Budu souhlasit s tím, že dodržím váš požadavek podrobit se výtěrovému testu SARS-CoV-2 za přísné podmínky s tím, že:

a/ Odpovíte kladně na každou z níže uvedených otázek.

 

b/ Jste připraven(a) přijmout osobní zodpovědnost a zajistit odškodnění v můj prospěch a/nebo          mých dědiců/nejbližších příbuzných, a to s plnou a neomezenou odpovědností za jakoukoli mě       způsobenou psychickou nebo fyzickou újmu v důsledků podrobení se takovému testu v závislosti na vašich kladných a čestných odpovědí na tyto otázky.

 

Otázka č.1: Byl SARS-CoV-2 někdy izolován od infikované osoby a prozkoumán v klinických laboratorních podmínkách?

Otázka č.2: Splnil někdy SARS-CoV-2 Kochovy / Riversovy postuláty, které by je ustanovily odpovědné za chorobu s názvem COVID-19, která má údajně představovat vážné ohrožení veřejného zdraví?

Otázka č.3: Mýlila se světová zdravotnická organizace WHO, americké Centrum pro kontrolu nemocí a Veřejné zdraví anglie, když 19. března 2020 snížily hodnocení COVID-19 na „infekční onemocnění s nevýznamným následkem“, jak je zveřejněno na jejich příslušných webových stránkách?

Otázka č.4: Je výtěrový test SARS-CoV-2 prokázán jako JEDINÝ bezpečný postup, nebo dokonce nezbytný, když sliny z ústní dutiny by vytvořily stejně spolehlivé údaje o stavu infekce?

Otázka č.5: Je výtěrový test SARS-CoV-2 prostřednictvím invazivní nosní inserce považován za lékařský postup, a jako takový spadá pod Všeobecnou deklaraci bioetiky a lidských práv z roku 2005, a proto vyžaduje plně informovaný souhlas podle článku 6 uvedené Deklarace?

Otázka č.6*: Souhlasíte s tím, že výtěr na SARS-CoV-2 je lékařský zákrok, který mohu podle Norimberských principů odmítnout bez toho, aniž bych byl kvůli tomu nějakým způsobem znevýhodněn?

Otázka č.7: Je test SARS-CoV-2 RT-PCR nebo anigenni test spolehlivý natolik, aby se jeho používáním zabránilo falešně pozitivním a falešně negativním výsledkům ve statisticky významných čislech?

Otázka č. 8: Mýlil se vynálezce tohoto rt-PCR testu Dr. Kary Mullis (zesnulý 2019), když řekl, že tento test nebyl navržen a není určen k použití jako diagnostický nástroj?

Otázka č. 9: Jste nade vší pochybnost přesvědčen(a), že odmítnutí přístupu ke službám osobě, která nesouhlasí s testem na SARS-CoV-2, není aktem diskriminace podle právních předpisů o „rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací“, nebo aktem socioekonomických a morálních represí proti principům přirozeného společného práva suverenity živých mužů a žen?

Otázka č.10: Jste nade vší pochybnost přesvědčen(a), že žádné důsledky vyvedené z mého nesouhlasu s SARS-CoV-2 testem, nebudou představovat porušení mých práv podle Evropské úmluvy o lidských právech a/nebo Zákona o lidských právech z roku 1998 nebo mých práv na soukromí podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)?

Otázka č.11: Jste připraven(a) stanovit své přesné důvody pro vaše kladné odpovědi na otázky 1, 2, 3, 4, 7 a 8 na zákadě nezávislých důkazů?

Otázka č.12: Rozumíte tomu, že zatajování údajů a blokování nebo úmyslné odmítnutí poskytnout údaje nebo informace, které mohou vést ke způsobení újmy, tak může být posuzováno jako trestný čin podle §16 Trestního zákoníku sb. 40/2009 Díl 2 o zavinění z nedbalosti?

Pošlete mi laskavě Vaši odpověď podepsanou vlastní rukou a modrým inkoustem do jednoho kalendářního měsíce, abyste vyhověl(a) požadavkům na ochranu údajů a reagoval(a) na mé obavy se ctí a zákonnou transparentností. Děkuji.

Autor: PS