Na snímku: Pohřeb 60letého italského katolického kněze Andrea Santora v kostele Santa Maria 6. února 2006. Santoro byl zastřelen v kostele 16letým muslimem křičícím "Alláhu Akbar". (Foto: STR / AFP prostřednictvím Getty Images)

V Egyptě byl svým učitelem a svými spolužáky uškrcen a ubit k smrti 17letý křesťanský student Ayman za to, že odmítl uposlechnout učitelův požadavek, aby schoval svůj křížek. Když byl ředitel školy o napadení studenta informován, tak zprávu ignoroval a „pokračoval v popíjení čaje“.

Podle zprávy z 21. listopadu 2021 byli v Egyptě křesťanští žáci jedné školy „zbiti svými učiteli a spolužáky“, protože odmítli splnit příkaz ředitele nařizující všem studentům, aby nenosili křesťanské kříže. V jiném incidentu „napadla učitelka křesťanského studenta, a pak vyzvala ostatní studenty, aby mu jeho křížek sebrali a zničili jej.“

Tento poslední incident naštěstí neskončil smrtí, jiní křesťané ale to štěstí neměli.

Při masakru desítek křesťanů před budovou Maspero v Káhiře v roce 2011 byla řada demonstrantů přejeta obrněnými vozidly. Muslimové trvali na tom, že koptský kostel nesmí mít na své kupoli kříž, aby budova nepřipomínala kostel. Kříž „nás provokuje,“ řekl muslimský předák. Když koptští křesťané odmítli kříž odstranit, tak muslimové kostel zbořili. V reakci na to Koptové zorganizovali před budovou Maspero v Káhiře pokojnou demonstraci, která byla rozehnána egyptskou armádou s použitím střelby a dvou obrněných vozidel najíždějících do protestujících. (Poznámka překladatele: Výsledkem bylo 24 až 27 mrtvých a 300 zraněných, převážně Koptů.)

Důvodem tohoto nepřátelství je to, že Korán, o němž muslimové věří, že jsou to slova Alláhova, je plný nepřátelství jak vůči křesťanům, tak vůči židům – křesťané i židé jsou v něm popisováni jako „nejhorší ze všech stvoření“. (Korán 98:6) Navzdory tomu, že jsou nazýváni „lidmi knihy“ – což zastánci islámu s oblibou zdůrazňují – jsou křesťané i židé nakonec klasifikováni jako nevěřící (káfirové). Korán 5:51 říká: „Neberte si židy a křesťany jako přátele…. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí… ten stane se jedním z nich“ – to znamená, že i on se stane nevěřícím. Korán 5:73 říká: „…nevěřící jsou ti, kdo prohlašují: „Bůh je třetí z trojice,“ což je odkaz na křesťanskou Trojici; Korán 5:72 říká: „Nevěřící jsou ti, kteří říkají, že Ježíš Kristus, syn Mariin, je Bůh“; a Korán 9:30 si stěžuje: „…křesťané říkají, že Kristus je syn Boží… nechť je Alláh prokleje!“

Poslední slovo o křesťanech i židech bylo „zjeveno“ v Koránu 9:29:

„Bojujte proti těm lidem Knihy, kteří nevěří v Alláha ani v Soudný den, kteří nezakazují to, co Alláh a jeho posel zakázali, a kteří nepřijímají náboženství pravdy [islám], dokud ochotně a poníženě nezaplatí džizju [daň vybíraná od jinověrců] a nebudou úplně poníženi.“ Tím bude jejich osud zpečetěn; stejně jako proti všem ostatním bezvěrcům, tak také proti křesťanům a židům má být vedena válka dokud nebudou „pokořeni“.

To vysvětluje, proč reagují někteří muslimové na kříž tak násilně. Nejen, že je pro ně kříž symbolem prakticky všech denominací křesťanství, ale také symbolizuje zásadní neshody mezi křesťany a muslimy. „Kříž,“ poznamenává historik Sidney Griffith, „… symbolizuje právě ty body křesťanské víry, které Korán [4:157-158] v muslimském pojetí výslovně popírá: že Kristus byl Syn Boží a že zemřel na kříži.“ Proto „kříž… často vyvolával opovržení muslimů,“ takže již od začátku muslimského dobývání křesťanských zemí probíhala „kampaň odstraňování veřejných symbolů křesťanství, zejména dříve všudypřítomného znamení kříže.“ (Griffith, Sidney, The Church in the Shadow of the Mosque: Christians and Muslims in the World of Islam, 2010, s. 14 a 144–145)

