Připomněl, že byl první, kdo během migrační krize v roce 2015 upozornil na skutečnost, že federalizovaný přístup EU k migraci by mohl zničit evropskou kulturu. Už tehdy zastával názor, že nekontrolované přistěhovalectví může vést k terorismu a sociálním potížím, a EU na to není připravena a nemá odpovědi, jak se s touto výzvou vypořádat.

„Migraci je třeba zastavit,“ řekl.

Orbán zdůraznil, že kvůli událostem v Afghánistánu nyní hrozí další migrační krize. Rovněž poukázal na to, že debata o přistěhovalectví způsobila v rámci EU hluboké rozpory a potíže a že propast mezi rozdílnými názory na rozdělující téma stále nebyla překlenuta. Orbán potvrdil maďarskou pozici a uvedl, že „nepotřebujeme cizince, protože mění složení evropských společností, kulturní obraz Evropy, křesťanský a rodinný systém“.

Pokud jde o budoucnost Evropy, Orbán zdůraznil, že Unie musí zůstat jednotná. Základní podmínkou je ekonomický úspěch. Bez toho neexistuje žádný politický základ pro zachování společných hodnot, zdůraznil.

Orbán při zodpovězení otázky hovořil také o tom, že jedním z úkolů politických lídrů je pomoci svým lidem připravit se na budoucnost. K tomu však musí rozpoznat, jak bude vypadat naše budoucnost, jaké nástroje jsou k dispozici pro řešení výzev a jak získat nástroje, které chybí.

„Evropská unie se musí vrátit ke kořenům, k zásadám stanoveným zakladateli, protože jen tak je možné zajistit jednotu při zachování rozmanitosti,“ uvedl slovinský premiér Janez Janša ve svém hlavním projevu na fóru v Bledu. Zakladatelé Evropské unie podle něj formulovali čtyři hlavní mechanismy: konsensus, vzájemný respekt, subsidiarita a solidarita. Janša řekl, že věří v pokračování kurzu, který stanovili.