Zázraky rok 1920

Vědci zjistili, proč někteří lidé mohou „slyšet“ hlasy mrtvých Vědci identifikovali vlastnosti, díky nimž může člověk s větší pravděpodobností tvrdit, že slyší hlasy mrtvých. Podle nového výzkumu se predispozice k vysoké úrovni absorpce v úkolech, neobvyklým sluchovým zkušenostem v dětství a vysoké náchylnosti ke sluchovým halucinacím vyskytují mnohem silněji v médiích, která jsou popsána jako jasná, než v běžné populaci. Zjištění by nám mohlo pomoci lépe porozumět rozrušujícím se sluchovým halucinacím, které doprovázejí duševní nemoci, jako je schizofrenie.

Spiritualistické zkušenosti jasnovidectví a jasnovidectví – zkušenosti s viděním nebo slyšením něčeho bez vnějšího podnětu a připisované duchům mrtvých – mají velký vědecký zájem, a to jak pro antropology studující náboženské a duchovní zážitky, tak pro vědce studující patologické halucinace. Vědci by zejména chtěli lépe pochopit, proč někteří lidé se sluchovými zkušenostmi hlásí spirituální zkušenost, zatímco jiní je považují za více nepříjemné a dostávají diagnózu duševního zdraví. „Spiritualisté mají tendenci hlásit neobvyklé sluchové zážitky, které jsou pozitivní, začínají v raném věku a které pak často dokážou ovládat,“ vysvětlil psycholog Peter Moseley z Northumbria University ve Velké Británii. „Pochopení toho, jak se tyto látky vyvíjejí, je důležité, protože by nám mohlo pomoci lépe porozumět i tísnivým nebo nekontrolovatelným zkušenostem se sluchovými hlasy.“ Výsledky průzkumu byly zarážející. Píše portál ScienceAlert.

Ve srovnání s běžnou populací zaznamenali spiritualisté mnohem vyšší víru v nadpřirozeno a bylo méně pravděpodobné, že by se starali o to, co si o nich ostatní lidé myslí. Spiritualisté jako celek měli své první sluchové zkušenosti mladé, v průměrném věku 21,7 let, a hlásili vysokou úroveň absorpce. To je termín, který popisuje úplné ponoření se do mentálních úkolů a činností nebo změněných stavů a ​​to, jak efektivní je jedinec při vyladění světa kolem sebe.

Kromě toho uvedli, že jsou náchylnější k zážitkům podobným halucinaci. Vědci poznamenali, že o duchovnu před svými zkušenostmi obvykle neslyšeli; spíše na to narazili při hledání odpovědí. „Naše zjištění říkají hodně o„ učení a touze “. Zdá se, že principy spirituality pro naše účastníky mají smysl jak pro mimořádné zážitky z dětství, tak pro časté zvukové jevy, které zažívají jako cvičná média,“ řekl Powell. „Ale všechny tyto zkušenosti mohou vycházet spíše z určitých tendencí nebo časných schopností, než z pouhé víry v možnost kontaktovat mrtvé, pokud se člověk dostatečně snaží.“