Místo toho popíšu 7 problémů vyřešených koronavirem. Neříkejme tomu „koronavirus“, ale nějak jinak, například „kandelábr 16“. Těchto 7 problémů, se kterými se setkává západní civilizace vlastnící otroky, je naprosto bez řešení, ale dalo by se je snadno vyřešit nějakým kandelábrem 16.

 

Pozn. admin: Jedná se o přepis následujícího videa

https://www.youtube.com/watch?v=VfyZpzkfaqA&feature=youtu.be

Problém č. 1: Hyperinflace (zhroucení USA)

To, co vidíte na obrázku, je geometrická posloupnost; jakýkoli systém, vyvíjející se takovým tempem, se nutně zhroutí. Tak se vyvíjí americká ekonomika, až na to, že v obráceném směru. Dluh USA již prošel bodem X bez návratu. Během 50 let bylo vydáno takové kolosální množství dolarů, že lidstvo prostě nemá čas na to, aby vytvořilo tolik zboží, kolik by tyto oceány nekryté měny dokázaly koupit. Celé lidstvo by muselo pracovat 800 let na výrobě zboží a služeb za všechny tyto dolary, ale my nemáme 800 let.

Co dělat? Kontroloři dolarů, neboli „Globální prediktor“ (GP), nejsou idioti, a dokonale to pochopili i na samém začátku Spojených států. Na tomto problému pracovali už při začišťování Ameriky od Indiánů. Jak tedy udržet poptávku po hroutící se americké měně?

1) Přestat vydávat dolary? – Ne; pak by museli pracovat, kdyby si chtěli něco koupit. To zrovna.

2) Nedělat nic a počkat, až globální dolarová bublina praskne sama? – Nepřijatelné ne proto, že by Globálnímu prediktoru bylo líto USA. Naopak – GP vytvořil USA jako prosťáčka, na jehož účet se bude vydávat úvěr. Nedělat nic je nepřijatelné, protože zhroucení dolarového systému by způsobilo zhroucení celého otrokářského systému, který GP pečlivě budoval tisíce let od dob starověkého Egypta. Spojené státy budou stejně muset být zničeny, ale co nejpomaleji a nejšetrněji, aby to mohly udělat hordy lůzy.

Co tedy dělat, aby se dolary udržely nad vodou? Je třeba nějakým způsobem, pomocí fantastického vysavače, vysát z obyvatelstva veškeré přebytečné peníze, všechny ty stovky bilionů dolarů, shromáždit je na jednom místě a poté je spálit, čímž by se oceán papíru proměnil v malou úhlednou kapičku. Tím by se zrušil inflační tlak na dolar a ten by se mohl znovu začít množit a celý svět by zase pracoval pro Ameriku. Takový vysavač však neexistuje, pouze v pohádkách. Všechno už bylo stejně od obyvatelstva odčerpáno a 90 procent peněz je v rukou superbohatých kapitalistických mocností, samotných USA a jejich evropských vazalů. To znamená, že je nutné vysávat peníze, a to odtamtud. Proč zuří koronaviry v Americe a v superbohaté Evropě, a už vůbec ne v Africe, o kterou se nikdo nezajímá a kde byste očekávali infekční onemocnění? Jak přesně ten imaginární virus odčerpává kořist, je jednoduché. Každý den izolace stojí americké podnikatele miliardy dolarů, a společnosti jako James Ford Inc. již melou z posledního. Malé a střední podniky jsou rozvrácené. Účelem této vytvořené nemoci není zabíjet lidi, ale zabíjet ekonomiky zemí, bankrotovat továrny a korporace a směrovat toky peněz z kapes lidí tam, kde mají peníze být zničeny. Zhroucení dolarové pyramidy je jediným důvodem, proč se objevil právě kandelábr 16. Dolar umírá; je čas si utáhnout opasek. Kandelábr 16 spojuje vaši kapsu se směnným kurzem dolaru. Pokud chcete vědět, kdy skončí Armageddon kandelábru 16, spočítejte si, kolik peněz vám v kapse ještě zbývá. Přemýšlejte, jak brzy a jak levně budete muset prodat svůj byt a nový Chevrolet. Má-li dolar přežít, miliardy lidí budou muset hledat jídlo v odpadcích. Je příliš mnoho peněz a příliš málo zboží; aby se přebytečné peníze spálily, je třeba je nejprve odebrat od lidí, ale rychle, zatímco oni stále nic nechápou. Za tímto účelem byl vytvořen náhlý ekonomický superšok, který se valí po Zemi a za ním chudoba.

