Energie vesmíru nejde zničit ani stvořit

Nevíme sice jaký typ energie spustil Velký třesk, ale ať už to bylo cokoliv, během krátkého okamžiku vznikla veškerá energie našeho vesmíru. Minulá, přítomná i budoucí. Toto je jedna z nejdůležitějších a zároveň nejpřekvapivějších vlastností energie, ať už jde o černé díry explodující hvězdy nebo elektrárny na Zemi, energii nemůžete zničit ani vytvořit, jen ji transformovat. A to je motor vesmíru neustálá přeměna energie.

Albert Einstein přišel s tím, že energie a hmota jsou to samé. Jeho slavná rovnice E=mc² popisuje přeměnu jednoho v druhé. Pokud vážíte 100 kg a vynásobíte to rychlostí světla a pak ještě jednou rychlostí světla, získáte množství energie, které se nachází ve vašem těle. Přijdete na to, že je to asi tisíckrát víc, než se uvolnilo při výbuchu největší jaderné bomby světa. Přesto vaše tělo apokalyptický výbuch nezpůsobí, klíčem je jak rychle se energie může uvolnit. Tedy množství energie uvolněné za jednotku času. I něco tak mírumilovného jako je například čokoládový zákusek, v sobě ve skutečnosti uchovává energii asi milionu tun TNT, přesto nám cukrárny nevybuchují a jeho snědením získáte něco okolo 200 kalorií. Naproti tomu dynamit o stejné váze, dokáže svou energii uvolnit během miliontiny vteřiny, takže má o dost větší výkon, i tak ale výbuchem převede do energie jen nepatrný zlomek celkové uchované energie.

Jeden příklad za všechny: Kosmické záření

Kosmické záření je tvořeno hodně energeticky nabitými částicemi, navzdory jménu nejde o paprsky světla, spíše mají hodně kinetické energie, která může být opravdu nebezpečná. Kosmické záření, je sto tisíckrát energetičtější než cokoliv co jsme doposud vytvořili na Zemi. Částice kosmického záření s největší energií, se pohybují téměř rychlostí světla a mají přibližně tolik energie, jako tenisový míček odpálený rychlostí 150 km/h. To vám možná nepřijde moc, ale tenisák je tvořen biliony částic a vy všechnu energii bilionů částic dáte jedné jediné subatomární částici, to už je opravdu velká porce energie. Na Zemi jsme chráněni atmosférou, ale je hrozbou pro astronauty a vše živé, protože dokáže rozbít celé kusy DNA.  Kde se těchto miniaturních částečkách bere tak obří energie? Nové důkazy naznačují, že aktivní galaktická jádra, v jejichž centrech se nachází supermasivní rychle rotující černé díry, mohou být zdroje, těchto vysokoenergetických záření.  Jsou to extrémně silné generátory energie, jejich magnetická a elektrické pole rychle rotují a vyvrhují částice neuvěřitelnou rychlostí do všech směrů.

(www.nevsedni-svet.cz, foto: www.shutterstock.com)

Přejít nahoru