Výsledky zveřejněné v časopise BMJ Open ukazují, že váhavost při očkování byla třikrát vyšší u osob, které v dětství zažily čtyři a více typů traumat, než u těch, které žádné nezažily.

Vědci z britské Bangorské univerzity a jejich kolegové analyzovali, zda trauma z dětství může souviset se současnou úrovní důvěry v informace zdravotnických systémů, podporou a dodržováním omezení COVID-19 a záměrem nechat se proti této infekci očkovat.

Vycházeli přitom z odpovědí v rámci celostátního reprezentativního telefonického průzkumu mezi dospělými obyvateli Walesu ve Spojeném království v období od prosince 2020 do března 2021, tedy v době, kdy platila omezení k omezení šíření infekce COVID-19.

Z původních 6 763 oslovených osob byly do konečné analýzy zahrnuty odpovědi 2 285 osob, které splnily všechna kritéria způsobilosti a které odpověděly na všechny otázky.

V průzkumu byly položeny otázky týkající se devíti typů traumat v dětství před dosažením 18 let: fyzické, slovní a sexuální zneužívání, rozchod rodičů, vystavení domácímu násilí a soužití s členem domácnosti s duševním onemocněním, zneužíváním alkoholu a drog nebo s členem, který byl ve vězení.

Byly zjišťovány osobní údaje a zkušenosti s dlouhodobými zdravotními potížemi, míra důvěry v informace zdravotnických služeb o COVID-19 a postoje k omezením a očkování proti COVID-19. V rámci výzkumu byly zjišťovány také informace o zdravotních potížích, které se vyskytly v souvislosti s očkováním.

Tým, jehož členy byli výzkumníci z Public Health Wales a Liverpool Hope University, zjistil, že přibližně 1 z 5 respondentů uvedl, že zažil jeden typ traumatu, přibližně 1 ze 6 uvedl 2-3 a 1 z 10 uvedl čtyři a více typů traumat. Píše portál Financialexpress.com

Rostoucí počet traumat z dětství byl nezávisle na tom spojen s nízkou mírou důvěry v informace Národní zdravotní služby COVID-19, pocitem, že vládní omezení jsou nespravedlivá, a přáním, aby bylo zrušeno povinné zahalování obličeje.