Správa zhromaždila svedectvo 4 106 žien v aktívnej službe a vo výslužbe. Až 62% z nich uviedlo, že sa stretávali s “neprijateľným správaním”. Šokujúce svedectvo hovorí o skupinovom znásilnení, obťažovanie, šikanovaní a ďalšom sexuálnom zneužívaní . Boli zaznamenané aj prípady, kedy bolo ženám odopreté povýšenie, ak odmietali sex.

 

“Príbehy, ktoré sme počuli, líčia zložitý obraz pre ženy. Žena, ktorú znásilnili v armáde, musia často žiť a pracovať spolu s páchateľom v strachu, že ak prehovorí, poškodí jej to kariéru, ” cituje denník the Guardini Sarah Athertonovú, predsedníčku podvýboru pre ženy v ozbrojených silách.

Mnoho žien bolo príliš vystrašených, aby svoje skúsenosti nahlásilo. V šiestich z desiatich prípadov tak ženy šikanovanie, diskrimináciu či obťažovanie nehlásili. Z výpovedí takisto vyplynulo, že nadriadení dôstojníci neboli ochotní nahlásené nevhodné správanie riešiť.

 

“Počuli sme obvinenia vysoko postavených dôstojníkov, že sa sťažnosti snažili zamiesť pod koberec, aby si ochránili vlastné reputáciu a kariéru,” konštatovala poslankyňa. Obranný výbor preto navrhuje ministerstvu obrany, aby ženy nemuseli hlásiť svoje sťažnosti svojmu veleniu, ale mohli ísť rovno k civilnému súdu. V rokoch 2015 až 2020 civilné súdy v 34% prípadov rozhodli v prospech obetí ohláseného znásilnenia. V prípade vojenských súdov obviňovací verdikt padal len v 16% prípadov.

 

“Ženám v uniformách je odopieraná spravodlivosť. Je nám jasné, že o vážnych sexuálnych trestných činoch by nemali rozhodovať vojenské súdy, “poznamenala Athertonová. Až 11 percent žien vypovedalo, že sa stretlo so sexuálnym obťažovaním za posledných 12 mesiacov v britskej armáde . Pre porovnanie, sexuálne obťažovanie hlásilo iba jedno percento mužov. Jedna žena vypovedala, že kantíny a kasárne sú pre ženy omnoho nebezpečnejšie ako zahraničné bojové misie.

 

Viac ako tri tisícky žien, čiže 84 percent, uviedlo, že v armáde čelia viacerým výzvam ako muži. Avšak, až 90 percent z nich odporúča ženám ozbrojené sily pre rozvoj ich kariéry. Ide o prvú podobnú správu, ktorá vznikla po tom, čo britské ministerstvo obrany zrušilo zákaz príslušníkom ozbrojených síl poskytovať svoje výpovede. Prieskumu sa zúčastnilo zhruba 10 percent vojačiek.

 

Okrem problémom so sexuálnym obťažovaním, šikanovaním a diskrimináciou správa ministerstve obrany vyčítala, že neberie ohľad na osobitné potreby žien v oblasti zdravia a hygieny. Mnoho žien nemá adekvátnu uniformu či musia používať prilby v nadmernej veľkosti, ktoré im bránia vo výhľade.

zdroj: armadnymagazin.sk

Komentáře