Chobotnice vlivné globalistické organizace. Tito čeští politici jsou na ni napojeni…

Otevření středoevropské pobočky v Praze bylo do rozhodující míry výsledkem aktivity Madelaine Albrightové, stále čestné funkcionářky vedení institutu – a v reálné praxi byl hlavním iniciátorem a financiérem jejího vzniku Zdeněk Bakala. Aspoň víme, že za čí zájmy tito politici kopou…

Moji kolegové z SPD Jiří Kobza a Tomáš Doležal zmapovali, kdo z českých politiků kope za tuto organizaci hájící zájmy USA a globalistů.

The Aspen Institute (AI) je z velké části financován nejrůznějšími americkými nadacemi spojenými s globalisty, jako jsou Carnegie Corporation, The Rockefeller Brothers Fund a Fordovy nadace. Partnerské (podřízené) instituty působí také v Berlíně, Římě, Madridu, Paříži, Kyjevě, Mexico City, Tokiu, Dillí, Bukurešti, Aucklandu a od července 2012 i v Praze.

“Chceme být institucí, která by ráda internacionalizovala náš region, protože když se světu skutečně neotevřeme, jen těžko uspějeme“. Tak zněl vzkaz globalistického „Aspenu ČR“ českým občanům v době vzniku.

Prezidentem a výkonným ředitelem The Aspen Institute je Walter Isaacson, v minulosti mimo jiné šéfredaktor časopisu Time a ředitel televize CNN. Ve správní radě institutu zasedají například Madeleine Albrightová, Condoleezza Riceová nebo Javier Solana. Všichni průkopníci nového světového řádu a amerického imperialismu.

U nás působí Aspen Institute Central Europe. Pobočka vydává čtvrtletník Aspen Review. Jejím výkonným ředitelem je v současné době Jiří Schneider, bývalý český diplomat a politik, v minulosti poslanec Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum, později za ODS, v 90. letech český velvyslanec v Izraeli, v letech 2010 až 2014 první náměstek ministra zahraničních věcí ČR a také bývalý státní tajemník pro Evropskou unii.

Předsedou její správní rady je Ivan Hodáč, někdejší tajemník Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA). Ve správní radě zasedají mj.:

Dita Charanzová, europoslankyně ANO 2011

Jan Farský, poslanec STAN

Pavel Kavánek, dlouholetý řeodtel ČSOB a prezident České bankovní asociace

Peter Stračár, generální ředitel spol. GE pro střední a východní Evropu

Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny

Tanja Vainio, generální ředitelka spol. ABB Česká republika

Tania le Moigne, generální ředitelka spol. Google Česká republika

Víme, že například Charanzová v Evropském parlamentu hlasovala pro přijímání imigrantů. Charanzová vloni 26. března hlasovala pro „Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899(RSP))“, ve kterém se v článku 23 říká: „Evropský parlament… žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU.“

Pro tuto rezoluci konkrétně hlasovali: Martina Dlabajová (ANO), Dita Charanzová (ANO), Petr Ježek (ANO), Pavel Telička (ANO), Jan Keller (ČSSD), Miroslav Poche (ČSSD), Olga Sehnalová (ČSSD), Jaromír Kohlíček (KSČM), Kateřina Konečná (KSČM), Jiří Maštálka (KSČM), Luděk Niedermayer (TOP 09), Stanislav Polčák (TOP 09), Jiří Pospíšil (TOP 09), Jaromír Štětina (TOP 09), Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), Pavel Svoboda (KDU-ČSL), Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Evropský parlament přijal také usnesení s názvem Strategie EU pro Sýrii, ve kterém členské státy vyzývá k dalšímu přijímání uprchlíků ze Sýrie, a to za situace, kdy se Česká republika pod hrozbou sankcí brání přijetí tisíců migrantů podle kvót EU. Evropský parlament v usnesení „vyzývá členské státy EU, aby projevily větší odhodlání při sdílení odpovědnosti a umožnily uprchlíkům, kteří utíkají z válečných oblastí v Sýrii, nalézt ochranu za hranicemi bezprostředně sousedícího regionu, a to i prostřednictvím programů přesídlování a přijímání uprchlíků“. Jinými slovy, poslanci, kteří hlasovali pro, chtějí, aby si Česká republika převzala více uprchlíků ze Sýrie. Pro usnesení hlasovali z ANO: Telička, Ježek, Charanzová, Dlabajová. Ti samí europoslanci ANO hlasovali i pro potrestání Maďarska, protože se postavilo proti kvótám na imigranty…