Snahy o zavržení kříže, který byl chápán jako forma modloslužebnictví, sahají až k muslimskému prorokovi Mohamedovi, který údajně „měl takový odpor k podobě kříže, že rozbil cokoliv, co kdo přinesl do jeho domu, a co se svým tvarem kříži jen podobalo,“ napsal další historik William Muir. [The Life of Mohammad from Original Sources (Život Mohameda z původních zdrojů), 1923, s. 200]. Mohamed také tvrdil, že při posledním soudu „kříž ostentativně zlomil“ i sám Ježíš („Isa“). (Sahih Bukhari 4:55:657)

Například saúdský expert na islámské právo šejk Abdul Aziz al-Tarifi řekl: „Za žádných okolností není člověku dovoleno nosit kříž.“ Proč? „Protože Prorok (pokoj a požehnání s ním) přikázal kříž zničit.“

Islámská historie tento sentiment reflektuje. Šejk al-Tarifi vysvětluje, že pokud je příliš obtížné kříž rozbít – například je-li kříž z betonu – tak by se muslimové měli alespoň pokusit zničit jedno z jeho čtyř ramen, „aby již nepřipomínal kříž.“ Historické a numismatické důkazy potvrzují, že když se Umajjovský chalífát koncem sedmého století zmocnil jedné byzantské pokladny, tak nechal z mincí odstranit jedno nebo dvě ramena kříže, aby na nich již nic nepřipomínalo krucifix.

Svědectví o muslimech, kteří systematicky zničili každý kříž, který našli, je nepočítaně již od nejranějších islámských invazí do křesťanské Sýrie a Egypta. Podle Anastasia ze Sinaje během arabských výbojů v sedmém století „démoni počítají Saracény [Araby / Muslimy] za své společníky. A to oprávněně. Ti poslední jsou možná ještě horší než démoni,“ protože „démoni se často velmi bojí Kristových mystérií,“ mezi nimiž zmiňuje kříž, kdežto Saracéni – „tito démoni v lidských tělech po všem šlapou, vysmívají se tomu, zapalují to a ničí to.“ (Hoyland, Robert G. – Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam, 1997, s. 100-101)

V Portugalsku se v roce 1147 muslimové „vysmívali symbolu kříže. Plivali na něj a vytírali si s ním zadek“ (Allen, SJ, ed. 2010. The Crusades: A Reader, 2010, s. 306). O několik desetiletí dříve v Jeruzalémě muslimové „plivali na kříže a před zraky všech na ně močili.“ (Rubenstein, Jay, ed., The First Crusade: A Brief History with Documents, 2015, str. 143-144) Dokonce i údajně „velkorysý“ sultán Saladin nařídil: „Když najdete kostel, který je na vnější straně bílý, tak jej začerněte kolomazí“ a nařídil také „odstranit kříže z kupolí všech egyptských kostelů.“ (Guindy, Adel – Hikayat al-Ihtilal: wa-Tashih ba’d al-mafahim, 2009, s. 88)

Bohužel se často zdá, že se postoj muslimů nezměnil. Na otázku proč muslimům „přejede mráz po zádech, kdykoliv uvidí kříž,“ indonéský duchovní šejk Abdul Somad odpověděl: „Kvůli Satanovi! Kříž je symbolem ďábla.“ Kuvajtský duchovní Othman al-Khamis ve stejném duchu vydal fatvu ztotožňující křesťanský krucifix se Satanem. Dodal, že kříže lze veřejně vystavovat pouze za účelem jejich zesměšňování, například zobrazením „na nějakém urážlivém místě, třeba na ponožkách“. Jeden pákistánský prodavač bot umístil obrázek krucifixu na podrážky svých bot, aby při každém kroku krucifix pošlapal.

Dokladem toho, že tyto zprávy nejsou něčím výjimečným, jsou níže citované zprávy, které ukazují, jak kříž muslimy prý „provokuje“, „vzbuzuje v nich opovržení“ a dokonce je vede k vraždě. Dvě země – Pákistán a Turecko – se navzájem rasově, lingvisticky ani kulturně moc nepodobají kromě toho, že jsou obě islámské. Následují příklady z islámského světa a pak i ze západních zemí s početnou muslimskou populací. Ačkoliv by útoky na lidi byly samozřejmě horší než útoky na neživé náboženské symboly, zdá se, že appeasement muslimskou nenávist bohužel ještě podněcuje.

