Amir si ve sprchách vyhlédl malého 10-letého chlapce, kterého natlačil do záchodové kabinky a tam ho za obrovského křiku dítěte znásilnil. Poté v klidu odešel na bazén a tam trénoval skoky do vody z můstku. Krvácející chlapec po svém brutálním znásilnění zalarmoval plavčíka a ten teprve poté zavolal policii. Je neuvěřitelné, že křik nikdo neslyšel, i když matka dítěte (Srbka, která během války v Jugoslávii emigrovala do Rakouska) tvrdila v prosinci médiím, že křik podle policie a svědků slyšeli desítky lidí, ale nikdo tomu nevěnoval pozornost kvůli tomu, že znásilnění se odehrávalo v kabince a nebylo tam vidět.

migrant-rape-10-year-old-boy-swimming-pool-sexual-emergency-court-amir-a-511364.jpgAmir A. během soudního přelíčení u soude ve Vídni.

Chlapec utrpěl těžké zranění v anální oblasti a dosud trpí silným post-traumatickým syndromem. Amir A. se policii k činu přiznal a zdůvodnil ho tím, že to se jednalo o „sexuální pohotovost“, kdy potřeboval se urychleně sexuálně ukojit, protože jako uprchlík už přece 4 měsíce neměl sex a manželku nechal doma v Iráku. To samo o sobě ukazuje na zvrácenost celé uprchlické krize. Pokud by Iráčan utíkal před Islámským státem nebo před jinou hrozbou, určitě by tam nenechával manželku, ne? Rakouský soud toto ale vůbec neřešil. Muslimové argumentují tím, že nesmí onanovat, protože to zakazuje Korán, takže podle výkladu Koránu má právo se muslim sexuálně ukojit na bezvěrci. To koneckonců je popsáno i v Koránu, kdy po bitvě o Mekku a Meddinu stoupenci Alláha znásilňovaly za odměnu své zajaté nepřátele.

Iráčan byl soudem nižší instance před několika měsíci odsouzen ke 6 letům vězení, ovšem v dovolání k Nejvyššímu soudu obhájce Iráčana uspěl a soud rozsudek zrušil a vrátil k projednání nižší instanci. Obhájce uprchlíka totiž argumentuje tím, že Amir A. si nemusel být vědom toho, že chlapec nechce být znásilněn! A soudci Nejvyššího soudu tuto argumentaci překvapivě přijali. Iráčan prý kvůli jazykové bariéře nemusel rozumět výkřikům dítěte „Nein! Nein!“, které se rozléhaly po celé budově bazénu a lidé okolo se tvářili, že raději nic neslyší. Nejvyšší soud Rakouska tak vyslal do světa neuvěřitelný precedens, že když vás třeba znásilní Nigerijec, Korejec nebo Číňan, tak když nebude umět česky, tak jeho čin může být omluven tím, že nerozuměl tomu, že znásilnění nechcete….

Nejvyšší soud zdůvodnil své rozhodnutí tím, že soud nižší instance prý nevyšetřil otázku, zda-li chlapec chtěl být znásilněn, anebo jestli znásilnění bylo proti jeho vůli. Ano, čtete dobře. Rakouskému Nejvyššímu soudu toto není jasné a chce, aby to bylo u soudu nižší instance znovu projednáno a zjištěno. Naprosto skandální rozhodnutí, které nemá v evropském soudním prostoru obdoby. Samotný akt znásilnění nemůže být posuzován podle jazykové vybavenosti útočníka, protože takto by se dalo potom argumentovat i u trestných činů fyzického ublížení na zdraví, kdy útočník by argumentoval, že když vás fackoval, tak nevěděl, jestli se vám to nelíbí. Rakouský nejvyšší soud v tomto rozhodnutí opět ukázal, že i rakouské soudy rozhodují v klientelistickém postavení podobně, jako rozhodují soudy v ČR. Účelový rámec rozsudků pokrývá tzv. veřejnou objednávku v rámci podpory budování evropského chalífátu. Soudy postupně přestávají bránit zájmy vlastních občanů a začínají podporovat útočníky a invazní svazy Arabů. A to je model, kterému se jinak říká „autogenocida“, tedy vyhlazení vlastní rasy vlastními lidmi a vlastními politiky.

Dalším skandálem ve stejné kauze je odškodnění, které soud nižší instance přiznal dítěti a jeho matce za tento brutální čin. Hluboce se nadechněte a představte si, že dítě dostalo kompenzaci jen ve výši 4,700 EUR, to je nějakých 125,000 Kč. To dokonce nepokrývá ani léčebné náklady dítěte v dětské nemocnici a náklady na operační zákrok, který musel chlapec podstoupit. Takto nízká náhrada újmy byla podle pozorovatelů přiznána kvůli tomu, že jí bude muset za Amira A. uhradit rakouský stát, který za uprchlíka nese zodpovědnost. Iráčan totiž byl na bazén poslán v rámci státem organizovaného integračního programu a proto rakouský stát musí zaplatit náhradu újmy. Samotný Iráčan je nemajetný, takže na něm se nemůže maminka dítěte nijak hojit. Ta uvedla pro média, že lituje toho, že svým dětem říkala, aby se k uprchlíkům chovali pěkně, protože ona sama je uprchlicí z Jugoslávie.

swimming%20refugees%20cartoon.jpgRakouské a německé bazény začaly vylepovat v šatnách obrázková pravidla pro chování v bazénu, která mají uprchlíkům znázornit základní modely slušného chování.

Celá kauza se tak začíná měnit v absurdní komedii. Cizinec, který neumí ani slovo německy, znásilní nezletilého chlapce. Dostane za to 6 let natvrdo, ale oběť dostane odškodné ve výši necelého 2-násobku rakouské průměrné mzdy, které nezaplatí útočník, ale stát, který ho do země pozval. A Nejvyšší soud rozsudek zruší, protože si není jistý, zda-li si byl uprchlík vědom toho, že chlapec znásilněn být nechce, protože kvůli jazykové bariéře nedokázal Iráčan rozeznat rozdíl mezi požitkem chlapce a bolestí. Jak sám uvedl u soudu, jeho žena při sexu s ním v Iráku křičela také velmi silně. Podle jeho obhájce tak nebylo jeho mandantovi jasné, jestli znásilnění probíhá se souhlasem nezletilce, anebo si to oba dva užívají.

Co na to říct? Takové soudce z Nejvyššího soudu by měli zavřít do kabinky na bazénu s uprchlíky na pěkně dlouho. Možná by jim potom došlo, že jazyková bariéra není to hlavní, co určuje parametry znásilnění. Jsou určité mimoverbální zákony, které v Evropě platí bez nutnosti znát příslušný jazyk. A znásilnění mezi takové mimoverbální události patří zcela logicky. To by potom každý mohl jezdit do cizí země a tam znásilňovat kdekoho a potom tvrdit, že kvůli jazykové bariéře nerozuměl tomu, jestli oběť znásilnění chce, anebo nechce. Rakouský Nejvyšší soud tak předvedl, že veřejná politická objednávka na ochranu migrantů je natolik v zemi silná, že už pokřivuje i uvažování a rozsudky soudců Nejvyššího soudu. Děkujeme za upozornění na tento rozsudek našemu čtenáři z diskusí.

zdroj: rukojmi.cz