Nárůst počtu cizinců v Česku byl způsoben hlavně tím, že cizinci překročili svůj zákonně povolený pobyt, oznámila česká policie ve svém prohlášení, uvádí SchengenVisaInfo.com.

Podle ředitele zahraniční policie Milana Majera došlo k nárůstu počtu cizinců nelegálně pobývajících v České republice v důsledku porušení předpisů ministerstva zdravotnictví uložených k zastavení dalšího šíření pandemie COVID-19.

Významný pokles byl zaznamenán u počtu nelegálních migrantů, kteří se pokoušejí vstoupit do České republiky přes vnější schengenské hranice a letiště, kvůli hraničním kontrolám a dalším zákazům uvaleným na cizince, kteří chtějí vstoupit bez povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu. Píše portál Schengenvisainfo.

Počet mezinárodních společností překračujících jejich zákonem povolenou dobu pobytu tedy znamenal nárůst. Občané Ukrajiny, Moldavska a Gruzie byli většinou zadrženi s bydlištěm v Česku.