Arabské slovo „Inshallah“ je nyní považováno za německé slovo napsal Infowars.

Výraz se dostal k Dudenovi, nejoblíbenějšímu slovníku němčiny.

Nová položka je ve slovníku označována jako „inschallah“. V současné době se objevuje ve své digitální verzi a nebylo řečeno, zda bude zveřejněno také v tištěné podobě.

„Inshallah“, jak je napsáno v angličtině, znamená „ochotný Alláh“ nebo „pokud Alláh chce“ a muslimové ho používají, když mluví o budoucí události.

Duden je nejvíce autoritativní a populární slovník němčiny; je to již dlouho předepsaná příručka pro německou gramatiku a pravopis – německé druhy Merriam-Webster. Vydává se od roku 1880 a nyní je ve svém 27. vydání.

Ačkoli někteří uživatelé sociálních médií v Německu uvedli, že to znamenalo přirozený vývoj jejich jazyka, jiní tvrdili, že to ve skutečnosti představuje rostoucí islamizaci Německa.