‘ (surrogate), která nikdy nebyla testována oproti zlatýmu standardu což by ustanovilo její přesnost a účelnost. Z tohoto důvodu všechny výsledků těchto testů nemají žádnou hodnotu.“ Thomas S Cowan MD (5)

 

Takhle se vyjádřil k této metodě za kterou si vysloužil v roce 1993 Nobelovu cenu její vynálezce Kary Mullis. „PCR, jednoduše řečeno je metoda tepelného cyklování která vytváří miliardy kopií specifického vzorku DNA tak aby jej dostala do takové velikosti aby se dala studovat. Je to nepostradatelná technika s širokou škálou aplikací, včetně biomedicínského výzkumu a kriminalistické forenzní vědy“. Také se opakovaně vyjádřil že „tato metoda sama o sobě nemá sloužit jako metoda na detektováni infekčních onemocnění. Tato metoda nedokazuje příčinu ani nediagnostikuje nemoc“. Americká CDC a FDA přiznává že PCR test se nemůže použít na diagnostitku. Soubor z července 2020 uvádí: „Detekce viralni RNA nemusí indikovat vyskyt infekčního viru nebo že 2019 n-CoV je původce klinických syptomu a že „tento test nemůže vyloučit nemoci způsobené jinými bakteriálními nebo virovými patogeny.“(6)

 

Antibody Test Model (testování na protilátky)

 

Stejné metodické problémy se nacházejí u nových protilátkových testů pro posouzení imunity vůči „koronaviru“. Testování protilátek je dalším typem „náhražkového“ testování, které nediagnostikuje onemocnění ani nezjistí jeho příčinu. Brilantní práce Davida Crowe podrobně vysvětluje skutečnost, že teoretické základy testování protilátek nebyly prokázány v žádném experimentu.

Testy protilátek obsahují antigeny a chemickou látku, která umožňuje měřit intenzitu reakce pomocí světla.V ideálním případě by antigeny pocházely z čistého víru, ale virus COVID-19 nebyl nikdy izolován, takže antigeny jsou uměle vytvořený z proteinů založených na částech 30 000 základního genomu RNA, o kterých se předpokládá, že pochází z viru.

Hlavní typy protilátek, které jsou hledány, jsou IgM, o kterých se domnívají že je protilátka generovaná na boj s infekcí, která vzniká asi týden po infekci, a IgG, která má být konkrétnější, a o které se někteří domnívají že může trvat déle pro tělo si ji vytvořit. Po ústupu infekce se předpokládá, že protilátky IgM postupně mizí, zatímco IgG zůstáváji a poskytují trvalou imunitu. Bohužel, tento idealizovaný obraz není podporován dostupnými důkazy, a to buď proto, že důkazy neexistují, jsou nedostatečné, nebo proto, že jsou přímo v rozporu s tímto modelem. (7)

 

Takže máme tady mašinu na lež která produkuje falešně pozitivní neboli jak jim říkají: nakažené nebo pacienty. Tuto „falešnou“ informaci šíří hromadná média a vytváří uměle vyvolaný strach a paniku mezi obyvatelstvem. Naši zákonodárci nás drží v domácím vězení, uzavírají domovy pro seniory a zakazují nám s nimi mít kontak což značně přispívá ke zhoršení jejch zdravotního stavu a předčasnému úmrtí které bude samozřejmě také klasifikováno jako covid-19 a bude se hodit do statistik zemřelých. Jaký má tento strach vliv na naši imunitu? Kolik obětí budou mít tyto falešné informace? Mnoho vědců se proto vyslovilo ze tyto restrikce a strach mají a ještě budou mít více obětí než tento vir.

