Nikolaj Subbotin je zakladatelem Ruské ufologické výzkumné stanice RUFORS – www.rufors.ru. Je také účastníkem a organizátorem četných ufologických a vědeckých výprav v Permské a Sverdlovské oblasti, Ťan-šanu a Egyptu, mj. na místa předpokládaných katastrof UFO.

Kontrolují nás odedávna

„Pozorování anomálních objektů začalo už za Egyptské říše, kdy faraón Ramesse II. spolu se svou suitou spatřil objekt, který prolétával nad jeho armádou. Šli dobývat jedno město a vidinu pokládali za dobré znamení. Ramesse II. rozkázal, aby o tom byl udělán zápis na zdi jeho paláce. Když se zahloubáme do dějin, zjistíme, že od 17. a 18. století byly podobné objekty také pozorovány, státní služby se pokoušely zjistit jejich původ, protože nejen létaly, ale také přistávaly na Zemi. Vládcové chtěli pochopit, kdo nás vlastně kontroluje, jak s nimi můžeme komunikovat a jestli od nich můžeme získat vědomosti, které poslouží bezpečnosti státu,“ říká Subbotin.

Podle něj se v minulosti mnohé státy věnovaly výzkumu fenoménu UFO, přičemž patřičné programy byly v rámci vojenských výzkumů. Nic divného na tom není. Každý objekt, který se objeví ve vzdušném prostoru té či oné země, je především narušitelem. „Úkolem systémů národní bezpečnosti – protivzdušné obrany a vojensko-leteckých sil – je zjistit, co je to za objekt a jestli není výzvědným letounem domnělého nepřítele. Když se to nijak nepotvrdí, vznikají další otázky. Co s ním máme dělat a jaké cíle sleduje tento vojenský přístroj,“ vysvětluje ruský ufolog.

Sovětští vojáci ufony provokovali
Sami vojáci se mohou ze své strany pokusit získat náskok a vědomě vyvolávají podobné kontakty. Jak vysvětluje Subbotin, poprvé vyzkoušeli podobnou technologii Američané, pak byla úspěšně propracována v Sovětském svazu. Ve filmu „Blízká setkání třetího druhu“ režisér Spielberg přibližně ukázal, jak se to mohlo dělat. Zařizovaly se velké uzavřené vojenské plošiny, na nichž byly instalovány výkonné světlomety, které svítily do nebe, na toto světelné lákadlo přilétaly periodicky podivné objekty, které vojáci zaznamenávali. Za pomoci světelných paprsků a radiových vln v širokém pásmu se s nimi pokoušeli navázat kontakt, nic z toho ale nebylo. „K nejzajímavějšímu kontaktu došlo za podpory speciální vojenské jednotky č. 10003 zřízené pro výzkum možnosti vojenského použití paranormálních jevů pod velením generála Alexeje Savina. Tato jednotka se zabývala mimořádně zajímavými technologiemi, jako je například příprava vojenských senzibilů, kteří se pokoušeli plnit vojenské úkoly v rozvědce a naučit se získávat informace z prostoru. V důsledku těchto experimentů se spojila se skupinou vojáků jistá informační struktura a nabídla přímý kontakt, který se také podařilo uskutečnit nedaleko Moskvy v polovině 80. let. Přistála tam loď a došlo k určité komunikaci za účasti vojáků, senzibilů a ‚soudruhů‘, kteří k nám přiletěli,“ tvrdí ufolog.

Redakční poznámka: Vojenská jednotka č. 10003 existovala v letech 1989 až 2003 (kdy byla reorganizována). Komise pro boj s pseudovědou při Prezídiu RAN (Ruské akademie věd) nejednou prohlásila, že považuje činnost této struktury za vyloženě protivědeckou.

K úspěchu ve vojenských technologiích přispějí… mimozemšťané?
Případy kontaktů s podobnými objekty byly popsány v rámci tajného sovětského výzkumného programu z let 1978 až 1991 Síťka, který existoval ve dvou variantách – síťka AV (Akademie věd) a síťka MO (Ministerstva obrany). Jak však vysvětluje Subbotin, asi 100 dokumentárních svědectví bylo prodáno jistými osobami americkému novináři Georgi Knappovi. „Tento příběh byl dobře popsán tím spíše, že sám Knapp o tom natočil několik pořadů a napsal knihu. Zaprvé získat podobné dokumenty je pro každého novináře senzací. Zadruhé existuje možnost využití získaných údajů na úrovni státu v obranných technologiích. Každý kvalifikovaný inženýr, když uvidí jisté technické nuance, může učinit revoluční objevy, které pak umožní vytvoření nových létajících přístrojů a objevení nových fyzikálních zásad a zákonů. Knapp plnil nejspíše právě vojenskou objednávku,“ předpokládá Rus.

zdroj: cz.sputniknews.com