COVID foto Pixabay

Po zavedení injekce COVID a dalších posilovačů se zvýšil počet onemocnění včetně rakoviny, zejména rakoviny dělohy, rakoviny děložní sliznice a velmi agresivních druhů rakoviny krve a mozku.

Rakovina je již několik desetiletí na vzestupu v důsledku různých faktorů, ale zdá se, že očkování COVID tento proces onemocnění výrazně urychluje. Mnoho lékařů uvádí, že u pacientů se stabilním onemocněním a u pacientů, kteří byli léta v remisi, se náhle a rychle objeví onemocnění ve 4. stadiu.

Vojenský informátor zveřejnil údaje z databáze obranné lékařské epidemiologie (DMED), které ukazují prudký nárůst počtu návštěv lékaře kvůli rakovině a dalším onemocněním po očkování.

K léčbě neurologických vedlejších účinků vakcíny lze použít čtyři léky, které mohou být velmi užitečné: fluvoxamin (antidepresivum, které blokuje tvorbu cytokinů v nervových tkáních), farmaceutická methylenová modř (zlepšuje dýchání a opravu mitochondrií), blízké infračervené světlo (spouští tvorbu melatoninu v mitochondriích) a hyperbarická oxygenoterapie (zvyšuje funkci mitochondrií, snižuje zánět a další).

Vakcíny COVID také snižují regulaci toll-like receptorů 7 a 8, což umožňuje latentním virům, jako je herpes EBV4 – herpes Epsteina-Barrové, známý také jako mononukleóza – bujet, i když by jinak byly pod kontrolou.

zdroj

Poznámka redakce: Škoda, že jde o jenom jeden zdroj a iné o tom nepíšou. A není spomenuto ani jménu doktora, který to tvrdí. Článek je spíše nedůvěryhodný a je třeba se mít na pozoru před jeho obsahem.