Podle vyjádření na jeho profilu i v diskusích na sociálních sítích je cílem jeho činnosti na Facebooku likvidace tématických stránek sdružujících lidi s odlišným politickým názorem (viz příloha). Děje se tak prostřednictvím systematického a koordinovaného označování příspěvků stránky nebo skupiny určené k likvidaci jako „závadných“. Vzhledem k zahraniční lokalizaci posuzovacích center a neznalosti češtiny u jejich pracovníků tak dochází k likvidaci stránek pouze na základě zneužití funkce opakovaného nahlašování.

Protože se jedná o krajně nedemokratickou praktiku, hraničící s porušováním ústavního práva na svobodu názoru a vyjádření, kauza vzbudila na sociálních sítích velký negativní ohlas a stejně jako vyjádřování vašeho pracovníka o lidech s odlišnými politickými názory jako o „odpadu“, může poškodit dobré jméno KDU-ČSL. Vzhledem k tomu, že se organizační pracovník pardubické krajské organizace Stanislav Kolařík účastní této, dá se říci, kyberšikany, chci se zeptat, jestli je tato cílená likvidace názorových a diskusních stránek prováděna s vědomím vedení KDU-ČSL a v rámci jeho stranických pracovních povinností.

Děkuji za informaci a přeji hezký den,
Eva Svobodová

(eportal.cz, foto: Shutterstock)

Komentáře