Vsimete si že se začali celebrity producírovat v médiích s tím že mají nebo měli covid-19 a že bysme to neměli brát na lehkou váhu. Nemůže to být i tak že nám naše oblíbená celebrita dostane chřipku a jde se otestovat na covid-19; dostane pozitvni výsledek který je parvděpodobne falešně pozitivní, a ukáže nám své hrdinství jak vyjde na veřejnost a začne nás přesvědčovat že mu bylo hrozně špatně a že se máme bát? Pak možná dostane nějakou almužnu a účel je splněn. Když si to potom člověk srovná se svojí realitou tak nezná nikoho kdo by to měl (aspoň do nedávná než se začalo houfně testovat) nebo byl z toho těžce nemocný. Jak to že se v médiích neukazují i ti kteří mají jiný názor? Mometálně největší díra v tomto příběhu je tento RT-PCR ale i antibody test. Proč o tom není žádná diskuze?

Cíl všech vlád, protože je vidět že jedou podle stejného scénáře, je testovat co nejvíce lidí i těch kteří nemají žádné příznaky a to v pravidelných intervalech. Toto následně bude produkovat co nejevíce „nakažených“ kteří se samozřejmě musí izolovat. Takže se budou izolovat ne jenom lidi kteří mají příznaky, myslící si že tu nemoc mají, ale i ti kteří jsou perfektně zdravý a byli přinuceni třeba svými zaměstnavateli, nebo byli dostatečně nevědomí že na ten test šli dobrovolně. Poté vyjdou z izolace a můžou mít znova falešně pozitivní test a jsou znova nazpět v izolaci. Začnou se vydávat digitální pasy které to budou zaznamenávat. Toto bude určovat jeslti budete moci jít na akce s větším počtem lidí, nebo cestovat, pak i nakupovat atd. Ne, to není výmysl nebo konspirační teorie ale informace z British Medical Journal z 11 září 2020. Ve kterém se hovoří o tom že Britská vláda chce zvýšit počet testování tento podzim až na 10 milionů denně tím pádem se bude testovat celá Británie za jeden týden.(8) Když tento scénář analyzoval Dr Kaufman při kterých používal čísla uváděná v medicínských žurnálech a vládních statistikách o nakažlivosti a chybnosti PCR testu, které můžou být hodně optimistické, tak přišel s tím že každý týden bude sedět doma v karanténě 1.5 milionu britů kteří měli falešne pozitvni test a tím pádem nejsou vůbec nemocní. Toto se bude opakovat každý týden. Co tohle bude znamenat z pohledu zdravotního, psychického, sociálního a ekonomického? To může být každému jasné. Proč by to vlády dělali když ví jaký to bude mít dopad? (9)

 

 

Samozřejmě že je v tom záměr. Dnes už to musí být každému jasné. Jaký? Udělat lidem ze života takové peklo aby si nakonec šli stoupnout do fronty na novou vakcínu. Protože jak nám vždy bylo a je neustále opakováno „jedině vakcína nás vrátí nazpět do normálu“.

Tady je pár informací o té nové vakcíně.

Popravdě řečeno s tou vakcínou bych jim věřil tak jako kdybych přijel do nacistického koncentračního tábora a tam mi nabídli osvěživou spršku.

Dochází ke změně paradigmatu ve všem. To co jsme považovali za stanovené, jako například vnímání viru tak jak je popisováno v Pasteur-ovo „teorii viru“, tak tam se ukazují velké trhliny a pomalu se nám to začíná bortit. Experti upírají svoji pozornost stále více na Bechamp-ovo „teorii terenu / prostředí“ kde se virus vnímá spíše jako exosom (který slouží na odvádění toxinů a jako komunikační element mezi buňkami) a vše co nás obklopuje a vytváří (bakterie, viry-exosomy, plísně), neboli náš biome, se vnímá jako součást našeho bytí a je tam k našemu prospěchu ne jako patogen. To co nás dělá nemocnými je naše prostředí, naše toxické prostředí kterým jsme obklopeny, toxickým jídlem kterým se krmíme, toxickými myšlenkami které vyvolávají strach/stres kterými zase krmí oni nás. Možná že na to, na co se díváme jako patogenní viry jsou exosomy kterými si předáváme informace a díky nimž se jako živočišný druh vyvíjíme a získáváme adaptabilitu na nové prostředí. Jaký potom význam je nás izolovat? (10). Tady je zajímavé video s vysvětlením exosomu. ( https://www.bitchute.com/video/ISxPQt9tSIqL/ )

