Už několikrát jsme spolu mluvily o omezování svobody a práv v České republice kvůli koronaviru. Jaké zajímavé „novinky“ jste v tomto ohledu v poslední době zaznamenala?

Poslední významné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je z 30. června 2021, kdy rozhodl, že není žádný legitimní důvod, proč by mělo být zacházeno odlišně s osobami, které mají potvrzené protilátky oproti těm, kteří mají potvrzení, že prodělali covid. A zrušil část mimořádného opatření, které upravovalo podmínky přístupu k některým službám a veřejným akcím – test, očkování, prodělání covidu. Jenže aktuálně platí mimořádné opatření z 26. června 2021, kde tyto podmínky jsou také stanoveny a ministerstvo je dosud nezměnilo. Dokonce včera oznámilo, že bude rozsudek ignorovat a protilátky nebude uznávat, což je neslýchaná drzost. My jsme v polovině června podali návrh k Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení znevýhodnění neočkovaných, respektive zvýhodnění očkovaných, které je v mimořádném opatření o přístupu ke službám a veřejným akcím. A před týdnem jsme podali návrh k Městskému soudu v Praze na zrušení části ochranného opatření, které také znevýhodňuje neočkované a zvýhodňuje očkované při cestování a překročení státní hranice.

Čím byly tyto návrhy odůvodněny?

Argumentace je obsáhlá, ale nejvíc tyto návrhy vystihuje tato část odůvodnění: Pokud je virus SARS-CoV-2 tak nebezpečný pro ochranu veřejného zdraví, že je nutné testování osob překračujících hranice/využívajících služby/účastnících se veřejných akcí, pak se testování musí vztahovat rovným způsobem na očkované i neočkované, protože obě skupiny lidí mohou přenášet nákazu a její mutace/varianty a představují hrozbu pro ochranu veřejného zdraví.

Anebo přichází do úvahy druhá možnost, že nákaza v současné době, kdy se většina rizikových skupin může chránit očkováním, představuje přijatelné riziko, a proto testování nutné není, a to jak u očkovaných, tak i neočkovaných. Zcela neospravedlnitelná je situace, kdy na jednu stranu je z pohledu ministerstva nákaza tak nebezpečná, že neočkovaní se musí podrobit testování, ale na druhou stranu ministerstvo opomíjí možnost přenosu nákazy ze strany očkovaných, které iracionálně považuje za bezinfekční a tuto skupiny privileguje. A to i ty, kteří přijeli z rizikové země. Cílem pak zjevně není ochrana veřejného zdraví, ale nátlak na podstoupení experimentální očkování, které stát ideologicky považuje za veřejné blaho.

Podporujete a aktivně pomáháte těm, kdo jsou kvůli vládním nařízením podle vás neoprávněné trestáni či postihováni, ať už jde o potvrzení při návštěvě restaurace nebo znemožnění podnikání či povinné roušky ve školách. Jaký je zájem?

Jako advokátka jsem se připojila k iniciativě Karla Janečka s názvem NE covidové diskriminaci, v rámci které mají přístup k bezplatným právním konzultacím lidé, kteří jsou nějakým způsobem diskriminováni nebo šikanováni v souvislosti s covidem. V rámci svých kapacitních možností se zapojuji a zodpovídám dotazy lidí v rámci této iniciativy i mimo ni. Včera mi volala kamarádka, že její kamarádce lékař odmítl léčbu, pokud se nenaočkuje. Přitom tato léčba je pravidelně nutná pro zachování jejího života. Takže některé případy jsou opravdu nehorázné a neváhala bych v těchto případech podat i trestní oznámení.

Jaké jsou vaše první dojmy a výstupy z této aktivity pomoci? Jaké jsou druhy dotazů a problémů, jaké případy se opakují?

Dotazy jsou různé. Jde například o horlivé vynucování si podmínek, které jsou nad rámec mimořádných opatření, a to i v přístupu ke službám, na které má člověk nárok. V tom případě doporučuji písemně vyzvat poskytovatele, aby se zdržel protiprávního jednání. A také zajišťovat důkazy, pořizovat nahrávky. Problém je, když subjekt – například zaměstnavatel nebo škola – vyžaduje splnění podmínek, které jsou v aktuálně platném mimořádném opatření. To je člověk tak trochu v pasti a musí podat návrh na zrušení mimořádného opatření, ale mezitím ministerstvo bude vydávat nová a nová opatření se stejným nebo podobným obsahem.

Jak tedy vnímáte, že české soudy už tolikrát zpětně označily některá nařízení vlády jako neoprávněná? A jak to, že to nevypadá, že by se někdo zajímal o viníka, který by měl nést odpovědnost?

Vnímám to tak, že by občané měli sami vyhodnotit, zda některá opatření budou vůbec dodržovat, neboť jsou s velkou pravděpodobností nezákonná. Já sama je nedodržuji a jsem připravena se soudit v případě, že bych za to byla jakkoliv sankcionována. Například zrovna včera jsme si s partnerem dopřáli výbornou večeři v restauraci. Dále by to občané měli vyhodnotit ve volbách. Nemyslím si, že má smysl podávat kvůli tomu na členy vlády trestní oznámení, to je bez šance na úspěch.

Obrátil se na vás někdo třeba kvůli odškodnění za uzavřený obchod, tedy omezení podnikání a podobně?

