Posunul túto otázku svojmu priateľovi Dr. Mylovi Canderianovi, PhD. (narodenému ako Milos Iskanderianos v gréckom Korfu, roku 1938), ktorý v roku 2015 vyvinul patent na oxid grafénu pre použitie vo forme biologickej zbrane. Jeho reakcia bola vskutku prekvapujúca.

 

Genocidálny globalista Dr. Canderian
Dr. Canderian je, pri plnej transparentnosti, tým, čo by som nazval „genocidálnym globalistom“, riadiacim sa Desiatym prikázaním Georgijských poradných kameňov (Georgia Guidestones), o ktorom sa hovorí len veľmi zriedka.

To desiate prikázanie hovorí: „Nebuď na Zemi rakovinou; nechaj priestor pre Prírodu.“

Dr. Canderian je lekárskym prispievateľom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a tiež veľmi podporuje Klausa Schwaba a „Veľký reset“, ohlasujúci jeden svet digitálnej meny, ktorý je sekundárnym cieľom aj Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre rok 2022.

Dr. Canderian je toho názoru, že až 95% svetovej populácie tvoria takzvaní „neužitoční jedáci“, ktorých treba čím skôr podrobiť eutanázii.

„Pozrite sa na centrum Chicaga, Baltimore alebo Los Angeles,“ uviedol, „a jasne uvidíte, prečo musia byť neužitoční jedáci utratení ako besné psy.“

Vyjadril svoje pohŕdanie „infekčnými pedagógmi“ propagujúcimi kritickú rasovú teóriu a je presvedčený, že „vakcína“ urobí koniec „ľudskej rakovine na Zemi“.

Dr. Canderian je horlivý podporovateľ povinnosti a záväzku slobodomurárstva zbaviť svet „pliagy ľudstva“.

Na osobnej úrovni však máme obaja vášeň pre rovnaké exotické jedlo, podávané v L´emince de Veau v Ženeve: krémovú kolibričiu polievku, po ktorej nasleduje jelení jazyk.

Obaja sme fanúšikmi šéfkuchára Gastona Sereho de Rivieresa, ktorý je kulinárskym géniom.

Vzorec pre dĺžku dožitia od Dr. Canderiana
A tak som sa Myla opýtal: „Ako môžu ´zaočkovaní´ s istotou vedieť, ako dlho budú žiť po zaočkovaní?“

Oboznámil ma s informáciami, zvanými „Vzorec pre koniec cyklu“.

A vysvetlil, ako ľahko sa počíta.

„Sila jednoduchosti,“ povedal.

„Od zaočkovania po Koniec cyklu (alebo tiež smrť) je maximálny cyklus desať rokov,“ vysvetlil. „A je nesmierne ľahké ho stanoviť.“

Každý hematológ to vraj vidí v priebehu niekoľkých sekúnd pod mikroskopom, alebo ešte ľahšie pod elektrónovým mikroskopom.

„Percento krvi poškodenej (alebo tiež kontaminovanej) oxidom grafénu má súvis s výpočtom Konca cyklu,“ prezradil.

Povedané inak, „zaočkovaný“ (ako nazýva každého, koho zaočkovali smrtiacou, injekčne podanou biologickou zbraňou eugenickej depopulácie, schválenou na experimentálne použitie), ktorý má v krvi 20%-nú degeneráciu oxidom grafénu, bude, vylúčiac všetky ostatné vstupné kritériá, žiť 8 rokov [10 rokov mínus 20%].

Ten, kto má 70% degeneráciu oxidom grafénu, nebude žiť dlhšie ako 3 roky [10 rokov mínus 70%].

Nedávno Dr. Jane Rubyová poskytla interview Stewovi Petersovi v jeho podcaste a ukázala príklady, ako vyzerá skazená krv pri vystavení oxidu grafénu (v angličtine):

Pre tých, ktorí to nevedia, oxid grafénu je zložka vakcíny popri mediátorovej RNA produkujúcej hrotové proteíny, ktorá so srdcom, pľúcami, mozgom a krvou bojuje o kyslík.

Oxid grafénu je kyslíková špongia, pripravujúca telo o tak potrebný kyslík a spôsobujúca mnohé komplikácie, okrem iného napríklad anafylaktický šok, toxickú zrážanlivosť krvi, fatálnu paralýzu pľúc a rakovinu endotelu.

Dr. Mylo Canderian má do veľkej miery podobný názor ako Klaus Schwab, Bill Gates a generálni riaditelia Big Pharmy: NECHAJTE ICH VŠETKÝCH ZOMRIEŤ!

Posledné otázky na Dr. Canderiana
Spýtal som sa Myla, aký účinok majú druhá a tretia dávka a opakované očkovanie a ako menia tabuľku Konca cyklu.

Mylo odpovedal:

„Všetko je to merateľné hematologickými testami. Čím viac dávok a následných očkovaní tí imbecili dostanú, tým horšie bude vyzerať ich krv pod mikroskopom a tým rýchlejšie sa zmenia na hnojivo.“

Nakoniec som sa ho opýtal, ako je možné, že taká skupina elít dokáže tak tajiť plán na zabitie toľkých miliárd ľudí.

Jeho odpoveď bola: „Ty toho o slobodomurárstve veľa nevieš, však, Steve?“

A máte to.

Autor: Steven Fishman

Komentáře