Odborníci zvažovali tři scénáře: první předpokládal naprosté zastavení migrace v letech 2016 až 2015; druhý nízkou míru migrace; třetí migraci na úrovni z let 2014 až 2016.

Podle nich je nejpravděpodobnější druhý scénář, z něhož by vyplývalo, že největší nárůst muslimů čeká Švédsko, a to o 20,5 procent. Ve Velké Británii by míra islámské populace vzrostla z 6,3 na 16,7 procent. V Německu pak z 6,1 na 10,8 procent. Ve Francii ze současných 8,8 na 17,4 procent.

Nejpesimističtější prognóza rovněž počítá s tím, že nejvíce muslimů v celkovém obyvatelstvu bude ve Švédsku. Do roku 2050 by v takovém případě žilo ve Švédsku až 30,6 procent muslimů, což je více než 4,4 milionů lidí. Druhé místo v tomto žebříčku by patřilo Rakousku s muslimskou populací 19,9 procent. Na třetím místě by bylo Německo s 19,7 procenty.

Údaje z nové zprávy naznačují výrazné rozdělení Evropy na západní a východní. Zatímco podle všech tří scénářů bude počet muslimů na západě stoupat, na východě se prakticky nic nezmění. Nejpesimističtější předpověď pro Českou republiku odhaduje růst z 0,2 na 1,2 procent do roku 2050. To samé v podstatě platí i o dalších zemích ve východní oblasti, s výjimkou Maďarska a Řecka.

Růst muslimské populace v Evropě bude v následujících desetiletích pokračovat, a to i v případě, kdyby se podařilo migraci na kontinent zastavit. Podle vědců je hlavním důvodem skutečnost, že porodnost muslimů je obecně vyšší než Evropanů. Míra průměrné plodnosti u muslimů v Evropě tvoří 2,6 dítěte, kdežto u nemuslimů je to 1,6, což nestačí ani k udržení stávající populace, natož k jejímu růstu.

zdroj: freeglobe.cz