„Jako integrativní medicínský konzultant a poradce pro koronaviry jsem brzy poznal, že COVID-19 není koronavirus. Můj první pacient s covidem začal vykazovat klasické příznaky covidu v prvním týdnu prosince r. 2019. Podle toho, jak příznaky odolávaly prakticky veškeré léčbě, kterou jsme předepsali, poznali jsme, že se nejedná o POUHÝ koronavirus. Po každém následujícím ataku nemoci se soubor symptomů buď zhoršil co do intenzity a počtu, anebo se proměnil ve zjevně odlišný chorobný proces. Tak jsme poznali, že máme co činit s vysoce sofistikovanou biologickou zbraní, podobnou jako bioinženýrsky vyrobená Lymská nemoc (Lyme Disease, LD), která byla vypuštěna z laboratoře na Plum Islandu u pobřeží Connecticutu kolem roku 1975. Také jsme pochopili, že to, co bylo záměrně pojmenováno „syndrom Covidu“, není ve skutečnosti způsobeno koronavirem (pokud se toho koronavirus vůbec účastní).

Náš původní odhad byl, že moderní biologická zbraň COVID-19 je pravděpodobně balíčkem patogenních mikroorganismů. Primárním agentem infekce je zjevně parazit, což vysvětluje, proč jsou tak účinná antiparazitika Hydroxychloroquine a Ivermectin, podávaná jako léčba již projeveného syndromu Covidu i jako prevence. Každý ví, že HCQ je „stříbrná kulka“ na úspěšnou léčbu malárie, což je parazitální infekce přenášená moskyty. Ivermectin je širokospektrální antiparazitický lék schválený FDA, který je běžně užíván pro léčbu infekcí způsobených červy a jinými parazity. Jak Hydroxychloroquine, tak Ivermectin jsou silné antiparazitární prostředky, které přímo likvidují primární patogenní mikroorganismus Covidu-19, protože je to parazit.

Avšak z našich klinických pozorování za dobu více než rok se rovněž ukázalo, že syndrom Covidu je plně rozvinutý syndrom multiinfekcí, při němž vykazují někteří pacienti bakteriální, fungální i virální symptomy. Někteří pacienti dokonce vykazují symptomy mykoplazmální infekce, podobné těm, které měli členové americké armády, kteří dostali syndrom války v zálivu (Gulf War Syndrome – GWS), poté, co jim byl naočkován koktejl vysoce toxických vakcín obsahujících mikroby. Závěr zní, že syndrom COVID-19 je zcela podobný dalším multiifekčním syndromům, jako GWS a LD, zejména tím, že všechny byly vytvořeny bioinženýrsky, mechanismy virové mutace. Proto má každý případ Covidu svůj vlastní jedinečný soubor symptomů.

Jelikož zkoumáme případy Covidu ve všech 24 časových zónách, ukázalo se rovněž, že ve velkých městech světa, která zažila největší exploze šíření nemoci, byly vypuštěny zřetelně odlišné variace biologické zbraně COVID-19. Jinými slovy, biologická zbraň COVID-19 vypuštěná ve Wuhanu je podstatně odlišná od zbraní vypuštěných v Miláně, Teheránu, New Yorku, Seattle a/nebo Guayaquilu v Ekvádoru. Bioteroristé tedy provedli biologické útoky různými verzemi COVIDU-19, a proto se nemoc stále vymyká správnému diagnostikování a nelze stanovit jednotný kdykoli použitelný účinný léčebný plán.“

— Integrative Health Consultant and Coronavirus Coach

 

Nyní je zjevné, proč byl v srpnu 2019 zavražděn doktor Kary Mullis, PhD, odborník na biochemii, vynálezce testu PCR, ještě před prvotním vypuštění biologické zbraně ve čínském Wuhanu.

Viz: PCR TEST INVENTOR KARY MULLIS BASHES FAUCI:
Did this interview get him killed just before the launch
of the COVID-19 bioweapon?!
 (Vynálezce PCR testu Kary Mullis napadl Fauciho. Zabilo ho toto interview před vypuštěním biologické zbraně COVID-19?)

(Viz též česky: https://orgo-net.blogspot.com/2020/10/globalni-podvod-s-testy-pcr-na-jehoz.html)

Když se totiž pachatelé Operace Covid-19 rozhodli používat PCR test k falešnému diagnostikování falešně označeného nového koronaviru SARS-Cov-2, věděli, že se musí rychle zbavit největšího světového odpůrce používání PCR testu k diagnostickým účelům, což byl právě jeho geniální vynálezce, doktor Kary Mullis. Vraždu provedli 7. srpna 2019, jen pár měsíců před biologickým útokem ve Wuhanu, který byl proveden mezi 18. a 27. říjnem 2019.

Je možné, že koronavirus SARS-CoV-2 hraje v chorobném procesu zvaném Syndrom Covidu malou roli, ale dosud není známo, do jaké míry. Do této doby na světě neexistuje jediný případ, kdy byl tento koronavirus izolován ze symptomatického pacienta a vědecky prokázáno, že je původcem choroby. Již tento nezpochybnitelný fakt vypovídá mnohé.