 

Problém č. 2: Globální prediktor opouští USA

a přechází do Číny. Za posledních tři sta let byla jejich základna v Americe a samotné USA hrály roli světového pouličního gangu, který pěstí s mosazným boxerem prosazoval zájmy Globálního prediktora. Amerika již vyčerpala své zdroje, stala se zátěží pro GP a má tedy být zrušena. Zhroucení USA bylo plánováno již při jeho vzniku. Podle původních plánů se tak mělo stát v 80. Letech. Tehdy se to nestalo jen proto, že Stalinův bolševismus v SSSR vystrašil GP natolik, že strávili 40 let destabilizací Sovětského svazu, který mimochodem vytvořil vlastními rukama. Těchto 40 let prodloužilo život USA, ale dnes už SSSR není na pořadu dne a vlna násilí zaplavila Ameriku. Globální prediktor ji buď dorazí, nebo si ji nechá jako užitečný hadr, který je škoda vyhodit, t.j. přetvoří ji pro jiné úkoly. Ať tak či onak, GP opouští USA a odchází do Číny. Proč je nevyhnutelně nutné Americe přistřihnout křídla, vysvětlím později. Nyní je pro GP důležité zbavit se této zátěže a prosadit Čínu jako ústředí světové vlády. GP tedy zahájil operaci „kandelábr 16“, aby USA usadil na své místo. Zejména USA jsou první a hlavní obětí kandelábru 16. Proč bylo v tak bohaté zemi s moderním lékařstvím více obětí kandelábru 16 než ve všech ostatních zemích dohromady? Nyní by mělo být zřejmé, že Amerika je pod obrovským útokem na všech frontách. Kdyby nebylo kandelábru, bylo by nemožné zbavit toto monstrum Spojených států moci. Na druhou stranu, zatímco celý svět je v panice kvůli jediné nemoci, někde vysoko na hoře je nádherný palác, sídlo dobra a klidu – Čína, kde není epidemie a kde je nemoc odstraněna. Kam myslíte, že poteče kapitál a politický vliv? Úkol rozvrácení Spojených států ve prospěch Číny výborně řeší kandelábr 16, který se jakoby náhodou objevil právě včas.

 

Problém č. 3: Krize kapitalismu.

Jedná se o slepou uličku, do které se GP dostal, když zrušil feudalismus v Evropě. Svět se poté přenesl do nové, na tu dobu ultramoderní formy otroctví – do buržoazního liberalismu. Pro tento projekt vyčistili celý severoamerický kontinent od původních obyvatel, na jejichž mrtvolách postavili od nuly zcela umělou vládu USA, která měla zavést buržoazní liberalismus do celého světa. Podstata buržoazního liberalismu spočívá v tom, že nyní se otroctví neprovádí pomocí zákazů spotřeby, kdy středověkého nevolníka doslova bili po rukou, aby se neodvážil vzít si více, než bylo povoleno, ale naopak, veškerá omezení spotřeby byla zcela odstraněna a otroctví se provádělo vydáváním dluhů obyvatelstvu monopolními bankovními korporacemi. Dolar měl nahradit bič a přimět samotné otroky, aby prosili o otroctví, a tento mazaný manévr byl v zásadě úspěšný. Několik desítek bank dokázalo za tři sta let skutečně skoupit celou planetu. Buržoazní liberalismus však měl vedlejší účinky, jež znemožnily samotnou myšlenku světové nadvlády. Zrušení zákazu spotřeby vedlo k tak obludným důsledkům, že Globální prediktor brzy nebude mít prostě nic a nikoho pod kontrolou. Vyčerpání půdních zdrojů, ničení ekologie, mletí lidských a přírodních zdrojů průmyslovými příšerami, přivedlo planetu do krize biosféry. Kapitalismus obletěl planetu a už nemá co semlít. Další růst spotřeby by vedl ke zhroucení systému a zhroucení řízení. Bylo nutné bezodkladně zařadit zpátečku, aby bylo možno zastavit tento nebezpečný geometrický rozvoj. Problém nazvali Obecná krize kapitalismu, a někdy v polovině 19. století přišel GP s řešením. Zeď, do které měl řítící se vlak buržoazního liberalismu narazit, byl projekt zvaný Marxismus. Prvním pokusem GP vnutit marxismus světu byl Sovětský svaz. Selhalo to však úplně. Nejen, že se nepodařilo zastavit kapitalismus, ale GP promarnil 70 let. Za tu dobu se Amerika a její liberálně buržoazní jed rozšířil po celé planetě a Globalisté, kteří ztratili čas, nyní museli rychle obracet pomocí tak šíleného dobrodružství, jako je globální virus. Marxismus nezmizel. Bude to pokračovat v každém případě. Nic na světě není tak financováno. Ani věda, ani vesmír, ani medicína. Čína, nikoli Rusko, se stane novým střediskem marxistického moru. Proto jsou pařeniště kapitalismu, USA a Evropa, systematicky ničeny pomocí protikovidových opatření. Strážce socialistických idejí, Čína, je tlačena nahoru, a proto je třeba svět přenést z otrokářského systému kapitalismu do otrokářského systému marxismu. Proto musí GP rozervat srdce kapitalismu ve Spojených státech zevnitř a postavit na jeho troskách novou otrokářskou pyramidu, marxistický koncentrační tábor, kde se spotřeba pro celý svět sníží na čínskou úroveň 100 gramů rýže a lžíce rozinek na osobu, jako ve středověku.

