To je u každej vakcíny ten najhorší možný prípadový scenár. Zaočkovaní ľudia by preto mali byť okamžite umiestnení do karantény a izolovaní. Pre ich vlastné dobro.

 

Journal of Infection je odborný lekársky mesačník z odboru infekčných ochorení, venujúci sa mikrobiologickej, epidemiologickej a klinickej praxi. Vznikol v roku 1979 a pôvodne ho štvrťročne vydávalo vydavateľstvo Academic Press. Prvým šéfredaktorom bol Hillas Smith.

Časopis prináša najnovšie informácie pre lekárov, špecializujúcich sa na infekčné choroby. Je považovaný za každomesačné „povinné čítanie“ špecialistov na infekčné ochorenia.

Štúdia ukazuje desivú predpoveď

Dňa 9. augusta 2021 uverejnil časopis odbornú štúdiu s názvom:

Infekciu zosilňujúce protilátky na SARS-CoV-2 rozpoznávajú wu-chanský kmeň D614G a varianty delta. Potenciálne riziko pre hormadné očkovanie

Táto štúdia ukázala svetu desivú správu:

Na protilátkach závislé zosilnenie (ADE) infekcie je bezpečnostnou obavou očkovacích stratégií.

V nedávnej publikácii Li a kol. (čl. 184:1-17, 2021) uviedli, že infekciu zosilňujúce protilátky namierené priamo proti N-terminálnej oblasti (NTD) hrotového proteínu SARS-CoV-2 napomáhajú vírusovej infekcii in vitro, ale nie in vivo. Táto štúdia však bola vykonaná s pôvodným wu-chanským kmeňom D614G.

Keďže pandémii Covid-19 teraz dominujú varianty delta, analyzovali sme interakciu pomáhajúcich protilátok s NTD týchto variantov.

Za použitia prístupov molekulárneho modelovania dokazujeme, že zosilňujúce protilátky majú vyššiu afinitu k variantom delta než k N-terminálnym oblastiam wu-chanského kmeňa D614G.

Dokazujeme, že zosilnenie protilátok posilňuje viazanie hrotového trimeru na membránu hostiteľskej bunky upnutím NTD k mikrooblastiam lipidových kier.

Tento stabilizačný mechanizmus môže napomáhať prispôsobovacej zmene, ktorá spôsobuje demaskovanie domény viažucej sa na receptor.

Keďže na NTD sa zameriavajú aj neutralizačné protilátky, naše dáta naznačujú, že rovnováha medzi neutralizačnými a pomáhajúcimi protilátkami je u pôvodného wu-chanského kmeňa D614G naklonená v prospech neutralizácie.

V prípade variantu delta však majú neutralizačné protilátky afinitu k hrotovému proteínu zníženú, zatiaľ čo napomáhajúce protilátky ju vykazujú desivo zvýšenú.

ADE syndróm môže byť teda obavou pre ľudí dostávajúcich vakcíny, založené na hrotovej sekvencii pôvodného wu-chanského kmeňa (či už mRNA alebo vírusové vektorové).

Nočná mora pre očkovaných

Na protilátkach závislé zosilenenie (ADE) je najhoršou nočnou morou všetkých virológov. Znamená, že vakcína robí opak toho, na čo bola určená.

„Pri zosilenení závislom na protilátkach sa suboptimálne protilátky viažu tak na vírusy, ako aj na gama receptory vyjadrené na imunitných bunkách, čím potom infekciu týchto buniek podporujú.“

Povedané inak, nakazenými sa STÁVAJÚ a vírus prenášajú samotné vaše imunitné bunky.

Zaočkované protilátky budú trójskym koňom, ktorý vírusu umožní vstup do buniek. VŠETKÝCH BUNIEK. Celého ľudského tela.

U zaočkovaných tak môžeme byť svedkami hromadných ochorení a úmrtí. Posilňovacie očkovania situáciu pravdepodobne ešte viac zhoršia (poznámka redakcie: zhoršia tým spôsobom, že na chvíľu síce zvýšia počet žiaducich neutralizačných protilátok, tie však čoskoro opäť klesnú a v tele zostanú len suboptimálne viažúce sa protilátky vo väčšom množstve než predtým).

Citát: „A tak sa syndrómu ADE môžu obávať ľudia, ktorí dostávajú vakcíny založené na hrotovej sekvencii pôvodného wu-chanského kmeňa (či už mRNA, alebo vírusové vektorové).“

Preklad: Očkovanie robí následnú infekciu „nápadne“ horšou (ich slovami). S použitím pôvodného kmeňa boli pritom zaočkovaní všetci, lebo vakcíny na varianty zatiaľ neexistujú.

Mimochodom, keďže syndróm ADE z mRNA vakcín v pokusoch na zvieratách všetky zabil, slovo „znepokojenie“ je eufemizmom pre „pekelne vydesený“.

Citát: „Možnosť bližšieho skúmania ADE ako takého môže počas súčasnej pandémie variantu delta predstavovať potenciálne riziko pre hromadné očkovanie.“

Bližšieho skúmania? To určite… kedy? Kým? Tými istými šarlatánmi, ktorí nás do tohto problému predovšetkým dostali?

Citát: „Keďže pandémii Covid-19 teraz dominujú varianty delta.“

Takže… toto je „dôvod na obavu“ pre každého, kto sa dáva očkovať prvotnou vakcínou (v skutočnosti pre všetkých), keďže hromadné očkovanie je rizikom pri variante delta, ktorý je teraz dominantným druhom.

Máme najhorší možný scenár

Svet má teraz ten najhorší prípadový scenár. A máme ho KVÔLI vakcíne.

Je takmer na smiech, keď autori hovoria o potrebe vyvinutia druhého, odlišného očkovania.

Nuž… naozaj si myslia, že po tom, čo väčšina ľudí zaočkovaných vakcínou 1.0 zomrie na syndróm ADE, im ktokoľvek a kdekoľvek uverí na vakcínu 2.0?

Tu je priamy link na štúdiu na pôvodnej webovej stránke.

IDE O HOAX!

Komentáře