Pákistán

2019: Tři muslimové – Muhammad Naveed, Muhammad Amjad a Abdul Majeed – zavraždili dva křesťanské bratry – Javaida a Sulemana Masihovy. Příbuzný zavražděných bratrů uvedl:

„Muslimským sousedům se nelíbilo, že naše dodávka, v níž uvnitř visí malý křížek, parkuje u vchodu do jejich domu. Často si na to stěžovali…. Muhammad Naveed se v den incidentu pokoušel poškrábat čelní sklo naší dodávky. Když jsem se mu v tom snažil zabránit, zareagoval rozzlobeně a prohlásil: ‚Kdykoliv vyjdu ze svého domu, vidím ve vaší dodávce zavěšenou tu věc (svatý křížek) – už se na to nechci koukat.‘ Vztekle ukázal na kříž a rozkázal mi: ‚Musíte ho odstranit.'“

2012: Když jeden muslim uviděl na krku křesťanky Julie Aftab křížek, tak ji napadl, nalil jí do krku kyselinu z autobaterie a polil jí kyselinou i obličej – trvale jí poškodil jícen a oslepil jí na jedno oko, přišla o obě oční víčka a většinu zubů.

2020: Muslimové okradli a zbili zaměstnance křesťanského holičství za vystavování kříže a dalších křesťanských symbolů. Nejdříve do provozovny vešli muslimové a začali majitele napadat za to, že má na stěně pověšený kříž. Muslimové „nám řekli, abychom odstranili křesťanské symboly z provozovny, protože muslimští zákazníci se necítí dobře,“ vysvětlil spolumajitel. Další den na podnik zaútočili muži se železnými tyčemi a poškodili skleněné dveře, zrcadla, police, skříně a další vybavení. „Také zbili personál, ukradli nám peníze a další cenné věci.“ Policie reagovala zatčením jednoho ze spolumajitelů holičství na základě obvinění, že vyvěšením kříže muslimy evangelizoval.

2020: Po obdržení stížností a výhrůžek od místních muslimů církevní sbor „se zlomeným srdcem“, abychom citovali jeho pastora, souhlasil se sundáním kříže ze svého kostela: „Toto rozhodnutí jsme přijali kvůli bezpečnosti a ochraně křesťanů ve vesnici…. Muslimové nám vyhrožovali, že pokud kříž neodstraníme, tak zakážou bohoslužby a zabaví církevní majetek.“

2020: Ozbrojený dav muslimů vykřikující „protikřesťanská hesla“ se pokusil zapálit letniční kostel Nejsvětější Trojice v Hakeem Pura. Podařilo se jim zničit část kostela: „Zlomili nejen náš kříž, ale i naše srdce,“ řekl očitý svědek – křesťan.

2019: Na třiceti osmi křesťanských hrobech byly znesvěceny a poničeny kříže.

Turecko

2012: Muslimští učitelé a spolužáci pravidelně bili dvanáctiletého chlapce, který nosil do školy na krku stříbrný křížek.

2019: Dva muslimové napadli na ulici křesťanského mladíka poté, co si všimli, že má na krku křížek. Nejdříve ho zastavili, tahali jej za křížek a ptali se jej, zda „ví, co ten křížek znamená?“ Mladík odpověděl: „Ano, vím, jsem křesťan.“ Muslimové ho zbili a utekli.

2020: Místní muslimové narušovali na hřbitově katolického kostela Santa Maria v Trabzonu pohřeb křesťanské ženy výkřiky „Alláhu Akbar!“. Když její manžel přišel později ke hrobu, tak jej našel znesvěcený. Dřevěný kříž byl ulomený a ohořelý. Ve stejném kostele byl v roce 2006 zavražděn kněz otec Andrea Santoro. 16letý muslim jej za pokřiku „Alláhu Akbar“ střelil zezadu do hlavy, když klečel při modlitbě.