Viz There is no scientific evidence that a virus called SARS-CoV-2
causes a disease called COVID-19 (Neexistuje vědecký důkaz, že virus zvaný SARS-CoV-2 způsobuje nemoc zvanou COVID-19)

Protože tolik mainstreamové propagandy je zaměřeno právě na tento děsivý koronavirus, a to v návaznosti na původní globální psychooperaci s koronavirem SARS-CoV-1 v průběhu propuknutí SARS v Asii v letech 1002-2004, je nyní evidentní, že koronavirus jako zástupný problém k odvedení pozornosti je součástí dlouholetého projektu NWO.

Co je zde nejpodstatnější?

To, že primárním nosičem infekce u všech kovidových pacientů je parazit, nikoli koronavirus.

Viz: Everything points to a COVID-19 parasite similar to those that cause malaria. (Vše ukazuje na to, že COVID-19 je parazit podobný těm, které způsobují malárii.)

Co dál? Mezi parazitem a virem je OBROVSKÝ rozdíl. A bioinženýři to věděli: proto je detailně zkonstruovaná tajná biologická zbraň Covid tak extrémně nebezpečná.

Pachatelé covidové operace také učinili vše, co bylo v jejich moci, aby zakázali použití Hydroxychloroquinu, protože je to lék, který byl jako první nabízen zkušenými a vzdělanými lékaři, kteří ho použili s velkým úspěchem, zejména v tandemu se zinkem a Azithromycinem. Kdyby byl tento konkrétní postup použit univerzálně, ukončil by uměle vytvořenou pandemii v New Yorku během krátké doby. Namísto toho zdravotnické úřady neúnavně a při každé příležitosti pomlouvaly HCQ, a stejně tak činily s Ivermectinem, což je další účinný antiparazitární lék.
Viz: COVIDgate: It’s obviously a parasite, not a coronavirus. (COVIDGATE: Je to evidentně parazit, nikoli virus.)
Závěrem této analýzy je, že Kovidátoři oklamali celý svět vysokým stupněm chladné kalkulace a proradnosti nemající obdoby. Cíl tohoto předem připraveného schématu je jasně definován: vnutit celému lidstvu nanejvýš nebezpečnou povinnou vakcínu. A úspěšný může být jen tehdy, když bude systematicky útočeno na dvou frontách multifrontální strategie NWO.

  1. Pachatelé KORONAtriku museli použít pádného klamu ohledně příčiny COVIDu-19. To, že již na na úplném počátku nazvali příčinou „koronavirus“, a to bez jakéhokoli vědeckého zkoumání, prozrazuje, že COVID je podvod.
  2. Pachatelé KORONAtriku museli doporučovat takový postup léčby, který by nefungoval, nebo fungoval jen dočasně, nebo sporadicky, nebo měl jen okrajové výsledky.

Závěr:

Pokud máte pochybnosti o této kritické analýze, měli byste shlédnout následující videoprezentaci od dr. Lawrence Palevsky: Covid-19 Gain in Function “parasite infection” (Video) (Nárůst Covidu-19 jako parazitární infekce).

Je fakt, že i dr. Fauci prohlásil, že práce na biologických zbraních nemá být dále prováděna v USA. Proto pachatelé vytvořili přísně tajný projekt „získání nových funkcí viru“ ve vysoce zabezpečené biolaboratoři umístěné v Ústavu virologie ve Wuhanu. Nezbytná technologie „získání nových funkcí“ byla zjevně použita k přidání parazita do mikrobiální směsi Covid, spolu s dalšími oslabujícími a evazivními patogeny.

Zbývá se ptát, jaké konkrétní další patogenní mikroorganismy jsou bioinženýrsky zabudovány do COVIDu-19? Jsou s každou další generací dodávány do směsi nové infekční agenty? Jsou tam bioinženýrsky vytvořené patogeny, které jsou zaměřeny na jisté krevní skupiny, rasy, národnosti, geografické lokace? Atd.?

Vypadá to tak, že každá další chřipková sezóna bude od této doby využita pro udržování takzvané pandemie koronaviru, a to po celý zbytek našich životů. Neboť pouze takto může tato podvodemie přispět k prosazení VELKÉHO RESETU na celé planetě za relativně malého nesouhlasu populace.

Tento nekalý plán na zavedení nikdy nekončící globální pandemie rovněž usnadnil nenápadné administrativní zavedení dlouho anticipované FunVax injekce. Viz FUNVAX: Globalist Plot to Mandate COVID-19 Vaccine Exposes Shocking Satanic Conspiracy. (FUNVAX: Globalistické spiknutí na povinné očkování proti Covidu 19 odhaluje šokující satanistickou konspiraci)

A nakonec, pro lidi je důležité pochopit, že Velká podvodemie roku 2020 se bortí (THE GREAT SCAMDEMIC OF 2020 IS COLLAPSING…)… rychleji než Dvojčata 11. 9. To proto, že odvážní hrdinové jako Kary Mullis vydali pravdu odhalující interview jako například zde: PCR Test Creator Reveals Raw Truth About Its Testing Deficiency and Dr. Fauci’s Corruption at NIAID (Video) (Tvůrce testu PCR odhaluje pravdu o jeho testovací nedostatečnosti a o korupci dr. Fauciho v NIAID).

Hnutí pravdy potřebuje plnou podporu od statečných duší, které vytvořily zásadní videa o Covideu na tomto odkazu: 3 CRITICAL COVID VIDEOS.

Rozešlete prosím tyto život zachraňující informace široko daleko, aby se k nim dostali všichni vlastenci. Děkuji vám za ně.

State of the Nation
December 11, 2020