Obrátila se na mě řada lidí, kteří chtěli odškodnění nebo podávat trestní oznámení. Odškodněním se nezabývám, tuto problematiku přenechávám jiným advokátům. Bezúspěšná trestní oznámení nepodávám.

Editor Seznam Zpráv Jan Stránský komentoval vaše argumenty o omezování svobody a privilegování očkovaných. Podle něj jde o přísná, ale neuvážená slova: „Očkovaní lidé nejsou privilegovaní, jak se domnívá advokátka Candigliota. Pokud tedy za výsadu nepovažujeme eventualitu, že vám v přirozené reakci na vakcínu bude dva dny zle. Podobně absurdní je konstrukce, že ´neočkovaným budou odpírána práva a svobody pod záminkou, že představují riziko´. Neočkovaní lidé totiž nebezpečím skutečně jsou. Bojkotují úsilí o dosažení co nejvyšší kolektivní imunity, což je jediný definitivní exit z kruhového objezdu pandemie. A ještě: Nejsou to odmítači očkování, komu je odpírána svoboda. Přesně naopak. To oni berou svobodu ostatním, kupříkladu opakovanými restrikcemi vynucenými horšící se epidemickou situací nebo – nedej bože – dalšími lockdowny, které nás možná čekají.“ Co vy na to?

Je to věřící člověk, věří kolektivní imunitě na základě očkování jakožto spáse lidstva a jediné pravdě. A jak nám historie opakovaně ukázala, zaslepení věřící se snadno zfanatizují, volají po omezování práv těch, kteří s nimi jejich víru nesdílí. To je realita dneška. Výroky pana Stránského ani nedávají logiku, vždyť pokud existuje něco jako kolektivní imunita, tak k ní snad přispíváme i my, co jsme nemoc prodělali, ne? Domnívám se, že lze pochybovat i o tom, že z koronaviru existuje něco jako definitivní exit, spíš si myslím, že tady s námi bude nadále jako chřipka. Já jako neočkovaná nikomu svobodu neberu, naopak respektuji volbu každého v tom, zda se nechá, nebo nenechá očkovat a zda se proti nákaze bude, nebo nebude chránit. Jsem proti jakýmkoliv lockdownům, navíc v situaci, kdy se každý, kdo chce, může nechat očkovat a jinak se chránit. Za lockdowny a restrikce může vláda, ne neočkovaní lidé, kteří jsou proti nim.

Stránský odkázal také na slova biochemika Jana Konvalinky pro Český rozhlas, který řekl: „A teď je tady otázka. Etická, možná zčásti právní, určitě morální: Jestli kvůli lidem, kteří se vědomě a svobodně rozhodli, že se nenechají naočkovat, celou zemi zastavíme, protože se nám budou plnit nemocnice a budou umírat lidé. Lékaři musí poskytovat péči hlupákům, ignorantům i lidem, kteří jsou nezodpovědní.“ Jak platný je podle vás tento argument?

To není žádný argument, ale je to pouze manipulativní otázka a hypotéza věřícího. Vzhledem k tomu, že v rizikových skupinách je vysoká proočkovanost, tak proč by se měly plnit nemocnice? Neustále se zdůrazňuje, že očkování chrání hlavně očkovaného jedince. Takže je v pořádku, že se očkovali ti, kteří vnímali riziko covidu jako vysoké nebo se očkovat chtěli. Stejně tak je v pořádku, že ti, kteří se nechtěli vystavit rizikům experimentální vakcíny, kteří covid prodělali s mírnými nebo žádnými příznaky nebo kteří se očkovat nechtěli, se zase neočkovali. O tom je přece dobrovolnost očkování, svobodná volba a odpovědnost za vlastní zdraví. Není důvod cokoliv zastavovat a zavírat.

Domníváte se, že pokud se čísla nově nakažených koronavirem opět zvýší, budou to nakonec neočkovaní lidé, na které se bude svalovat vina? A jak velkou vinu v takovém případě ponesou?

Stránský odkázal také na slova biochemika Jana Konvalinky pro Český rozhlas, který řekl: „A teď je tady otázka. Etická, možná zčásti právní, určitě morální: Jestli kvůli lidem, kteří se vědomě a svobodně rozhodli, že se nenechají naočkovat, celou zemi zastavíme, protože se nám budou plnit nemocnice a budou umírat lidé. Lékaři musí poskytovat péči hlupákům, ignorantům i lidem, kteří jsou nezodpovědní.“ Jak platný je podle vás tento argument?

To není žádný argument, ale je to pouze manipulativní otázka a hypotéza věřícího. Vzhledem k tomu, že v rizikových skupinách je vysoká proočkovanost, tak proč by se měly plnit nemocnice? Neustále se zdůrazňuje, že očkování chrání hlavně očkovaného jedince. Takže je v pořádku, že se očkovali ti, kteří vnímali riziko covidu jako vysoké nebo se očkovat chtěli. Stejně tak je v pořádku, že ti, kteří se nechtěli vystavit rizikům experimentální vakcíny, kteří covid prodělali s mírnými nebo žádnými příznaky nebo kteří se očkovat nechtěli, se zase neočkovali. O tom je přece dobrovolnost očkování, svobodná volba a odpovědnost za vlastní zdraví. Není důvod cokoliv zastavovat a zavírat.

Domníváte se, že pokud se čísla nově nakažených koronavirem opět zvýší, budou to nakonec neočkovaní lidé, na které se bude svalovat vina? A jak velkou vinu v takovém případě ponesou?

zdroj: parlamentnilisty.cz

Komentáře