SOUDCE VE STÁTĚ OHIO NEMOCNICI NAŘÍDIL, ABY SVÉ PACIENTY, KTEŘÍ JSOU NA VENTILACI, LÉČILA IVERMECTINEM

Vrazi nemocnice West Chester v Cincinnati by své pacienty raději nechali zemřít, než aby jim podali lék Ivermectin. Tak šílený a tak vymytým mozkem se prokazuje náš zdravotnický establishment. Takže silou musel zakročit soudce a nařídil nemocnici, aby umírajícímu pacientovi poskytla léčbu Ivermectinem. V Americe totiž, chcete-li být řádně léčen, musíte nejdřív vyhrát právnický spor.

Zkorumpované zdravotnické úřady, hájící zisky Big Pharmy, omlouvají své jednání tím, že pacienti, kteří jsou celí hrrr do léčby Ivermectinem, ale současně nemají možnost získat onen druh tohoto léku určeného pro lidi, poškozují své zdraví tím, že požívají velké dávky Ivermectinu, určeného pro zvířata.

IVERMECTIN POTLAČIL COVID V AFRICE, KDE SE POUŽÍVÁ PROTI ŘÍČNÍ SLEPOTĚ

V jednom ze svých posledních článků jsem zdůraznil, že v malárií sužovaných zemích, jejichž občané zhruba jednou týdně berou hydroxychlorochin jako preventivní ochranu proti onemocnění malárií, zřídka kdy dojde k infekci Covidem. A hydroxychlorochin lidi před onemocněním nejen chrání, ale když už se stane, že se infekci neubrání, působí jako účinný lék.

Nová svědectví japonských výzkumníků hovoří o tom, že v afrických zemích, kde je říční slepota endemická (vyskytující se jen v jistých oblastech), a kde je obyvatelstvu současně podáván Ivermectin jako prostředek prevence, se Covid prakticky nevyskytuje. Svědčí o tom tento graf:

Vědci rozdělili Afriku na země, které uplatňují ivermectinové programy pro omezení říční nemoci, a na ty, ktré tyto programy nemají. A zjistilo se, že v zemích bez ivermectinových programů onemocní na Covid 4,3 krát více lidí než v zemích s těmito programy, a 5,7 krát více jich zde na  Covid zemře.

  Globalista Klaus Schwab: Svět se po COVIDu „nikdy“ nevrátí do normálu

Používání Ivermectinu v Indii přineslo výsledky podobné. V provinciích Delhi, Utár Pradéš, Uttarakhand a Goa, kde se Ivermectin používal jako prevence proti Covidu, poklesly případy onemocnění tímto virem o 98, 97, 94 a 86 procent.

Indian Bar Association Charges WHO Chief Scientist for Mass Murder

Ve světle těchto tvrdých faktů nejde už jen o nečestné, ale záměrné vraždění lidí, když nám zdravotnické úřady společně s presstitutkami tvrdí, že hydroxychlorochin a Ivermectin jsou nebezpečné, neodzkoušené, a velmi činorodě se jejich používání proti Covidu brání.

Jak hydroxychlorochin, tak Ivermectin jsou v lékařské praxi používány už dlouhá léta a jsou tak bezpečné, že ve většině zemí jsou dostupné v lékárnách i bez lékařského předpisu.

Zdravotnické úřady a presstitutky tato fakta znají. Proč je tedy potlačují?

Odpověď je prostá: Jde jen a jen o zisky farmaceutického průmyslu a lidí neznalých hanby.

Vybral a přeložil Lubomír Man

Komentáře