 

Problém č. 4: Zákon času

První tři problémy jsou vážné, ale ve srovnání s problémem číslo čtyři jsou jako mateřská školka. Je to noční můra, která trápí Globálního prediktora. Bez tohoto čtvrtého problému by se nikdy neodvážili hrát s epidemiemi tak radikálním a zjevně podvodným manévrem. Problém číslo čtyři se nazývá „Zákon času“. Jeho podstatou je, že lidská reprodukce má stálou vlnovou délku asi 25 let, protože ženy obvykle rodí v tomto věku. Objeví se nový člověk. Pokrok má také svou vlastní frekvenci, ale jeho cykly vypadají jinak. Zatímco biologické frekvence jsou rovnoměrné a stabilní, frekvence pokroku se neustále, nejprve pomalu, ale pak extrémně rychle zrychlují, a to tak rychle, že jednoho dne přejdou do geometrického rozvoje. Pokud ve starověku trval jeden cyklus pokroku technologie 1600 let, například než byla kamenná sekera nahrazena železnou, dnes existuje pět let mezi zrozením technologie a její zastaralostí a jejím zánikem. Dříve lidé drtili ořechy po generace kamenem a po staletí se nic nestalo. Dnes se člověk může narodit na primitivním dřevěném vozíku, je odveden do armády na kamionu a o tom, kde byl, bude diskutovat se svou matkou na Skypu. To znamená, že křivka pokroku se bleskově zrychluje. Zpočátku cyklus pokroku trval více než 25 let, to znamená, že přesahoval život jedné generace, a proto se z pohledu lidí nic nedělo. Čas se zastavil a GP klidně ovládal množství lidského dobytka pomocí stejných triků, které nikdy nezastaraly. Jak však technologie nabírala na rychlosti, metody otroctví začaly být zastaralé a GP byl nucen neustále aktualizovat metodiku zotročení, aby byla rafinovanější, hromadit algoritmy na algoritmy, aby si nějak udržel moc. V průběhu historie se to muselo dělat stále častěji a se stále většími ztrátami. Pyramida kontroly se začala kymácet, ztrácela svou účinnost, a znalosti začaly proudit k masám. Postupem času, když cyklus pokroku dosáhl 25 let, to znamená, že se rovnal délce jedné generace, obě křivky se synchronizovaly. Co se stane, když se shodují 2 náhodné frekvence? Máte pravdu, existuje fenomén zvaný rezonance. Je známo, jak v důsledku rezonance exploduje neprůstřelné sklo a hroutí se mosty. Co se stane se společností, která vstoupí do biotechnologické rezonance? Asi také není nic dobrého. Že to bude něco šokujícího, bylo nad slunce jasnější, ale ani GP neměl tušení o rozsahu katastrofy, která by postihla celou planetu. Rezonance se objevila kolem 10. a 40. let 20. století a vyústila v celosvětový masakr, jaký v historii dosud nebyl. Válka se vymkla kontrole Globálního prediktora a bylo jasné, že tito lidé by v budoucnu už neměli co ovládat, kdyby právě teď neprodleně něco neudělali. Bylo nutné zastavit tok času, otočit řeku historie opačným směrem. To je nemožné; je to něco, o čem by se blázen styděl mluvit, protože člověk musí vědět, kde jsou meze. GP však se vší vážností předložil projekt, jehož cílem je zastavit Zákon času. Jedná se o projekt v mnoha ohledech podobný projektu takzvaných Předraffaelitů, a jeho podstatou je potlačit křivku pokroku jakýmkoli způsobem a vrátit historii zpět o 600 let zpět, to znamená ponořit lidstvo do nového středověku . Jak zastavili pokrok v 70. letech, jsem již vysvětlil ve videu „Proč byla budoucnost zrušena“.

