Úrad verejného zdravotníctva bude zisťovať stav imunity populácie Slovenska

Cieľom je preveriť účinnosť súčasných očkovaní voči osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C. Výsledky budú známe v decembri tohto roka. Ide o celoplošný nástroj na zistenie stavu imunity populácie SR na vybrané ochorenia, ktorý by sa mal realizovať v intervaloch piatich až siedmich rokov. Prehľad bol nastavený na základe aktuálnej epidemiologickej analýzy. “Umožní nám to získať informácie, do akej miery je zabezpečená kolektívna imunita populácie, či očkovacie látky zabezpečujú tvorbu protilátok u očkovaných osôb a či sú správne nastavené termíny očkovania,” priblížila Andrea Kalavská,ministerka zdravotníctva na dnešnej tlačovej konferencii. Ako dodala, prípravná fáza prehľadu trvala približne pol roka a v súčasnosti prechádzajú k jej realizácii. Ako povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas, odberová fáza by mala trvať v období júl až september, po nej bude nasledovať fáza laboratórnych vyšetrení a fáza štatistického spracovania výsledkov. “Predpokladáme aj s pani ministerkou, že by sme tieto výsledky mohli mať koncom tohto roka,” skonštatoval Mikas, pričom výsledky môžu ukázať, že sa súčasné nastavenie meniť nemusí. Na základe výsledkov však bude možné prehodnotiť a v prípade potreby upraviť stratégiu očkovania na Slovensku.
Výber účastníkov bude náhodný, zo všetkých okresov, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví. “V rámci IP 2018 budú vyšetrené séra celkovo od 4218 osôb evidovaných u všeobecných lekárov,” dodal Mikas s tým, že účasť je postavená na dobrovoľnej báze. Finančné požiadavky na IP boli odhadnuté na približne 256.000 eur, pričom zapojených bude 888 pracovníkov, z toho 33 pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých. Posledný takýto prehľad sa v SR realizoval naposledy v roku 2002 a preukázal dostatočnú kolektívnu imunitu populácie.

(SCa, www.ceskoaktaulne.cz, foto: Shutterstock)

Přejít nahoru