2019: „Magistrát města Trabzon rozhodl, že nebude tolerovat architektonické prvky domů, které připomínají kříž. Zpráva pokračuje:

„Toto rozhodnutí navazuje na vyšetřování, které bylo zahájeno loni v prosinci po stížnostech, že balkony některých vil ve městě připomínají kříže. Fotografie ukazují, že domy měly dvě poschodí a tvar kříže rozděloval domy do čtyř kvadrantů. Mnoho stížností od místních rodin vedlo ke zbourání těchto domů kvůli jejich architektuře zahrnující tvar kříže…. Toto není nijak neobvyklé. V Gaziantepu a Ankaře byly budovy přestavěny tak, aby architektonické prvky ve tvaru kříže nebyly vidět.“

2020: Muž vylezl na podezdívku plotu historického arménského kostela v Istanbulu, ulomil z něj kovový kříž a hodil ho na zem – jak je zachyceno na záznamu z bezpečnostní kamery.

2020: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan si postěžoval německé kancléřce Angele Merkelové na to, že je z Edirne (turecké město ležící u hranic s Řeckem) vidět 15 metrů vysoký kříž vztyčený v řeckém Svatém klášteře Agia Skepi.

2019: Před a během fotbalového zápasu Evropské ligy mezi Borussií Mönchengladbach a İstanbul Başakşehir FK sebrala istanbulská policie německým fotbalovým fanouškům vlajky a transparenty, protože na nich byl symbol kříže. Německý tým i jeho fanoušci byli také podle jejich slov během svého pobytu v Turecku obtěžováni ze strany muslimských úřadů za nošení svých obvyklých křesťanských symbolů.

Ostatní muslimské státy

Burkina Faso 2019: Muslimští teroristé identifikovali křesťany podle křížků a zavraždili je. Podle zprávy:

„Neidentifikovaní ozbrojenci vtrhli do vesnice Bani (asi deset kilometrů od města Bourzanga) a hledali křesťany… ozbrojenci všem nařídili, aby si lehli a hledali křesťany tak, že se lidí ptali na křestní jména a hledali u nich křesťanské symboly (například křížky). Našli čtyři křesťany…. Všichni měli na krku křížky…. Když u nich našli křížky, tak je útočníci odvedli stranou a popravili je.“

Maledivy 2010: Úřady musely zachránit křesťanskou učitelku poté, co ji muslimští „rodiče vyhrožovali, že ji svážou a odvlečou z ostrova“ za „kázání křesťanství“. Ve skutečnosti se provinila tím, že v hodině zeměpisu nakreslila kompas – a ten byl mylně považován za kříž.

2021Súdán: Poté, co byl v Súdánu zapálen už devátý kostel, řekl reverend Kuwa Shamal ze Súdánské církve Krista: „Zaútočili na kostel, protože nechtějí ve svém regionu vidět žádné znamení kříže.“

2020Sýrie: Za výkřiků „Alláhu Akbar“ byl stržen kříž z řeckého ortodoxního kostela v regionu „kontrolovaném ozbrojenci podporovanými USA.“

2020Arménie: Voják – není jasné, zda to byl Azer nebo džihádistický žoldák ze Sýrie nebo Iráku – byl nafilmován, jak stojí na střeše kaple arménského kostelíku s ulomeným křížem a více než třicet sekund vítězoslavně vykřikuje „Alláhu Akbar!“

Indonésie:

2021: Deset muslimských školáků ve věku od 5 do 12 let znesvětilo křesťanský hřbitov ulomením křížů z dvanácti náhrobků. Starosta města Solo obvinil islámskou metresu (islámská náboženská škola), kterou děti navštěvují, a její učitele, „že své žáky učí nesnášenlivosti“.

2019: Na křesťanském hřbitově Bethesda ve městě Yogyakarta bylo poškozeno, rozbito a spáleno několik křížů. Správce hřbitova, který tam pracuje již deset let, řekl: „Takový vandalismus jsem tady nikdy neviděl.“

2018: Místní muslimové uřízli z hrobky zesnulého křesťana kříž a zabránili truchlícím sejít se a pomodlit se v domě zesnulého.

Malajsie:

2014: Ve většinově muslimské zemi byl v noci neznámými osobami znesvěcen křesťanský hřbitov. Několik křížů bylo úplně zničeno.

2015: Dav muslimů protestoval proti malému protestantskému kostelíku kvůli kříži umístěnému na střeše budovy. Kříž byl odstraněn.

Západ

Vzhledem k tomu, že přítomnost islámu na Západě, zejména v Evropě, stále roste, nemělo by být překvapením, že také narůstá počet útoků na kříže a ostatní křesťanské symboly (v roce 2019 bylo takových útoků 3 000). Přestože identita vandalů je často neznámá nebo záměrně neuváděná, evropské státy, které mají velkou muslimskou populaci migrantů – zejména Francie a Německo – zažívají neúměrný nárůst této formy protikřesťanského násilí.