Mimochodem, v té době ještě nebylo ani vidu o nějakém Covidu. Dnes, kdy moc GP praská ve švech, je projekt „Nový středověk“ vnucován nevídaným šílenstvím a v roce 2020 zcela přestali dbát na opatrnost. Přestali cokoliv předstírat a ohlásili zavedení globálního feudalismu. Kdo za to může? Epidemie, plán Předraffaelitů vstoupil do horké fáze. Jak kandelábr 16 vrací lidstvo zpět do středověku, myslím není třeba vysvětlovat. Neofeudalismus vyžaduje nejen likvidaci průmyslu, ale také snížení spotřeby, zničení vzdělání a vědy, a co je nejdůležitější, zákaz svobody pohybu člověka, to znamená uzavřením hranic, nevolníci jsou uzavřeni na „panstvích“. To vše umožňuje kandelábr 16. Před pár lety by bylo nemožné vrátit svět zpět do středověku, ale dnes se tam svět díky příhodnému viru valí jako pytel brambor se schodů. Nyní, pro ty, kteří jsou zmatení, shrnu všechny tyto informace do jednoho přehledného odstavce. Stručně řečeno, moje nemoc kandelábr 16 řeší problém záchrany otrokářské mafie. Zde je seznam řešených úkolů:

Odčerpá přebytečné peněžní zásoby ze světové ekonomiky, pro něž neexistuje žádné zboží a služby, a tím zastaví zhroucení shnilého a již ochromeného dolarového systému.
Zničí USA jako centrum světového kapitalismu a na jeho ještě teplé mrtvole oživí marxismus; to znamená, že virus „kandelábr 16“ má rudou barvu.
Vyzdvihne Čínu jako hospodářského obra a přidělí jí funkci světového biřice, kterou dosud měly Spojené státy.
Zastaví pokrok na celém světě navzdory Zákonu času a zvrátí historii. Ponoří lidstvo do neofeudalismu. Nový digitální středověk je sešněrován svěrací kazajkou marxismu.
Zastaví celosvětový průmysl s cílemobnovit ekologii planety,
snížit spotřebu nenasytného lidstva z úrovně r. 2021 na úroveň 15. století.
Otevírá úplný přístup lékařů k tělu nevolníka, což z něho dělá snadnou oběť chemické genocidy.

Nasadí Rusku škrtící obojek a znovu ho zatáhne pod vlak marxismu. Rusku bude nabídnuto východisko: SSSR 2.0. Dav, který tu návnadu spolkne i s udičkou, se toho chopí za křiku „hurá“. Bude se radovat z oživení Stalinovy velké říše, aniž by si uvědomili, jak se Stalinův bolševismus lišil od marxistického blábolení.

Chci připomenout, že toto video není o koronaviru. Vše výše uvedené je filozofií autora. Zda se COVIDu opravdu musíte bát, nebo ne, rozhodněte sami. Výhody popsané epidemie (pro GP) jsou zřejmé a každý, kdo dokáže vypnout televizi a oprášit si mozek, jim porozumí. Bohužel, člověku, který se řídí veřejným míněním, to zřejmé není.

zdroj: nwoo.org

Komentáře