V červnu parlament v Budapešti schválil zákon na ochranu nezletilých před pedofilií, pornografií a nekontrolovanou sexualizáciou. Maďarští zákonodárci rozhodli, že nikdo nemá právo poskytovat sexuální výchovu dětí bez vědomí a souhlasu jejich rodičů, propagovat mezi nimi změnu pohlaví a homosexualitu a podkopávat biologickou pohlavní identitu, se kterou se narodili. Podle poslanců je povinností státu chránit nezletilé před takovými aktivitami až do dovršení 18 let.

Zákon kritizovali mnozí na Západě, nejen levicově-liberální strany, ale i ti, kteří se označují za Křesťanských demokratů, jako například Ursula von der Leyenová z německé CDU. Tato vyčítá maďarskému zákonu, že „vysloveně diskriminuje lidi na základě jejich sexuální orientace“. Nejpopulárnější křesťanský bloger v USA, Rod Dreher, který si přečetl znění zákona, tvrdí, že nový zákon nikoho nediskriminuje, ale chrání děti tím, že mezi nimi a LGBT aktivisty vytváří jasnou hranici.

Ursula von der Leyenová odpověděla přímo mluvčímu maďarské vlády Zoltánu Kovácsovi, který napsal: „Jako matka sedmi dětí jistě chápete, jak je důležité vychovávat své děti v takových citlivých otázkách, které si od vás vyžadují jistou míru delikátnosti. Právě o toto jde v tomto zákoně. A ještě io přísnější tresty za pedofilní zločiny. Jaký s tím máte jako křesťanská demokratka problém? “

Nejdůležitější odpověď na kritiku ze Západu však dal Viktor Orbán, který se rozhodl oslovit maďarský lid v této otázce a prohlásil všeobecné referendum, ve kterém mají být tyto otázky:

1) Podporujete na veřejných školách organizování vyučování o sexuální orientaci pro nezletilé osoby bez souhlasu rodičů?

2) Podporujete propagaci zákroků na změnu pohlaví u nezletilých?

3) Podporujete dostupnost léčby změny pohlaví pro mladistvé?

4) Podporujete neomezené vystavování nezletilých sexuálnímu mediálnímu obsahu, který může ovlivnit jejich vývoj?

5) Podporujete promítání audiovizuálního obsahu, který propaguje změnu pohlaví u nezletilých?

Tím, že se maďarský premiér rozhodl uchýlit k přímé demokracii, začal novou politickou hru, která má tři rozměry: strategický, operační a taktický.

Strategický rozměr: záchrana civilizace

Viktor Orbán je přesvědčen, že v boji proti genderové ideologii jde o víc, než jen o osud Maďarska a budoucnost naší civilizace. Podle jeho názoru současná antropologická revoluce, která reprodukuje staré marxistické myšlenkové vzorce v nových formulacích, představuje pro Západ smrtelnou hrozbu. Jelikož má za sebou zkušenost s životem v komunismu, v utopických projektech sociálního inženýrství vidí jistou formou totality potenciál. Vidí, že tam, kde vítězí ideologie LGBT, končí svoboda slova, svědomí, náboženství a dokonce i vědeckého výzkumu a začíná diktatura. Uvědomuje si, že ideologie postavená na falešné antropologii a porušující přírodní zákony se dříve či později musí obrátit proti člověku samotnému.

Maďarská vláda proto v roce 2018 vyškrtla genderové studie ze seznamu univerzitních předmětů. Viktor Orbán tehdy prohlásil, že genderizmus není věda, ale ideologie, stejně jako kdysi marxismus-leninismus. Kdysi byli na univerzitách katedry vědeckého socialismu, ale ty zanikly s pádem komunismu. Podle lídra Fideszu univerzita není místem propagace ideologií, ale získávání znalostí, a proto na ní genderizmus nemá místo. O dva roky později parlament v Budapešti přijal zákon, podle kterého se v matrice může uvádět pouze biologické pohlaví osoby při narození, což znemožňuje úřední uznání změny pohlaví. V této souvislosti je nedávno přijatý zákon proti pedofilii pokračováním procesu, který začal již dříve.

Operativní rozměr: vyhrát volby

Nejbližší parlamentní volby se v Maďarsku budou konat na jaře příštího roku. Rozhodnutí o referendu vytváří narativní, který bude dominovat volební kampani. Tímto způsobem Orbán vnucuje své podmínky hry tím, že určuje hlavní téma sporu. Neudělal by to, kdyby si nebyl jistý, že v této otázce bude mít podporu většiny obyvatelstva.

Odvolávání se na vůli lidu je Orbánova osvědčená metoda, kterou poprvé použil ještě v době, kdy byl v opozici. V březnu 2008 se z iniciativy Fideszu konalo referendum se třemi otázkami, které přímo souvisely s reformami iniciovanými socialisty. Vláda Ference Gyurcsányho tehdy zavedla školné pro studenty studující na státních univerzitách, poplatky za poradenství u rodinného lékaře, návštěvy zubaře a ambulantní péči a denní poplatek za nemocniční lůžko v případě hospitalizace. Referendum přineslo Fideszu drtivé vítězství. Na všechny tři otázky odpovědělo více než 80 procent voličů tak, jak chtěl Orbán, čímž zmařil změny, které provedl Gyurcsány. Největším úspěchem však byl masivní přesun elektorátu od levice k pravici.

zdroj: christianitas.sk