Německo:

2019: Muslimští migranti zbili a opakovaně bodli bezdomovce v Berlíně za to, že u sebe měl křesťanský symbol, který považovali za kříž, proklínajíce přitom jeho „prasečího boha“.

„Arabsky mluvící mladíci byli zachyceni na videu, jak ve stanici berlínského metra přepadli a pobodali bezdomovce. V německých médiích se spekuluje, že jde o protikřesťansky motivovaný útok [sic]…. Po fyzickém napadení oběti jeden z mužů vytáhl nůž a několikrát oběť bodl, přičemž bezdomovec podle vyšetřovatelů utrpěl vážná poranění hýždí, stehna a paže.“

Arabská slova, která útočníci vykřikovali, byla přeložena jako „Znásilníme tvou sestru a zabijeme tě!“ a „S*eme na tvého prasečího boha!“ Zpráva dodává, že „tento incident nebyl první, kdy byl křesťan přistěhovaleckého původu fyzicky napaden arabsky mluvícími mladými muži za to, že nosil na veřejnosti v německé metropoli křesťanské symboly. Nedávno byl zbit 39letý muž za to, že měl na krku křížek.“

2014: Muslim, který se přišel do nemocnice nechat ošetřit, se náhle rozzuřil, protože na zdi viselo „příliš mnoho křížů“. Byl agresivní a ošetřovatelku nazval „fašistickou děvkou“.

2014: Poté, co muslimové získali vlastní část hřbitova a bylo jim umožněno provádět výhradně islámské obřady, začali požadovat, aby byly během islámských pohřbů odstraněny nebo alespoň zakryty pro ně urážlivé křesťanské symboly a kříže.

2016: Po příchodu dalšího milionu muslimských migrantů do Německa místní noviny ve městě Dülmen uvedly, že „neuplyne jediný den“ bez útoků na kříže a další křesťanské symboly.

2016: Před Vánocemi byly ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde žije více než milion muslimů, asi na 50 sochách Ježíše a jiných křesťanských svatých uraženy hlavy a zničeny kříže.

2017: Jen v Bavorsku bylo rozbito bezpočet křížů v přibližně 200 kostelech a na řadě alpských vrcholů: „Policie v současné době znovu a znovu řeší opakované znesvěcování kostelů…. Pachateli jsou často mladí výtržníci migračního původu.“

Francie:

2014: Rozzuřený muslim holýma rukama zkroutil masivní bronzový kříž; převrátil a rozbil dva oltáře, zničil křesťanské sochy, rozbil tabernákulum (nejposvátnější místo v katolických kostelích určené pro ukládání liturgických nádob s hostiemi), rozbil dveře sakristie a také několik vitrážových oken. Poničil dva kostely.

2015: Na hřbitově muslim znesvětil a poškodil křesťanské kříže a náhrobky. Po zadržení bylo jeho chování popsáno takto: „Muž stále dokola opakuje muslimské modlitby, mluví nesmysly a nelze s ním komunikovat: jeho stav byl prohlášen za neslučitelný s předběžnou vazbou.“ Byl hospitalizován jako „duševně nemocný“.

2019: Vandalové vyplenili kostel Notre-Dame des Enfants v Nimes a kříže uvnitř potřísnili lidskými exkrementy. (Znesvěcování kostelů exkrementy není v muslimském světě ničím neobvyklým.)

2019: „Neznámí vandalové“ znesvětili a rozbili kříže a sochy v katedrále Saint-Alain ve městě Lavaur a zkroutili paže ukřižovaného Krista do směšné polohy.

2020: Neznámí pachatelé skáceli ikonický železný kříž, který stál na vrcholu hory Pic Saint-Loup od roku 1911 a byl viditelný na kilometry daleko.

Itálie:

2019: Muslimský migrant v Římě bodl do krku křesťana za to, že měl na krku křížek. Útočník, 37letý Maročan, byl obviněn z pokusu o vraždu; „náboženská nenávist“ byla uvedena jako „přitěžující okolnost“ zločinu.

2015: Muslimský školák afrického původu zbil ve škole 12letou italskou dívku evidentně proto, že měla na krku křížek. Chlapec „u vchodu do střední školy udeřil dívku do zad.“ Podle policejních zdrojů se později přiznal, že „dívku napadl, protože měla na krku křížek.“ Chlapec, který do stejné školy chodil teprve tři týdny, začal křesťanskou dívku nejdříve šikanovat – „urážel ji a zasedl si na ní, protože nosila křížek“ – a nakonec ji napadl.

