Rakousko nepodepíše Globální pakt o migraci

Obávají se, že by podpisem paktu Rakousko ztratilo svou suverenitu v migrační politice a že pakt smazává rozdíl mezi legální a ilegální migrací.

Strache:

“Jako vice-kancléř naší zodpovědné liberální vlády ujišťuji, že OSN pakt o migraci, jehož podstatnou část z podstatných důvodů odmítáme, nebude podepsán a bude odmítnut.”

Kurz a Strache zdůraznili, že Rakousko bude suverénně rozhodovat o migraci na své území a odmítá považovat migraci za lidské právo.

Rakouská vláda napsala OSN, že “Rakousko nepřijme migrační kompakt OSN” a že s ním výslovně nesouhlasí.

Strache:

“… Je naší vládní zodpovědností  zabezpečit a zajistit naši rakouskou svrchovanost, ústavu a rozhodovací pravomoc ve věcech migrace.

Rakousko v Evropě převezme sebevědomou průkopnickou roli v oblasti sebeurčení. Pokud přijdete do Rakouska, najdete zde i nadále Rakušany. …”

Hamáček v parlamentu:

“V tomto případě … byla prioritou ČR
právní nezávaznost,
suverenita státu rozhodovat o tom, koho … pustí na své území,
odsouzení a potírání nelegální migrace …
rozlišení zacházení s legálními a nelegálními migranty …
Dojednaný text (paktu) všechny tyto prvky obsahuje …”

(zvedavec.org, foto: archiv)

Přejít nahoru