Česká republika je krásná země v srdci Evropy ( hranic s Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem Má vysoce rozvinutou ekonomiku, bohaté kulturní dědictví, vysokou úroveň vzdělávání, zdravotní péči a ochranu životního prostředí. ¨
Česká republika je zdarma a tolerantní země, kde jsou si všichni rovni. Tyto principy jsou garantovány Ústavou a zákony naší země.Lidé různého původu zde žijí vedle sebe: křesťané, židé, muslimové, ateisté a další. To je hlavní. Dokladem toho je i skutečnost, že tato země má několik mešit a modlitebny a muslimové jsou přítomni zde více než sto let.Hovoříme českým jazykem, ale mladá generace také mluví cizími jazyky (zejména anglicky a německy). Čeština patří do stejné skupiny jako polština, srbština, ruština. Zpočátku se to může zdát jako obtížný jazyk, ale komunikativní člověk je během jednoho roku v každodenním kontaktu s česky mluvícími lidmi. Pokud se chcete usadit na území České republiky, vaše děti se snadno naučí česky ve veřejné škole. A to se otevírají možnosti veškerého vzdělávání a zaměstnanosti. Česká republika má nedostatek některých zaměstnanců, zvláště v medicíně a drobné technické a servisní práce. Obchodně smýšlející člověk najde stovky příležitostí v naší zemi (zkušený a kvalifikovaný najde dokonc e tis&ia cute;ce).

Takže, kde je Česká republika? Hlavně si přečtěte „Česky o webu“, je to vpravo nahoře nad tím textem. Kliknout a budete zírat – česky se tam píše. Dále si klikněte na „Chcete pomoci“ a tam zjistíte, kdo za touto stránkou stoj&iac ute;, začíná to Člověkem v tísni Šimon Pánek a končí Věrou Čáslavskou včetně odkazů, kde jim můžete snad i napsat. To jsem ani neotvíral, oni mi za to nestojí.

Věděli jste to?

Naše vláda má speciální webové stránky v angličtině a arabštině, kde přímo zve emigranty do ČR.
A na tomto webu jsou přímo uvedené kontakty na takzvané v uvozovkách „neziskové“ české organizace pro podporu imigrantů, které jsou placeny touto vládou ČSSD, KDU-ČSL, sta miliony korun z našich veřejných peněz.
A hned na titulní straně tohoto webu se píší tato slova: „Hledáte azyl? Emigrujte do České republiky. Vítáme Vás“!
Následně jsou na přiložených mapách dokonce nakresleny doporučené trasy, kudy se k nám mají ilegální imigranti dostat.

 https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com
Prosíme Vás, rozšiřujte to dál. Jde o budoucnost země české. Viz Manchester a Barcelona

Zabráníme tomu ? Pátá kolona v naší zemi nespí, jak vidno, koná.
Co děláme my, ostatní?

 

Autor neznámý. Přijelo emailem. Berte s rezervou.