NSEE zveřejnila jako každý rok údaje o občanském stavu, týkající se křestních jmen dětí narozených ve Francii od roku 1900. Na grafu níže je vidět, jak rostl počet jmen muslimských průběžně, od roku 1970 dosud:

Na grafu výše můžete vidět vývoj muslimské populace, narozené ve Francii (počty muslimů, narozených v daném roce). Zeleně jsou uvedena čistě muslimská jména, modře pak jména tzv. “smíšená”, která používají jak muslimové, tak nemuslimové. K islámské populaci je samozřejmě přičtena jen menší část těchto jmen.

Ve Francii jsou však i jednotlivé lokality, kde je zastoupení muslimských novorozenců vysoce nadprůměrné.  Vyšší počet muslimských novorozenců zaznamenaly všechny departementy Île de France, s rekordem pro Seine Saint Denis, kde počet novorozenců s muslimským jménem přesahuje 55% . Vyšší procenta novorozených muslimů vykazují i departementy na jihu Francie s vysokou hustotou obyvatelstva: Rhône, Bouches du Rhône, Alpes Maritimes, Vaucluse, Gard, Hérault, Loire  a  dvě lokality s průmyslovou tradicí: Territoire de Belfort a Loiret.

Pokles muslimských jmen zaznamenaly pouze některé venkovské oblasti, například  Korsika, Lot, Jura, Ariège, Doubs, Haute-Loire a Gers.

Ve francouzské populaci existuje přílišné zastoupení smíšených křestních jmen, často používaných muslimskými rodinami v metropolitní Francii, jako jsou: Jayden, Ayden, Kayden, Aliyah, Inayah, Layan… Tato jména však ve statistice coby muslimská ve výše uvedených 21% zahrnuta nejsou, proto lze i odhad na 25% novorozených muslimů pokládat za poněkud podhodnocený…

Myslím, že je celkem jasné, co čísla říkají. Zatímco muslimů je ve francouzské populaci údajně kolem 10%, mnohem víc se množí. A je jich také nejvíc v nejmladších generacích, takže zatímco původní Francouzi budou vymírat, muslimů bude valem přibývat. A to je třeba počítat i s těmi, kteří se v zemi nenarodí, ale přivandrují třeba z Afriky…

zdroj: necenzurovanapravda.cz