Celá diskuze byla dost dlouhá a věnovala se mnoha otázkám především kolem covidu a padlo velmi mnoho dosud nevyřčených tvrzení a poznatků ze zkušeností všech účastníků diskuze.

Video zde: https://rumble.com/vna2kx-setkn-s-mudr.-sonou-pekovou-ph.d.-a-prof.-mudr.-janem-aloudkem-csc..html

Já jsem si řekl o mikrofon (čas 2:28:00), stručně jsem představil svou práci v nezávislých médiích, své zkušenosti a závěry z politiky i masmediálního prostoru, popsal jsem závěry o neexistenci koronaviru, ke kterým ve své výzkumné práci došel spolek Resetheus a prohlásil jsem, že celé současné lékařství je zkorumpované a obsahuje jedno nevědecké dogma vedle druhého. Vyzval jsem přítomné a samozřejmě především Soňu Pekovou, zdali by se chtěla podílet na vědeckém zkoumání a definitivním zodpovězení otázky existence koronaviru Sars-Cov 2.

K mému překvapení k tomu neřekla ani slovo a takticky mlčela. Pouze senátor Žaloudík odpověděl ve smyslu známého Voltairova výroku: Nesouhlasím s Vámi, ale budu dělat vše pro to, abyste mohl své myšlenky svobodně vyjadřovat.

Daniel Solis (čas 51:30) položili podobnou otázku: Jak je možné, že existuje názor, že viry neexistují, jejichž nejznámějším protagonistou je německý virolog Stefan Lanka?

Ani na tuto otázku nedostal relevantní odpověď a také na ni odpovídal pouze senátor Jan Žaloudík.

Co k tomu dodat? Měl jsem pravdu v tom, že prakticky všichni lékaři a obzvlášť ti mediálně známější se strašlivě bojí byť jen zabývat se otázkou existence koronaviru Sars-Cov-2 a otázkou platnosti virologické teorie jako takové.

Přitom i Soňa Peková v průběhu diskuze prohlásila, že také zjistila, že koronavirus Sars-Cov-2 nikdo ve skutečnosti neizoloval a nikdo ho tedy fyzicky nemá. Také prohlásila, že často pracovala s genomem mikrobiologických organismů pouze tak, že si nahrála do počítače soubor s jejich genomem, který pak přístroj sestavil, tj. nikoliv s fyzicky existujícím vzorkem získaným přirozeně, ale pouze s virtuálním.

Na celé virologii toho tedy smrdí velmi mnoho. A i jinak údajně odvážná mikrobioložka Soňa Peková se bojí podívat se pravdě do očí a odpovídat přímo na tyto závažné otázky. Úvahy o tom. proč tomu tak je, už nechám na čtenářích.

Podobně vyhýbavě se k této otázce staví další protagonisté odboje proti kovidovému fašismu – Daniel Landa, Mudr Jiří Beran a Judr Tomáš Nielsen ze Zdravého fóra.

Daniel Landa byl několikrát požádán, aby dotaz na důkazy existence koronaviru Sars-Cov-2 přednesl lékařům ve Zdravém fóru a především doktorovi Jiřímu Beranovi, který byl v této věci již kontaktován rovněž. Jak můžete vidět v jejich společné diskuzi z 23.9.2021, nepadlo na toto téma ani slovo.

I tito pánové se bojí postavit se k problému čelem.

Bohužel, i odvaha všech těchto bojovníků za svobodu má své meze. Překonají je někdy?

zdroj: nwoo.org