Gibson řekl, že osobně znal mnoho kněží, kteří byli „zrušeni“, ale ne za nic, co by si ve skutečnosti zasloužilo odsouzení.

„A kdo je pronásleduje? zeptal se Gibson. „No, jejich vlastní biskupové. Jakto?“ Píše portál SUMMIT NEWS.

Režisér dále popsal takové jedince jako „smečku mužů, kteří obecně pasivně sedí a tolerují jakýkoli nesmysl, ale pokud některý z jejich kněží pronese něco, co připomíná pravověrnost, vrhnou se do akce, napomínají je a oni šikanujte ho a udělejte vše pro to, aby ho zrušili, a oni uspějí. “

Gibson nazval takové chování „velkou nespravedlností“ a popsal ho jako příklad „bílého mučednictví“.

Cílení na kněze, kteří se pouze snaží dodržovat ústřední principy katolické víry, je „symptomem … velmi hluboké nemoci, která postihuje církev“, řekl Gibson.

„Moje otázka je, kdo je najímá?“ zeptal se Gibson. „Nemyslím si, že je to Ježíš, je to Francis, kdo najímá Františka – je to Pachamama?“

Pachamama je bohyně Matky Země v incké mytologii, přičemž Gibson se možná odvolává na fixaci papeže Františka globálním oteplováním způsobeným člověkem.

Gibson dokončil své chvástání citací arcibiskupa Carla Maria Viganòa a naznačil, že existuje „paralelní padělaný kostel zřízený tak, aby zastínil ten skutečný“.

Komentáře