Kdyby padla tato paradigma tak si můžeme představit co by to potom znamenalo pro moderní medicínu. Konec „války“ s virem. Konec vakcinací, konec léčení pomocí jedů. Starý svět se hroutí a nový se tvoří. Jaký bude mít tento svět konečnou podobu rozhodne naše schopnost pochopit správně situaci a potlačit strach jelikož pochopení situace ve vás určitě strach vyvolá. K tomu bude třeba udělat i notnou dávku introspekce vedoucí k duševnímu posunu neboli posunu vědomí. Poté vaše činy budou v souladu s inteligencí srdce a budete se rozhodovat dělat věci které jsou SPRÁVNÉ bez ohledu jaké to bude mít následky. Nejhorší možnost je neudělat nic. Všichni víme kam nás to v minulosti přivedlo. Asi bude nejlepší se promořit úplně novým virem který se začal šířit světem.

Tady je on něm nejnovější zpráva:

 

NALÉHAVÁ VÝSTRAHA. Další vlna virové infekce se blíží k nám.Zatím jen málo lidí bylo infikováno, ale virus se zdá, že zmutoval a šíří se z různých zemí – rychleji než Ebola. Systém ohrožující virus byl pojmenován PROBOUZECI CHŘIPKA. To vede k náhlé jasnosti mysli a vnímání tady a teď. Začíná poměrně neškodně s požitím bio potravin a kurkumi, následuje silná averze k hromadným sdělovacím prostředkům. Symptomy se pak vyvinou v soucitné, jednotné vědomí a hluboké spojení s vlastní duší a duchem – což vede k dosud neznámé svobodě od strachu. Poslední etapou je bezpodmínečná láska a vděčnost vůči stvoření

 

Tradiční prostředky léčby této nemoci, jako je potlačení chemickými látky, hromadné očkování, hrozby pádu akciového trhu nebo války se zdají být zcela bez účinku.Temná mocenská elita neví, co má dělat! Světová zdravotnická organizace dala tomuto viru novou kategorii varování, protože by mohl zásadně změnit život na Zemi k lepšímu. WHO dokonce poslala zprávu 7 miliard pozemšťanů: „zůstat v bezpečí, zůstat ve svém MATRIXU“, ale to nemělo žádný účinek. Odborníci nazývají tento virus VIRUS PRAVDA a je vysoce infekční. Abyste se vyhnuli jeho chytání, musíte se radikálně vyhnout kontaktu s nezávisle myslícími a zodpovědně jednajícími lidskými bytostmi! Existuje dokonce podezření, že by tento virus mohl být přenášen telepaticky. Nejnovější výzkum konečně odhalil kompletní cestu přenosu: tato nemoc často začíná čtením této dekódované zprávy – s inkubační dobou několika milisekund :        „Vřelé přivítání na svobodě!“

 

 

 

 

Autor: PS

 

 

 

Zdroj:

(1) https://www.collective-evolution.com/2020/05/04/tanzanias-president-tests-pawpaw-fruit-for-covid-19-it-tested-positive-something-is-happening/

(2) https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=5CZACIGNnq0

(3) https://www.weblyf.com/2020/05/the-truth-about-pcr-test-kit-from-the-inventor-and-other-experts/

(4) https://www.weblyf.com/2020/05/the-truth-about-pcr-test-kit-from-the-inventor-and-other-experts/
(5) The Contagion Myth – Thomas S Cowan MD & Sally Fallon Morell p155.

(6) https://www.fda.gov/media/134922/download  …p 37

(7) https://theinfectiousmyth.com/coronavirus/AntibodyTestingForCOVID.pdf

(8)  https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3558

(9) https://davidicke.com/2020/10/06/operation-moonshot-what-do-the-leaked-documents-say

(10) The Contagion Myth – Thomas S Cowan MD & Sally Fallon Morell p160.