Aspen Institute je „think-tank“ úzce propojený s americkou vládní administrativou a establishmentem (bez ohledu na to, zda pochází z lůna Demokratické či Republikánské strany), označovanými jako americký „Deep State“, o organizaci, která zcela naplňuje definici „zahraničního agenta“ ve smyslu například maďarské, izraelské, americké, ale i ruské legislativní úpravy činnosti nestátních politických neziskových organizací.

Jedním z hlavních, ne-li nejdůležitějších, proklamovaných záměrů AI je pak výběr a rekrutace “potenciálnchí budoucích politických leaderů”. Tedy ideová a jiná příprava „politických kádrů“, které nebudou preferovat ve své činnosti české národní zájmy, ale zájmy jiných států či subjektů. Například zájmy supranacionálních organizací a zájmy nadnárodního byznysu.

Pokud se podíváme na další personální obsazení české filiálky AI historicky, nalezneme zde další staré známé:

Michaela Žantovského, ředitele Knihovny Václava Havla

Tomáše Klvaňu, (“pan Radar” při pokusu instalovat u nás za Topolánkovy vlády americkou vojenskou základnu)

Vladimíra Dlouhého (poradce Goldman Sachs pro střední Evropu),

Jana Hamáčka, (současného šéfa ČSSD a ministra vnitra)

Zdeňka Tůmu, (exguvernéra ČNB)

Jana Zahradila, (“věčného” europoslance za ODS)

V poradním sboru českého AI figurovali i další vyznavači nadnárodního politického řízení a „podvolení“ ČR cizím zájmům – Jacques Rupnik, Petr Pithart, dále též „prověření“ novináři Martin Šimečka, Jan Macháček, Adam Černý, či Martin Ehl.

Pražský Aspen organizuje též projekt Aspen Young Leaders Program, což je v podstatě školící a rekrutační „kurs“ pro výběr budoucích politických a mediálních „kádrů“.

Ukázka ze školení programu v roce 2018:

„Účastníci si během víkendu poslechli řadu inspirativních osobních příběhů – například od generálního ředitele České spořitelny Tomáše Salomona, který nabídl svůj pohled na to, co to znamená být dobrým lídrem. Nebo od generála Petra Pavla o jeho cestě na pozici předsedy vojenského výboru NATO a o leadershipu v armádě. Zakladatel mezinárodního festivalu dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv Jeden svět, Igor Blaževič, si pro účastníky připravil workshop zaměřený na dilemata, kterým humanitární pracovníci a organizace musí čelit při podpoře lidských práv po celém světě“.

Absolventy tohoto programu jsou mj.:

Adam Vojtěch, (exministr zdravotnictví za ANO)

Aleš Michl (člen Bankovní rady ČNB)

Andrea Procházková – (novinářka z Bakalova Respektu)

Emma Smetana, (novinářka z Bakalovy DVTV)

Vít Rakušan, předseda STAN

Jan Farský, poslanec STAN

Jiří Mádl, (aktivistický herec a režisér, mj. protagonista někdejší nechutné předvolební kampaně „Přemluv bábu“)

Lukáš Kovanda, (ekonom)

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09

A kdo třeba přednáší na výročních konferencích Aspen Institut Central Europe?

Bob Kartous, (EDUIN, lobbistická společnost snažící se zcela změnit systém českého školství, podpora inkluze atd.)

Ivan Gabal

Josef Středula, šéf největší odborové centrály ČMKOS

Jiří Fajt, exředitel Národní galerie

generál Petr Pavel

Vladimír Dlouhý

Jana Maláčová, ministryně za ČSSD

Jan Lipavský, poslanec za Pirátskou stranu

Robert Plaga, ministr školství za ANO 2011

Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničí, dříve státní tajemník pro EU, ČSSD

Projektem, který je z činností poboček AI mimo USA též velmi těsně propojen, a jehož cílem je taktéž uplatňování americké politické agendy v cílových zemích (tedy i v ČR) na základě vhodného „personálního managementu“ je program International Visitors Leadership.

