Ilustrační obrázek foto Pixabay

Předpovědi třetí světové války se ve věštbách objevují poměrně často. Také nejznámější polský jasnovidec Krzysztof Jackowski předpovídá příští válku.

Mitar Tarabić věděl, že třetí světová válka nás čeká na konci 19. století. Negramotný rolník ze srbské vesnice Kremna předpověděl osud své vlasti velmi přesně. Měl pravdu i v případě dvou světových válek. Srb předpověděl i třetí světový konflikt. Neupřesnil však, kdy začne.

O své vize se podělil se svým kmotrem, místním pravoslavným knězem Zachariášem Zacharičem.

Ten si všechny jeho předpovědi pečlivě zapisoval do sešitu. Nešťastnou náhodou byla v roce 1943 při požáru náboženského domu, který způsobila bulharská armáda, velká část záznamů zničena. Jediné dochované texty jsou v současné době v držení Zacharićova pravnuka Dejana Malenkowiće.

„Až lidé začnou více meditovat, přiblíží se Boží moudrosti, ale bude pozdě, protože zbabělci zpustoší celou Zemi a lidé začnou hromadně umírat. Pak lidé utečou z měst na venkov a budou hledat hory se třemi kříži a uvnitř budou moci dýchat a pít vodu. Ti, kdo utečou, zachrání sebe i své rodiny, ale až po velkém hladomoru. Ve městech a na vesnicích bude dostatek jídla, ale bude otrávené. Mnozí lidé ho budou jíst z hladu a okamžitě zemřou. Ti, kdo se budou postit až do konce, budou zachráněni, protože je zachrání Duch svatý a budou blízko Bohu.“

Srb hovořil o budoucím konfliktu silnými a velmi přímočarými slovy. Živě předpověděl, co lidstvo čeká.

– „Až vypukne tato strašná válka, běda armádám, které létají na obloze; lépe bude těm, kdo bojují na zemi a na vodě. Lidé, kteří povedou tuto válku, budou mít své vědce, kteří budou vynalézat všelijaké podivné dělové koule. Když vybuchnou, místo aby zabíjely, začarují vše živé – lidi, armády i zvířata. Toto kouzlo je uspí a ony budou místo boje spát, ale pak se zase vzpamatují.“ Informuje web somzena.sk.

Předpověděl, že jeho vlast se s radostí vyhne účasti na strašlivém konfliktu.

„My v této válce bojovat nebudeme, ale jiní ji povedou nad našimi hlavami. Z nebe nad Požegou budou padat ohniví lidé. Jen jedna země na konci světa, obklopená velkými moři, velkými jako naše Evropa, bude žít v míru a bez potíží. Žádná dělová koule v ní ani nad ní nevybuchne! Ti, kdo utečou a ukryjí se v horách se třemi kříži, tam najdou útočiště a budou zachráněni, aby mohli dál žít v hojnosti, štěstí a lásce, protože už nebude žádných válek.“