Nakoniec však médiá uviedli, konkrétne Denník N, že tieto plagáty sú rozmiestnené v tých častiach Sheffieldu, v ktorých prebývajú neprispôsobiví členovia komunít, ktoré najnovšie vládne materiály nazývajú tajuplnou skratkou MRK. Tá v dešifrovanej podobe znamená Marginalizované rómske komunity. Tieto komunity zo Slovenska, ale aj Čiech, sú v Sheffielde hojne zastúpené a miestni obyvatelia zrejme z ich kultúrneho prínosu do dejín mesta pociťujú určitú nervozitu.

Letáky sa už stali predmetom vyšetrovania miestnej polície, pretože okrem šírenia politicky nekorektnej nenávisti, majú tieto letáky a nálady konkrétny dopad na tých slovenských občanov, ktorí sa chcú ubytovať alebo si založiť bankový účet.

Plagát v Sheffielde, ktorý hovorí o miestnej žene, ktorá sa sťažuje, že slovenské deti sa ponevierajú v uliciach a pľujú a hádžu odpadky do jej záhrady

Autochtónni obyvatelia Sheffieldu totiž pravdepodobne pod dojmom skúseností s MRK robia všetko čo je v ich silách, aby sa prítomnosti nových spoluobčanov zbavili.

Miestna kultúrna konzultantka a mediátorka Bibiana Jordan Horvath(-ová), ktorá tiež pochádza zo Slovenska, tvrdí, že plagáty sú rasistické a dáva ich do súvislosti s brexitom. Komunity, proti ktorým sú plagáty zamerané, označuje ako „slovenské a české rodiny“. O cieľoch plagátovej kampane nemá pochybnosti. Tie podľa nej apelujú na širšiu komunitu, aby sa zbavila „Slovákov“, ktorí tam žijú.

Jeden z nich je koncipovaný ako novoročný pozdrav: „Tinsley vás potrebuje! Začnime nový rok 2021 v komunitách bez Slovákov!“ Tinsley je štvrť v Sheffielde a z textu vyplýva, že ide zrejme o výzvu tým obyvateľom, ktorí už v zúfalstve z prítomnosti MRK zvažujú odchod. Tí, ktorí ešte nehodlajú odísť, vyzývajú potenciálnych utečencov k vytrvaniu, s tým že sa spoločne pokúsia začať nanovo bez Slovákov.

V ďalších letákoch je výzva majiteľom domov, ktorí pochádzajú z ázijských komunít, aby neprenajímali domy „Slovákom“. Tento apel, údajný rasizmus plagátov, mierne povedané spochybňuje, pretože ázijské komunity evidentne domácim nevadia a chcú s nimi spolupracovať.

Navyše, ako o miestnych uviedla B. J. Horvath: „Oni menšiny nerozlišujú a často si myslia, že Rómovia sú jediní obyvatelia Slovenska.“ Problém teda nebude pôvod z východnej Európy, ale niečo úplne iné. Vzhľadom na masívnosť kampane sa dá predpokladať, že výčiny neprispôsobivých členov MRK dosiahli takú úroveň, že zúfalstvo miestnych obyvateľov dosiahlo hladinu zúfalstva podobnú východnému Slovensku.

  Magda Vašáryová: „Slováci nie sú kresťania a bez migrantov sa nebudeme mať dobre!“

Slovensko ako také zase raz dosiahlo, že jeho meno a meno slovenského národa, sa v kolektívnej pamäti Angličanov zapíše nadlho veľmi jednoznačným spôsobom.

BM

Článok pôvodne vyšiel na portáli christianitas.sk

Komentáře