Jde o americký vládní program (konkrétně je podřazen pod ministerstvo zahraničních věcí USA) několikatýdenní stáž placená a organizovaná americkou exekutivou. Jde v podstatě o projekt exekutivy USA na získání “klientů” z řad (často mladých resp. budoucích) zahraničních politiků. U nás jde vesměs o lidi předem vytipované velvyslanectvím USA v ČR, kteří již předtím prošli například výše zmíněným školícím programem české pobočky Aspen institutu pro „mladé lídry“.

Tito „lídři“ jsou poté v rámci studijního pobytu v USA instuováni k prosazování zahraničněpolitických zájmů USA ve své vlasti. Jde o program (zahájený již v roce 1940), v němž americká administrativa vždy připraví okružní stáž pro perspektivní kádry. Ti pak absolvují řadu setkání s americkými politiky, univerzitními osobnostmi, lidmi z vedení amerických think-tanků a politických neziskovek, zpravodajských služeb atd.

Mezi frekventanty projektu lze nalézt již více než 500 českých občanů, kteří tento americký program absolvovali po roce 1989. V ČR dokonce působí Klub českých absolventů International Visitors Leadership, a to v rámci Amerického centra v Praze na adrese Tržiště 13, Praha 1, Malá Strana – a je financován ministerstvem zahraničí USA…

Zmiňme alespoň některé zajímavější “účastníky zájezdu”:

Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně, Praha

Ivo Ištvan, vrchní státní zástupce, Olomouc

Petr Šereda, Vrchní státní zastupitelství, Olomouc

Daniela Zemanová, soudkyně, předsedkyně Soudcovské unie

Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Jan Farský (STAN), Jan Chvojka (ČSSD), Helena Langšádlová (TOP 09), Marek Ženíšek (TOP 09), Martin Půta, hejtman Libereckého kraje (STAN)

Velmi zajímavý je rovněž vysoký počet vedoucích funkcionářů českých politických neziskovek, kteří projektem prošli. Právě zde leží kořeny současného neúměrného vlivu těchto organizací na politické rozhodování v ČR včetně jejich inkasa desítek miliard korun z českých veřejných rozpočtů.

Program absolvovali mj.:

Radko Hokovský, dlouholetý ředitel think tanku Evropské hodnoty

Jiří Kopal, Evropské hodnoty

Iveta Jordánová, ředitelka “protikorupční” neziskovky Růžový panter

Lucie Sládková, dlouholetá předsedkyně české pobočky mezinárodní Organizace pro migraci

Tomáš Vyhnálek, ředitel fundraisingu agentury Člověk v tísni

David Záhumenský, někdejší ředitel Ligy lidských práv, který mj. nedávno podal ústavní stížnost proti vyhlášení nouzového stavu na českou vládu

Czeslaw Walek, organizátor Prague Pride

Oldřich Kužílek, Open Society Fund Praha

Magdalena Karvayová, koordinátorka projektů Romské iniciativy v Open Society fund Praha

Vlaďka Votavová – Asociace pro mezinárodní otázky AMO, asociace DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv.

Jelena Silajdžić, Slovo 21, spolek, který jen v roce 2015 obdržel celkem na grantech a dotacích více než milion korun a který je také podporován Norskými fondy resp. fondy Evropského hospodářského prostoru

Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.

Jarmila Balážová, členka správní rady Romea o.p.s..

Patrik Banga. Člen dozorčí rady Romea o.p.s.

Katarínu Klamková, bývalá ředitelka IQ Roma servis.

Projektem prošli i někteří novináři, např. Nora Fridrichová z ČT, anebo Ondřej Kundra z Respektu…

Je dobré, abychom věděli, kdo z politiků má jaké vazby a za čí zájmy kope…

zdroj: euportal.cz, autor: Radim Fiala

Přejít nahoru