2016: Muslimský migrant vpadl do starého kostela v Benátkách a zaútočil na jeho velký, 300 let starý kříž, ulomil mu jedno rameno a křičel: „Vše v tomto kostele je faleš!“

2015: Poté, co byl v těsné blízkosti hojně navštěvované mešity zničen kříž, starosta města Cinisello Balsamo na adresu viníků poznamenal: „Než předvedeme ukázku našeho souladu s muslimy, nechme je nejdříve projevit respekt k naší civilizaci a kultuře.“

Ačkoliv se nejvíce těchto útoků odehrává v Německu a ve Francii (protože tam žije nejvíce muslimů), tak se tyto útoky na kříže vyskytují po celé Evropě a zasáhly dokonce i USA.

Švédsko 2020: Gang muslimských migrantů zbil jedenáctiletého švédského chlapce a nazval jej „prasečím bastardem“ za to, že měl na krku křížek. K incidentu došlo v Malmö, které má velkou muslimskou populaci a je také nazýváno švédským „hlavním městem znásilňování„.

USA 2021: Ali Alaheri, 29letý muslim, srazil a zničil velký kříž, který stál po jedenáct let před kostelem svatého Athanasia v rezidenční čtvrti Bensonhurst, Brooklyn, New York. „Bylo to strašné ráno,“ vzpomíná monsignor David Cassato. „Byl to pravděpodobně nejsmutnější den v mém životě, bylo hrozné vidět takové znesvěcení Ježíšova kříže.“

Je příznačné, že aby západní státy nebyly označovány za rasistické, nebo aby neodrazovaly a neztrácely voliče, toto chování prostřednictvím appeasementu podporovaly. Například v Itálii byla několik dní předtím, než výše zmíněný muslim bodl křesťana do krku za to, že měl na krku křížek, zveřejněna zpráva, že „na italském hřbitově v Pieve di Cento byly zakryty černou látkou kříže na hrobech, aby neurážely“ ty, kteří mohou vyznávat jiné náboženství,“ skrytý odkaz na muslimy, z nichž někteří znesvěcují křesťanské hroby nebo přinejmenším požadují, aby úřady kříže zakrývaly.

Ve Spojeném království byla nedávno 61letá křesťanka „šikanována“ za to, že si odmítala sundat z krku křížek, tak moc, že odešla ze svého zaměstnání zdravotní sestry v Londýně, kde pracovala od roku 2002. Tato křesťanka přitom v roce 1988 utekla ze své nigerijské vlasti do Británie, aby mohla svobodně vyznávat svoji víru. V rozhovoru dne 8. října 2021 řekla:

„Byl to především útok na moji víru. Křížek nosím už 40 let. Je součástí mé osobnosti i mé víry a nikdy to nikomu neublížilo…. V této nemocnici se někteří zaměstnanci chodí čtyřikrát denně modlit do mešity a nikdo jim nic neřekne. Hinduisté nosí na zápěstích červené náramky a muslimky zde nosí hidžáb. Přesto byl můj malý křížek na krku považován za tak nebezpečný, že jsem už nesměla dělat svou práci.“

Západní instituce, které si stojí za svým, zjišťují, že mohou být žalovány, jako byla muslimskými studenty žalována Americká katolická univerzita (Catholic University of America) ve Washingtonu, D.C. Muslimští studenti žalovali univerzitu, protože jim nedokázala poskytnout místo k modlitbě, aniž by viděli kříž. Slovy svého právníka, nebyli schopni „modlit se, když na ně shlížel Ježíšův kříž…. Musí se modlit pětkrát denně, ale sedět a modlit se pod velkým křížem shlížejícím na ně dolů… je pro jejich víru nepřípustné.“

Raymond Ibrahim je autor knih Crucified Again: Exposing Islam’s New War in Christians (Znovu ukřižován: Odhalení nové války islámu proti křesťanům) a Sword and Scimitar: Fourteen Centuries of War between Islam and the West (Meč a turecká šavle: Čtrnáct století války mezi islámem a Západem), významný spolupracovník Gatestone Institute a spolupracovník nadace Judith Rosen Friedman při Fóru pro Blízký východ (Middle East Forum).

 

zdroj