Sociální dávky jsou přece povinnou daní podřadných bezvěrců nadřazeným muslimům. Asi ani není nutno připomínat, že právě tuto mešitu, která je zatím největší v Evropě, otevíral turecký sultán Erdogan.

Alláh prý miluje krásu a dobrotu – tato modlitebna o tom nenechává žádné pochybnosti: vysoké stropy centrální mešity Ditib v Kolíně nad Rýnem jsou vyzdobeny arabsky takzvanými 99 nejkrásnějšími jmény Alláha. Například “Milosrdný”, “Šlechtic” nebo “Soucitný” apod…

Ale modlitebnu zdobí také další velký nápis. Cituje 286. verš druhé súry Koránu v arabštině. Podle několika překladatelů zní: “Alláhu, jsi náš ochránce. Pomoz nám k vítězství nad nevěřícími!” Z pohledu nevěřících, tedy nemuslimů, to nezní moc dobře.

Skupina kritiků Ditib objevila tento verš z Koránu v modlitebně mešity v Kolíně nad Rýnem a nechala si ho přeložit. Ali Ertan Toprak, předseda Spolkové pracovní skupiny sdružení přistěhovalců v Německu, je jedním z nich. Vyjadřuje svou hrůzu při nálezu v mešitě.

Die Kalligrafie in der Zentralmoschee in Köln ganz oben am Bildrand
nápisy v “Erdoganově” mešitě v Kolíně nad Rýnem

“Jak to zapadá do jejich multináboženské deklarace míru?” ptá se Toprak. “Ditib vždy zdůrazňuje, že místo uctívání je místem pochybnosti. Proč je toto místo vyzdobeno prosbou, která volá po vítězství nad nevěřícími? Je to vyhlášení války proti mírovému soužití v Německu,” říká sekulární kandidát CDU.

Vadí mu také, že Ditib nepřekládá tento verš v papírové verzi své brožury v německém jazyce “Centrální mešita Kolín nad Rýnem” (brožura je k dispozici ve Weltu). Většina ostatních veršů, které zdobí mešitu,  tam byla reprodukována v němčině – jde o slova jako jako “Mír s tebou!” nebo “Učinili jsme vás lidmi a kmeny, abyste se navzájem mohli znát”. “Proč neexistuje překlad tohoto problematického verše?” ptá se Toprak.

 

Největší německé mešitové sdružení je už léta obviňováno z kázání tureckého nacionalismu. Podle odborníků je navíc Ditib pod vlivem autoritářské turecké vlády. A nyní tato kaligrafie, která zdobí modlitební dům od jeho inaugurace v roce 2017 – by měla být důkazem pro všechny skeptiky Ditib. Je však překlad kritiků vůbec správný?

Ano, říká Abdel-Hakim Ourghi. Německo-alžírský islámský učenec na Univerzitě vzdělávání ve Freiburgu je jedním z nejvýznamnějších bojovníků za sekulární islám v této zemi. Na dotaz WELTu prohlašuje tento překlad za “nejpřesnější překlad”. Christine Schirrmacher, znalkyně islámu z Bonnu, také překládá verš jako “Dej nám vítězství nad lidem nevěřících”.

A Ourghi si stěžuje, že verš vždy znamená, že muslimové by měli vidět Německo jako jakousi nepřátelskou zemi. Takový verš nemá v mešitě v této zemi místo. Toprak se proto ptá: “Proč stát Severní Porýní-Vestfálsko svěřuje Ditibu úkol organizovat muslimské náboženské vzdělávání ve školách?

Nápis na mešitě je jen důkazem faktu, že muslimové nejen v Německu slouží k tomu, aby se množili, slučovali rodiny, infiltrovali politiku a postupně tak zemi islamizovali. Hlavním cílem muslima je cestou džihádu dosáhnout všesvětového chalífátu. A i přetvářka je jednou z obvyklých cest…

Mešitu slavnostně otevíral Erdogan, což hovoří samo za sebe. Germanistán už je součástí Erdoganovy druhé Osmanské říše….

Komentáře