Nejvlivnějším nebeským tělesem v naší sluneční soustavě je Slunce, které nám dává teplo a světlo. Bez něj by se teploty na Zemi pohybovaly kolem absolutní nuly a život by tak nemohl existovat v té formě, jakou známe. Měsíc je také nezbytný pro život na Zemi. Hraje nesmírně důležitou roli také při zprostředkování podmínek na Zemi. Není pouhým divákem, taženým gravitační přitažlivostí, ale aktivním účastníkem geologického a biologického vývoje Země. Ano, Měsíc hrál zásadní roli v evoluci člověka, i když si to většina z nás neuvědomuje.

Měsíc a evoluce
Existuje také teorie, že pokud by Měsíc nepomohl stanovit náklon zemské osy, k evoluci by možná nedošlo, nebo by se ubírala úplně jinou cestou.

V roce 1993 provedl Jacques Laskar, ředitel Francouzského národního centra pro vědecký výzkum, pečlivou analýzu vlivu Měsíce na náklon zemské osy. V současné době je Země nakloněna pod úhlem 23,5° buď směrem k nebo od Slunce, v závislosti na tom, kde se planeta nachází. Bez Měsíce by se náš sklon v průběhu času stal nestabilním a to by mohlo radikálně ovlivnit evoluci a podmínky k životu na naší planetě.

Čas a příliv
Jednou z nejdůležitějších rolí Měsíce je to, jak ovlivňuje příliv a odliv. Přílivy byly zásadní pro první objevení života na Zemi. V pobřežních oblastech došlo k masivním cyklickým změnám ve slanosti, které umožnily vznik a vývoj samoreplikujících se molekul, které nakonec vytvořily život, jak jej známe.

Slunce také hraje roli v pohybu přílivu a odlivu, ale dvě třetiny přílivového efektu je způsobeno Měsícem. Přílivy a odlivy také pomáhají ovládat zemské klima. Intenzivní přílivy pomáhají regulovat mořské proudy, které distribuují studenou a teplejší vodu po celém světě. Jejich efekt míchání pomáhá vyrovnat extrémy a udržuje světové klima mezi zeměpisnými šířkami více v rovnováze.

Našemu Měsíci se snad ani nedostává pozornosti a chvály, kterou by si zasloužil od kohokoliv z nás, ale bez něho by nejspíše nikdo z nás nebyl schopen přežít.

(zdroj: suenee.cz, foto: archiv)

Komentáře