Profesor Ehud Qimron je vedoucím katedry mikrobiologie a imunologie na univerzitě v Tel Avivu.

Jeho dopis mluví sám za sebe a ztratil by na síle, kdyby nebyl obsáhle citován.

Profesor rozebírá všechny aspekty reakce na pandemii, počínaje záměrným selháním při prosazování stádové imunity, přes marnost uzavírek až po idiotismus masového testování.

S dvouletým zpožděním si konečně uvědomíte, že respirační virus nelze porazit a že každý takový pokus je odsouzen k nezdaru. Nepřiznáváte to, protože jste za poslední dva roky nepřiznali téměř žádnou chybu, ale při zpětném pohledu je jasné, že jste téměř ve všech svých krocích žalostně selhali, a dokonce i média už mají problém vaši ostudu zakrýt.

Odmítl jste přiznat, že infekce přichází ve vlnách, které samy od sebe odeznívají, navzdory letitým pozorováním a vědeckým poznatkům. Trvali jste na tom, že každý pokles vlny přičítáte výhradně svým činům, a tak jste prostřednictvím lživé propagandy „nákazu překonali“. A opět jste ji porazili, a znovu a znovu a znovu.

Odmítli jste připustit, že hromadné testování je neúčinné, přestože to vaše vlastní pohotovostní plány výslovně uvádějí („Plán připravenosti zdravotnického systému na pandemii chřipky, 2007“, str. 26).

Odmítli jste připustit, že rekonvalescence chrání více než vakcína, přestože předchozí poznatky a pozorování ukazují, že u neočkovaných osob je pravděpodobnost nákazy vyšší než u rekonvalescentů. Odmítli jste připustit, že očkovaní jsou nakažliví navzdory pozorováním. Na základě toho jste doufali, že očkováním dosáhnete stádové imunity – a ani v tom jste neuspěli.

Qimron dále označil odpovědné osoby a zároveň ukřižoval úředníky veřejného zdravotnictví za to, že neočkované označili za „nepřátele lidu“.

Pomlouvali jste kolegy, kteří se vám nepodvolili, poštvali jste lidi proti sobě, rozdělili společnost a polarizovali diskurs. Lidi, kteří se rozhodli nenechat se očkovat, jste bez jakéhokoli vědeckého podkladu označili za nepřátele veřejnosti a šiřitele nemocí. Bezprecedentním způsobem jste prosazovali drakonickou politiku diskriminace, upírání práv a selekce lidí, včetně dětí, kvůli jejich lékařské volbě. Selekci, která nemá žádné epidemiologické opodstatnění.

Když srovnáte destruktivní politiku, kterou prosazujete, se zdravou politikou některých jiných zemí – jasně vidíte, že destrukce, kterou jste způsobili, jen přidala další oběti kromě zranitelných vůči viru. Ekonomika, kterou jste zničili, nezaměstnanost, kterou jste způsobili, a děti, jejichž vzdělání jste zničili, jsou přebytečnými oběťmi pouze v důsledku vašeho vlastního jednání.

zdroj: summit news