K čemu ale potom ty testy vlastně jsou, když otestovaný člověk se musí nadále chovat jako pozitivní, musí nosit roušky, udržovat si rozestupy a pořád si nemůže nakoupit jiné než životně nezbytné zboží? A v Česku je to už dál, filmové štáby z ciziny požadují po castingových agenturách, aby komparz byl testován pouze u smluvních a velmi předražených laboratoří! Herci naříkají a chtějí covidové pasy! Obrovský business s covidovými nevolníky 21. století! Otestuješ se dnes, ale zítra už test neplatí, je moc starý!

Dostáváme do redakce každý den hromady emailů, ve kterých se nás lidé ptají, kdy se společnost a svět vrátí do normálu, jestli vakcinace vrátí život do starých kolejí, anebo jestli stačí testy atd. Opravdu je velmi těžké lidem zvyklým na svobodu vysvětlovat, že do normálních kolejí se svět už nevrátí, protože to, co se právě děje, je plánem a součástí nasunování Nového světového řádu, jehož základním pilířem, bez kterého ani nemůže fungovat, je totální kontrola obyvatelstva. A k zavedení této totální kontroly bylo zapotřebí vyrobit nějaký příběh, nějakou záminku, proti které by nešlo nic namítat a nešlo by se proti té zámince bouřit.

A tou vyrobenou záminkou je hypotetická a mediálně nafukovaná virová hrozba, která ohrožuje zdraví celé populace. A proti této zámince ochrany zdraví si většina veřejnosti nedovolí protestovat, protože logicky zdraví se vykresluje jako důležitější, než jsou občanská a lidská práva! To je právě to skutečné tajemství virové pandemie, kterou vymyslel a zkonstruoval Bill Gates ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba, což je hlavní organizace určená pro řízení a zavádění prvků NWO ve světě.

Prioritní triáda aneb obětování svobody jednou pro bezpečnost, jindy pro zdraví
Konceptuální gramotnost je naprosto zásadní a klíčová. Kdykoliv postavíte před občany otázku, kdy budou ochotni se dobrovolně zbavit svých občanských a lidských svobod a práv, tak pokaždé zjistíte zajímavý fenomén, že lidé nekladou svobodu na absolutní vrchol žebříčku svých životních priorit. Na absolutním vrcholu drtivé většiny světové populace je bezpečnost. Hned pod tím, na druhém místě, je ochrana zdraví. A teprve dole na třetím místě pod tím, je svoboda. Prioritní triáda je trojice nejvyšších životních priorit, jejichž pořadí je určeno vylučovací metodou. Když na vás terorista míří zbraní a ohrožuje vás, prioritou v té chvíli nemůže být ani zdraví, ani svoboda, obojí má menší prioritu. Bezpečnostní příčku si detailněji popíšeme.

  Přistěhovalectví je zločin proti evropským národům a skončí krveprolitím, říká francouzský filozof Éric Zemmour + VIDEO

Bezpečnost se totiž dělí celkem na 3 podskupiny, na fyzickou, ekonomickou a sociální bezpečnost. Útok na kteroukoliv z těchto bezpečností je pro člověka nejvyšším možným ohrožením jeho samotné existence. Fyzická bezpečnost člověka je ohrožena při útoku na jeho život silou nebo zbraní. Ekonomická bezpečnost člověka je ohrožena při útoku na ekonomické přežití člověka ve společnosti, např. útok na jeho životní úspory v bance, exekuce majetku, ztráta zaměstnání, znárodnění majetku atd. Sociální bezpečnost je ohrožena při útoku na sociální postavení člověka ve společnosti. Apartheid, vyloučení ze života, zákaz setkávání s lidmi, izolace, zákaz nakupování, zákaz používání služeb, odmítnutí přijetí na školu z politických důvodů atd.

Více info na aeronet.cz

Komentáře