EU chce mít absolutní přehled nad vaším majetkem, plánuje registr aktiv soukromých osob

Jak ovšem zajistit, aby majetek postupně přešel na ony elity? Poslední dva roky můžeme vidět, jak dochází ke krachům různých drobných podnikatelů a společností, přičemž postupně se nejspíš přejde i na majetek fyzických osob. EU tak zřejmě právě proto potřebuje vědět, kdo vlastní jaká aktiva, zajímají se samozřejmě jen o to, co může nabýt na ceně, ne o majetek, který je amortizací znehodnocován.  To je zřejmě důvod, proč chtějí mít o každém takovém aktivu každého občana EU vedenu přesnou evidenci.

 

Máte doma zlaté mince nebo cenné obrazy? Vlastníte cenné papíry, pokud ano, pak které? Nebo dokonce Bitcoiny?  Vlastníte nemovitosti nebo společnosti kdekoli v Evropské unii?

To vše má být v budoucnu centrálně zaznamenáno a uloženo v nově vytvořeném evropském registru aktiv, a to podle přání Komise EU, která nedávno vytvoření registru oznámila. Pod číslem “2021/S 136–358265” provádí Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů (FISMA) studii, která zkoumá, jak lze nejlépe zkoumat a hodnotit soukromé finanční podmínky každého jednotlivého občana EU v ústředním bodě.

Doslova se shromažďují a propojují informace dostupné z různých zdrojů vlastnictví majetku (např. katastry nemovitostí, obchodní rejstříky, registry svěřenských fondů a nadací, centrální depozitáře cenných papírů atd.). Cílem je shromažďovat nejen informace z bankovních účtů a účtů cenných papírů ve všech členských státech EU, ale také údaje o vlastnictví jiných aktiv, jako jsou kryptoměny, umělecká díla, nemovitosti a zlato, podle oficiálního seznamu přání EK.

Argument je totožný s tím, který EU vytahuje vždy, když žádá nějaké další soukromé informace o občanech. Má jít o boj proti praní špinavých peněz a proti daňovým únikům. Datová chobotnice v Bruselu přehlíží, že zdanění firemních zisků, kapitálových zisků a aktiv je výlučným právem jednotlivých národních států – alespoň prozatím. Komise EU se proto zajímá o to, zda vám doma náhodou nevisí na zdi cenný obraz, zda nemáte vlastní nemovitost, zda nemáte například sbírku cenných mincí či v garáži drahého veterána.

Zlodějské gangy a podvodníci  by však měli mít z takového centrálního registru zlata a uměleckých předmětů radost. Můžou přesně vidět, kde je co k mání. Pro běžného občana by to však byl další krok k úplnému prověřování a globální kontrole. A je jisté, že tento seznam bude v budoucnu globalisty využit i k tomu, aby mohli “zařídit,” že nikdo nebude nic vlastnit. Nikdo, kromě těch “nahoře”….

zdroj: necenzurovanapravda.cz

Přejít nahoru